Quantcast

ABS 1 (dříve LMI 1) (75°E)

Satelit LMI1 (Locheed Martin Intersputnik) byl úspěšně vynesen 26.září 1999 nosnou raketou Proton. Od počátku roku 2000 je v provozu na pozici 75°E.
Pokrytá území satelitem LMI1, Ku-pásmo, severní vyzařovací svazek
Obr. č.1 - Pokrytá území satelitem LMI1, Ku-pásmo, severní vyzařovací svazek


LMI1 má 44 transpondérů (C i KU-pásmo), očekávaná životnost satelitu je 15 let.

KU PÁSMO
LMI1 má 16 transpondérů ve kmitočtovém pásmu 12,5 až 12,75 GHz o šířce pásma 27 MHz. Transpondéry s horizontální polarizací používají jižní vyzařovací svazek, s vertik. polarizací mají svazek severní. Při použití jižního svazku vykazuje EIRP o hodnotách 39 - 41 dBW, což umožňuje příjem programů ve hlavní ozářené zóně signálem příjem programů s parabolickou anténou okolo 120 až 140 cm. Severní svazek má hodnotu EIRP ve hlavní zóně 45 až 46 dBW, znamená to tedy, že příjem signálů je možný s parabolou o průměru okolo 90 cm.

Pokrytá území satelitem LMI1, Ku-pásmo, jižní vyzařovací svazek
Obr. č.2 - Pokrytá území satelitem LMI1, Ku-pásmo, jižní vyzařovací svazek
C PÁSMO
LMI1 má 28 aktivní transpondérů o šířce pásma 36 MHz. V C-pásmu má satelit opět dva vyzařovací svazky. Svazek 'A' se používá u 14 transpondérů ve kmitočtovém pásmu 3,7 až 4 GHz a zbylých 14 transpondérů používá svazek 'B', který má kmitočty v rozmezí 3,4 až 3,7 GHz. Při použití svazku 'A' dosahuje EIRP hodnoty maximálně 37 dBW, při použití svazku 'B' je hodnota okolo 36 až 36,5 dBW, což umožní ve hlavní ozářené zóně příjem signálů z družice LMI1 s parabolickou anténou o průměru minimálně 140 cm.

VLASTNOSTI SATELITU LMI1:
Pokrytá území satelitem LMI1, C-pásmo, svazek A
Obr. č.3 - Pokrytá území satelitem LMI1, C-pásmo, svazek A

Model kosmického tělesa: Lockheed Martin A2100 AX
Stabilizace satelitu: ve třech osách
Elektrický výkon: 7560 W
Hmotnost satelitu: 1730 kg
Výkon TWTA: 45 W (C-pásmo), 90 W (Ku-pásmo)

Pokrytá území satelitem LMI1, C-pásmo, svazek B
Obr. č.4 - Pokrytá území satelitem LMI1, C-pásmo, svazek B