Quantcast

SIRIUS 2 (4,8°E)

SIRIUS 2 ukončil v závěru roku 2007 provoz na pozici 4,8°E.
Nyní slouží na pozici 31,5°E jako Astra 5A.

Když byl vynesen na oběžnou dráhu satelit Sirius 2 v listopadu 1997, byl to největší telekomunikační satelit vyrobený v Evropě. Předpokládaná životnost satelitu je okolo 15 let.

Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - evropský vyzařovací svazek (European beam)
 Obr. č.1 - Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - evropský vyzařovací svazek (European beam)
Sirius 2 má 32 transpondérů použitelných pro direct-to-home (DTH), stejně tak pro další telekomunikační služby (video, data). Satelit je konstruovaný jak pro analogové, tak i pro digitální vysílání.

Satelit Sirius 2 má dva vyzařovací svazky, každý se 13 transpondéry užívané pro vysílání TV programů do domácností vybavený parabolickou anténou. Jeden svazek je nasměrovaný na severní Evropu a další na střední a jižní Evropu. Severní svazek byl vytvořen se stejným výkonem jako původní Sirius 1, který způsoboval, že signál o výkonu 55dBW byl v hlavní ozářené zóně signálem a překračuje 53dBW pro všechny Skandinávské státy a Baltské republiky. Nutná je přijímací anténa o proměru maximálně 60 cm. Evropský svazek pokrývá Evropu kromě oblasti Severního svazku.

Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - severní vyzařovací svazek v pásmu FSS (Nordic beam)
 Obr. č.2 - Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - severní vyzařovací svazek v pásmu FSS (Nordic beam)
Bod zamíření je větší než pro Severní svazek, ale intenzita signálu je ještě větší: nejméně 50 dBW po celé Evropě. Velikost přijímací antény je 60 - 75 cm. 12 transpondérů v evropském svazku jsou ovládány GE Americon.

Sirius 2 tedy má třetí svazek, zaměřený pro telekomunikační přenosy (video a data) To je 6 transpondérů o šířce 36 MHz a pokrývá severní a střední Evropu se sílou signálu 46 - 48 dBW. Up-linkové pásmo je 14.0 - 14.25 GHz a citlivost je vysoká, více jak 9 dB/K ve středu ozářené zóny. To způsobuje, že může být užívána malá uplinková anténa, která tvoří flexibilní služby (FSS).

Sirius 2 zhotovila francouzská společnost Aerospatiale (nyní Alcatel) v Cannes. Sirius 2 je založen na platformě Spacebus 3000.

Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - severní vyzařovací svazek v pásmu BSS (Nordic beam)
 Obr. č.3 - Pokrytí signálem satelitu Sirius 2 - severní vyzařovací svazek v pásmu BSS (Nordic beam)
TECHNICKÁ DATA
Pozice na orbitu: 4,8°E
Typ satelitu: Spacebus 3000, stabilizace ve třech osách
Hmotnost satelitu při startu: 1240 kg
Rozměry: těleso 1.8 x 2.3 x 2.86 m, rozpětí 27.3 m
Satelit byl vynesen: 12.listopadu 1997
Životnost satelitu: 15 let
Transpondéry: 26 BSS, 6 FSS
Kmitočtové pásmo: 11.7 - 12.5 GHz (BSS), 12.5 - 12.75 GHz (FSS)
Šířka pásma transpondérů: 33 MHz (BSS), 36 MHz (FSS)
Polarizace: lineární (horizontální a vertikální)
Parabola.cz


Vypracováno podle materiálu společnosti NSAB (www.nsab.se)