Quantcast

Telekomunikační satelity ve službách navigace

| Tisk

Satelity SES 5 a Astra 5B slouží mimo jiné i evropskému systému EGNOS. Tím, že pomáhají upřesnit určování polohy, najdou uplatnění nejen v letectvu a námořnictvu, ale například i v zemědělství.

Satelity SES jsou primárně určené k přenosu televizního signálu. Některé z těchto satelitů však slouží i jinému účelu. Věděli jste, že tyto satelity dokáží nést i jiný náklad než transpondéry určené na televizní vysílání? Jde o tzv. hosted payload službu, která umožňuje firmám získat rychlejší a jednodušší přístup do vesmíru, odkud mohou poskytovat vlastní služby. Tak je to i v případě systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), který satelity SES využívá. Tento systém poskytuje navigační služby v Evropě, které zlepšují přesnost amerického navigačního systému GPS. Slouží v kritických situacích, využívá se zejména v letectví a námořnictvu a přispívá také k mapování v reálném čase nebo k lokačním službám (jako například v osobních navigačních zařízeních a mobilních telefonech). Poskytuje i cenově dostupné řešení pro farmáře v případech, kdy potřebují určit co nejpřesnější polohu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Satelity Astra

EGNOS je jedním ze systémů SBAS (satellite-based augmentation system), který zlepšuje přesnost a spolehlivost pozičních informací z GPS. Zároveň poskytuje nezbytné zprávy o integritě, aby byla zajištěna plynulost a dostupnost signálu. Systém EGNOS využívá pro svou činnost geostacionární satelity a síť pozemních stanic na příjem, analýzu a šíření GPS signálů. Tímto způsobem dokáže systém poskytovat přesnější parametry horizontální i vertikální polohy .

Dnes se systém EGNOS využívá v letectví nad územím Evropy, a to na zlepšení přesnosti a spolehlivosti pozičních informací o letadle. Své uplatnění však našel i v námořnictvu a v dalších službách poskytovaných na pevnině. Jen loni využívalo operativně přistávací postupy založené na systému EGNOS téměř 170 evropských letišť a toto číslo neustále narůstá,“ řekl Nicolas Ramponi, senior manažer divize SES TechCom společnosti SES.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Satelity Astra, Betzdorf

Společnost SES poskytuje dvě služby EGNOS pro evropskou satelitní agenturu GSA. První z nich, je služba GEO-1, která je od srpna 2013 poskytovaná prostřednictvím satelitu SES-5 na období 13 let (momentálně je součástí Testovací platformy EGNOS). Služba GEO-2 využívá satelit ASTRA 5B, který byl vypuštěn v červnu 2014 a sloužit bude po dobu 15 let (momentálně je součástí ostrého provozu systému EGNOS). Předtím, než byly oba satelity zařazeny do provozu systému EGNOS, podstoupily velmi intenzivní testy jak na Zemi, tak ve vesmíru.

Divize SES Engineering navrhla první dvoufrekvenční payload pro systém EGNOS, s možností přenosu na L1 i L5 frekvencích, s cílem zlepšit přesnost stanovené polohy a také zajistit kompatibilitu s navigačními systémy GALILEO a GPS. Inženýrské týmy vybudovaly pro systém EGNOS i pozemní infrastrukturu v Betzdorfu v Lucembursku a jsou tak zodpovědné za jeho provoz na satelitech i na Zemi.

O satelitu ASTRA 5B:
- byl zkonstruovaný společností EADS Astrium v Toulouse v jihozápadní Francii na bázi otevřené platformy Eurostar E3000
- telekomunikační satelit je umístěný na orbitální pozici 31.5°E
- rozšiřuje kapacitu satelitů a geografické pokrytí nad východní Evropou a sousedících trzích pro televizní vysílání
- nese 40 transpondérů v Ku-pásmu (ekvivalent pásma 36 MHz) a 6 transpondérů v Ka-pásmu
- rovněž nese náklad určený pro systém EGNOS v L-pásmu
- při startu vážil 6 tun, po uvedení solárních panelů do provozu má rozpětí 40 m
- solární panely během patnáctiletého životního cyklu satelitu zajistí výkon 13 kW
Praktické využití systému EGNOS :
- V letectví - systém je navržen tak, aby doplnil navigaci letadel během letu a přistávání
a pomohl také pracovníkům v řídící věži zvládat letecké dopravní špičky.


- V námořnictvu - systém se využívá zejména v organizaci přístavů a dopravy v rámci vnitrozemských řek, přičemž dokáže zlepšit navigaci, provoz a řízení námořní a říční dopravy.
- V zemědělství - zajištění přesnosti v zemědělství je farmářskou strategií, která může pomoci zvýšit výnos a produktivitu. Zároveň dokáže snížit náklady a minimalizovat dopady na životní prostředí. EGNOS je užitečný například při plánování a řízení postřiku plodin ze vzduchu.
- V pozemní dopravě - díky možnému zpřesnění polohy mohou mít například dopravní společnosti dokonalý přehled o tom, kde se nacházejí jejich vozidla, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tuto službu mohou využít také policejní a pohotovostní složky, které budou mít informace o přesné poloze vozidel v městských částech.
- V dalších oblastech - systém EGNOS byl již testován také v jiných oblastech - například sledoval cyklisty během závodu Tour de France nebo pomáhal s naváděním slepých chodců.

foto: SES Astra

poznámka: 1,2 Zdroj: https://www.egnos-portal.eu/discover-egnos/commercial-information

Kristýna Blahetová

Reklama
Vybrané články