Quantcast

Telstar 10 (76,5°E)

Pokrytá území satelitem Telstar 10, C-pásmo
Obr. č.1 - Pokrytá území satelitem Telstar 10, C-pásmo

Telstar 10 je komunikační satelit FS-1300 vyrobený Space Systems/Loral Inc. Tento satelit má 28 transpondérů v C-pásmu a 16 v KU-pásmu. V C-pásmu pokrývá signálem Asii, Evropu, Arfiku a Austrálii. Telstar 10 má transpondéry o vysokém výkonu a umožňuje pokrýt větší území signálem než APSTAR-I a APSTAR-IA. Tato technologie poskytuje zlepšení komunikace, kvalitní vysílání a vynikající výkon pro naše klienty.

Transpondéry v Ku-pásmu satelitu Telstar 10 pokrývají území převážně Číny (včetně Hong Kongu, Makaa a Taiwanu). Telstar 10 má dva vyzařovací svazky v Ku-pásmu. Beam 1 je navržený hlavně pro telekomunikační sítě (VSAT). Kmitočty v Ku-pásmu nezasahují do kmitočtů mikrovln terestrických sítí, tak umožňuje přijímat signál základním stanicím, které přijímají programy ze satelitu ApSTAR IIR, uvnitř vyzařovacího diagramu. Beam 2 je navržen speciálně pro DTH (individuální příjem) při užití přijímacích antén o průměru 50 cm.

Telstar 10 byl vynesen v říjnu 1997 a komerční provoz začal v lednu 1998.

Pokrytá území satelitem Telstar 10, Ku-pásmo
Obr. č.1 - Pokrytá území satelitem Telstar 10, Ku-pásmo