Quantcast

Intelsat 904 (45°E)

od 28.3.2017 na pozici 45°E

Intelsat 904 původně pracoval na pozici 60°E. Po uvedení satelitu Intelsat 33e do komerčního provozu na této pozici mohl původní satelit Intelsat 904 najít nové uplatnění na pozici 45°E pro zajištění kontinuity služeb.

Počet transpondérů v Ku pásmu: 24 v ekvivalentu 36 MHz jednotek
Polarizace: lineární - horizontální nebo vertikální
Kmitočtové pásmo: 10,95 až 11,7 GHz
Pokrytí: Indie (spot1), Evropa (spot2)

Footprint Intelsat 904
Mapa č. 1 - Footprint satelitu Intelsat 904, Ku pásmo, spot2, Evropa

Footprint Intelsat 904
Mapa č. 2 - Footprint satelitu Intelsat 904, Ku pásmo, spot1, Indie


Historie satelitu

Intelsat 904 (60,0°E)

Intelsat 904
Obr. č.1 - Pokrytá území satelitem Intelsat 904, spot1

Satelit byl vynesen nosnou raketou: Ariane 4
Datum vynesení satelitu: 23.února 2002
Počet transpondérů v C-pásmu: až 76 o šířce 36 MHz
Počet transpondérů v Ku-pásmu: 22 o šířce pásma 36 MHz
Polarizace v C-pásmu: cirkulární (levotočivá, pravotočivá)
Polarizace v Ku-pásmu: lineární (horizontální, vertikální)
EIRP v C-pásmu: 31,0 až 35,6 dBW (Global beam), 37 až 45,8 dBW (Hemi beam), 35,1 až 45,8 dBW (Zone beam)
Kmitočtové C-pásmo (uplink): 5,850 až 6,425 GHz
Kmitočtové Ku-pásmo (uplink): 14 až 14,5 GHz
Kmitočtové C-pásmo (downlink): 3,625 až 4,2 GHz
Kmitočtové Ku-pásmo (downlink): 10,95 až 11,2 a 11,45 až 11,7 GHz
Provozovatel: Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization)

Intelsat 904
Obr. č.2 - Pokrytá území satelitem Intelsat 904, spot2


Intelsat 904
Obr. č.3 - Pokrytá území satelitem Intelsat 904, global