Quantcast

Badr 3 (26°E)

(jako Arabsat 3A do 4/2006)


Pokrytí signálem satelitem Badr 3, G/T (0.2 to -3.8)db/k Obr. č.1 - Pokrytí signálem satelitem Badr 3, G/T (0.2 to -3.8) dB/K
SOUHRN:
První satelit ARABSATu třetí generace, ARABSAT-3A, byl úspěšně vynesen 26.února 1999. Po úspěchu ve výrobě satelitů ARABSAT, vynesením na oběžnou dráhu a provozem dvou generací satelitů, ARABSAT dal do výroby první satelit třetí generace. ARABSAT-3A je jedinečný v síle signálu a vyzařovacím diagramu a je umístěn na stejné pozici jako ARABSAT-2A.

VLASTNOSTI:
20 transpondérů v pásmu KU je věnováno pro přímé TV vysílání (DTH), každý transpondér může obsahovat 10 TV programů v případě, že bude použita technologie digitální komprese.

Družice ARABSAT-3A byla umístěna na stejnou pozici jako ARABSAT-2A na orbitální pozici 26°E a vytváří prostor pro digitální a analogové vysílání.

Pokrytí signálem satelitem Badr 3, EIRP 48-44 dBW Obr. č.2 - Pokrytí signálem satelitem Badr 3, EIRP 48-44 dBW
To umožní divákům uvnitř vyzařovacího diagramu příjem TV programů z obou satelitů s jednou přijímací anténou.

Signálem družice ARABSAT-3A jsou pokryty následující země: Saudská Arábie, Kuwait, Libya, Qatar, Spojené Arabské Emiráty, Jordán, Lebanon, Bahrain, Syria, Iraq, Algeria, Yemen, Egypt, Oman, Tunis, Moroko, Mauritanie, Sudan, Palestine, Djibouti, a části zemí: Somálsko, Senegal, Mali, Niger, and Chad. Pokryty jsou dále země: Portugalsko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Švýcarsko, Lucembursko, Belgie, Německo, Rakousko, Jugoslávie, Albánie, Itálie, Malta, Řesko, Kypr, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Turecko, a části těchto zemí: Rumunsko, Polsko, and Dánsko.

ARABSAT-3A je uznávaným satelitem, unikátním vyzařovacím diagramem pro všechny arabské státy a západní evropské země.

VLASTNOSTI SATELITU BADR-3
Satelit byl vynesen: 26.února 1999
Orbitální pozice: 26°E
Životnost satelitu: 12 let
Kmitočtové pásmo: KU-band
Up-link: 17,3 až 17,7 GHz
Down-link: 11,7 až 12,1 GHz
Počet transpondérů: 20
Šířka pásma transpondérů: 34 MHz
Polarizace: lineární (horizontální a vertikální)

Na satelitu Arabsat 3A došlo začátkem prosince 2001 k závažným technickým problémům. Z tohoto důvodu je k dispozici již jen max. 10 transpondérů, zkrácena je i životnost satelitu.
V dubnu 2006 byla družice přejmenována na Badr 3.