Quantcast

Eutelsat 7B (7°E)

v provozu na této pozici od července 2014

Satelit Eutelsat 7B (dříve Eutelsat 3D) původně sloužil na pozici 3°E a to do vynesení satelitu Eutelsat 3B. Kosmický aparát Eutelsat 3B je určen pro zákazníky z jihovýchodní Evropy, Turecka, Středního východu, subsaharské Afriky a ostrovů v Indickém oceánu.

Výrobce satelitu: Thales Alenia Space
Platforma satelitu: Spacebus 4000
Datum vynesení satelitu: 14.5.2013
Nosná raketa: Proton
Počet transpondérů: 53 v Ku a 3 v Ka pásmu
Šířka pásma transpondérů: 36, 54, 72 a 108 MHz
Očekávaná životnost: 15 let
Pokrytí: Evropa, severní Afrika a Střední Východ
Přenášené programy: viz. přehled


Eutelsat 7B
Obr. č.1 - Footprint satelitu Eutelsat 7B, beam A, Ku pásmo

Eutelsat 7B
Obr. č.2 - Footprint satelitu Eutelsat 7B, beam B, Ku pásmo

Eutelsat 7B
Obr. č.3 - Footprint satelitu Eutelsat 7B, beam C, Ka pásmo

Eutelsat 7B
Obr. č.4 - Footprint satelitu Eutelsat 7B, Africa beam, Ku pásmo

Eutelsat 7B
Obr. č.5 - Footprint satelitu Eutelsat 7B, South East Africa beam, Ku pásmo