Quantcast
TereBox T2

Bezkartový modul DIGI SK v testu. Jak funguje?

| Tisk

Společnost DIGI Slovakia rozšíří začátkem příštího roku svoji nabídku o nový bezkartový přístupový modul určený pro příjem satelitní služby Nová Digi TV SK. Jak modul funguje a služby poskytuje? Server parabola.cz přináší čtenářům výsledky a poznatky z krátkodobého testování horké novinky provozovatele.

Zájemci o satelitní platformu Nová Digi TV SK doposud mohli vybírat mezi set top boxem nebo CA modulem. Obě možnosti mají samozřejmě své výhody ale i úskalí. Dekódovací modul s kartou byl určen především technicky zdatnějším divákům, kteří si dokázali programovou nabídku operátora ručně doladit zadáním příslušných parametrů a v případě optimalizace satelitní kapacity a přesunů programů na jiné parametry si programy na nových frekvencích vyhledat. Pro satelitního fandu je to záležitost několika málo minut a má programy naladěné z nových vysílacích parametrů. Pro běžného uživatele byla změna parametrů v zásadě noční můrou a proto zvolil set top box, který si automaticky dokáže stahovat nejnovější kanálovou mapu a o přelaďování se tedy nemusí vůbec starat.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Nový bezkartový modul DIGI Slovakia, přední pohled (foto: DIGI SK)

V tomto směru přichází zásadní změna a inovace. Provozovatel začátkem roku 2021 představí nový Nagra modul CI1500-SLT01 s funkcí "operator profile". Ta umožňuje v kompatibilním zařízení vyhledat programové služby nabízené DIGI SK. Stačí mít televizor s CI+ slotem ve verzi 1.3, ideálně 1.4.

Praktický test modulu CI1500-SLT01

Redakce serveru parabola.cz získala nový bezkartový modul k testům s možností představení nového produktu zákazníkům DIGI Slovakia a potenciálním zájemcům o satelitní službu Nová Digi SK.

Bezkartový modul DIGI SK pracuje v kryptovacím systému Nagra MA s CAID 1882.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Nový bezkartový modul DIGI Slovakia, zadní pohled (foto: DIGI SK)

Instalace služby Nová Digi TV SK s modulem

Zákazníci, kteří se rozhodnou pro modul, si mohou vybrat mezi samoinstalačním balíčkem a instalací služby technikem. V prvním případě je nutné poslat aktivační SMS podle samoinstalačního návodu. Dalším krokem je nutné zapnout televizor nebo set top box s modulem do 48 hodin od aktivace a počkat na dekódování programu Jednotka HD.

Služba využívání párování s koncovým zařízení. Probíhá na pozadí v plně automatickém režimu.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Nastavení modulu na linuxovém přijímači s podporou rozhraní CI+

Modul v CI a CI+ rozhraní

Potřebuje nový Nagra modul DIGI SK skutečně CI+ rozhraní? To bylo úkolem prvního testu. Modul byl vložen do legendárního přijímače Dreambox DM 8000, který podporuje pouze staré CI rozhraní. Přístroj modul vůbec nedetekoval.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Modul je v nepodporovaném zařízení

Druhý test proveden na starším přístroji Octagon SF4008, který podporuje CI a CI+ rozhraní. V módu CI vypisoval modul informaci, že televizor není kompatibilní s modulem. V režimu CI+ verze 1.2 již modul fungoval, ačkoliv vysílatel se zmiňuje o podpoře v CI+ verze 1.4, eventuálně starší verzi 1.3. V rozhraní CI+ 1.4 modul rovněž fungoval korektně.

Menu modulu

Menu přístupového modulu obsahuje několik položek - Parantel Control (Rodičovská pojistka), Smart Card Information (Informace o smart kartě), Language (Volba jazyka - na výběr angličtina a slovenština), Module Information (Informace o modulu), Software download (Aktualizace software modulu), Operator Profile (Povolení a výběr operátora), Factory reset (Uvedení modulu do továrního nastavení).

obrázek

▲ Obr č. 5 - Menu modulu


Rychlost dekódování při přepínání programů

Rychlost dekódování programů s novým modulem je poměrně svižná, pod cca 2 sekundy dokáže dekódovat program od přepnutí přijímače na jinou stanici v rámci jednoho transpondéru. To je výsledek měření na přijímači Octagon SF4008. Modul byl vložen také do CI+ slotu verze 1.4 v televizoru Samsung, kde byla rychlost dekódování obrazu po přepnutí na jiný program o něco pomalejší - cca 3 sekundy. Na jiném televizoru nebo set top boxu může uživatel dosáhnout jiných výsledků v měření.

Nahrávání

Nový modul podporuje souběžné dekódování až dvou programů. Další test se proto zaměřil, zda lze s modulem souběžně nahrávat dva programy, jeden sledovat a jiný nahrávat, případně sledovat jeden na hlavní obrazovce a druhý ve zmenšeném náhledu (PIP). Na přijímači Octagon s Open ATV 6.1 bylo možné dekódovat v jeden okamžik jen jeden program. Problém je patrně v ovladači CI+ rozhraní, které nepodporuje souběžné dekódování více programů, ačkoliv v menu přístroje bylo správně nakonfigurováno.

Tentýž test byl proveden také na stávajícím high-endovém přijímači Vu+ Ultimo 4K. Přístroj s image VTI 14 dokázal v jeden okamžik dekódovat jen jeden program z jednoho transpondéru.

Bohužel, k testům jsem neměl žádný televizor se satelitním twin tunerem. Proto testy nahrávání proběhly jen na uvedených set top boxech.


obrázek

▲ Obr č. 6 - Příjem programové nabídky DIGI SK přes bezkartový modul v televizoru

PIN kód

Popisovaný přijímač Octagon si s image OpenATV uchoval PIN kód a během přepínání programů mezi adult kanály či pořady s věkovým omezením stanovené vysílatelem a příslušně nastavené v menu modulu nevyžadoval opakovaně zadání PINu.

Feature CI+

CI+ rozhraní nabízí vysílatelům řadu možností, jak pracovat s poskytovaným obsahem - provozovatel může divákům zakázat nahrávání vybraných pořadů či striktně stanovit, do kolika hodin od pořízení nahrávky je možné pořad následně přehrát a tedy i dekódovat.

Společnost DIGI Slovakia s ohledem na testovací režim aktuálně využívá jen omezení přehrávání nahraných pořadů jen na zařízení, na kterém byla nahrávka pořízena.

Tyto restrikce fungují, resp. budou fungovat na televizorech. Na linuxových přijímačích je možné i s novým CI+ modulem nahrávat pořady tzv. dekódovaném tvaru a tedy je přehrávat na jiném zařízení.

Případné restrikce budou nastaveny na základě požadavků dodavatelů obsahu.

Operator profile - DIGI SK

Velmi jednoduchým způsobem lze naladit programovou nabídku slovenské DIGI a to díky novému modulu, který podporuje funkci Operator profile.


▲ Video č. 1 - Instalace CA modulu na televizoru Samsung (video: DIGI SK)▲ Video č. 2 - Instalace CA modulu na televizoru LG (video: DIGI SK)▲ Video č. 3 - Instalace CA modulu na televizoru Philips (video: DIGI SK)▲ Video č. 4 - Instalace CA modulu na televizoru Sony (video: DIGI SK)
Pro naskenování programů DIGI SK je při uvedení modulu do provozu provést tovární reset a následně vše nastavit. Při instalaci vybrat operátora DIGI SK, jak ukazují instruktážní videa DIGI Slovakia v tomto článku. Je to velmi jednoduché!

.kartový modulbezkartový modul
rozhraníCI/CI+CI+
počet souběžně dekódovaných programů42
instalace programové mapy (profile)neano

▲ Tabulka č. 1 - Srovnání přístupových modulů operátora DIGI SK

Za laskavé zapůjčení bezkartového modulu DIGI SK tímto děkuji společnosti DIGI Slovakia.

Upozornění na závěr: Společnost DIGI Slovakia poskytuje televizní služby DIGI SK pouze na území Slovenska. Služba není určena zájemcům z České republiky. Popisované zkušenosti s modulem platí v době před uvedením výrobku na trh. Některé funkce a vlastnosti modulu mohou být ještě změněny v závislosti na požadavcích dodavatelů obsahu.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články