Místo pro Vaši reklamu

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

| Tisk

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400Po zhruba třech měsících uvolnil kolektiv projektu Tux On Humax (ToH) novou verzi upraveného firmvaru pro Humax IRCI-5400(Z) pod označením 3.0. Snahou autorů v nové verzi bylo mj. sjednotit všechna makro menu (rozšiřující menu) z klávesových povelů '?' a 'EPG' do jediného menu, které se běžně vyvolá tlačítkem 'MENU'. Z toho důvodu se k novému modifikovanému firmwaru již nedodává HDF soubor, který nainstalováním aktivuje makro mód.

Pojďme se podívat, co nového pro nás autoři připravili. Hlavní nabídku vyvoláme stiskem tlačítka 'MENU' na dálkovém ovladači. Pozorný uživatel si povšimne nové položky v hlavní nabídce - ToH. Menu ToH obsahuje položky CONFIG, EPG, PARSER, TIC TAC TOE, CHESS a PACMAN.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400V menu CONFIG můžeme nastavit, zda má při zapnutí přijímače automaticky startovat i makro mód (Macro mode on Startup), jakým tlačítkem se bude makro mód přepínat (Macro mode control button), zda se má zobrazovat aktivita +CAM (Symbolize +CAM activity), zda se mají zobrazovat informace o načítání modulu (Display CI window), automaticky nastavovat čas podle prvních X předvoleb /lze automatické nastavování potlačit/ (Check time on first channels), zavřít výpis kanálů stiskem tlačítka OK (Close channel list with OK button).

Většina položek v tomto menu byla sem přesunuta z původního EPG MENU.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

Menu ToH - EPG se dále dělí na záložky 'EPG', 'SETTINGS' a 'PMCT' a nepřináší vpodstatě nic nového. Podobně i menu ToH - Parser.

Dále v ToH menu nalezneme nyní už tři hry (!). Ke hře 'TIC TAC TOE' (piškvorky - mimochodem: podařilo se někomu vyhrát?) a nově 'CHESS' (šachy).

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

Třetí hrou v ToH menu je 'PACMAN' (klasické bludiště se sbíráním pokladů).

Ukazuje se, že si tvůrci s novým softem ToH 3.0 skutečně vyhráli a nové hry mohou být pro uživatele skvělou možností, jak se u přijímače odreagovat.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

Pokud uživatel hledal v předchozím CONFIG menu nastavení režimu NTSC, byl zřejmě překvapen. Nenašel jej tam. Položka 'Režim NTSC' byla přesunuta do menu 'Nastavení A/V kanálu', který nalezneme v menu INSTALACE - NASTAVENÍ SYSTÉMU.

Podpora režimu NTSC je vítána zvláště pro příjem přenosových kanálů.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

Další novinku nalezne uživatel v menu 'Nastavte A/V výstup', které je umístěné v menu INSTALACE - NASTAVENÍ SYSTÉMU. Uživatel zde může nastavovat barevné složky R/Y, G/U a B/Y. Toto menu je vítaným rozšířením softu. Někteří uživatelé Humax IRCI-5400 (Z) si totiž postěžovali na nesprávném podání barev. Teď jej může měnit.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

V novém ToH doznaly změny i stupnice 'Úroveň signálu' a 'Kvalita signálu'. Původní přerušovaná čára byla nahrazena čárou plnou. Je nutné podotknout, že menu INSTALACE - STATUS je už jediné místo, kde je vedle grafického zobrazení uveden i údaj v procentech. Původní dva vertikální sloupce z makro menu, které byly k dispozici ve starších verzích ToH 2.x již zde nenalezneme. Je to velká škoda, neboť stiskem jediného tlačítka měl uživatel informaci o hrubém a jemném signálu.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400

Změny se dočkal i grafický uživatel v informačním okně programu. Modrý sloupec signalizuje Úroveň signálu (hrubý signál) a červený pak Kvalitu signálu (jemný signál). Opět je zde stupnice plynulá. Uživatel teď špatně odhadne, zda se u programu zhoršil jemný signál.

Nový patch ToH 3.0 pro Humax IRCI-5400Podrobné informace o programu (TID - Transpondér ID, NID - Network ID, SID - Service ID, VPID - Video PID, APID - Audio PID, PCR PID, PMT PID, ECM PID; o videu Movie Size, Aspect, Bitrate; audiu Frequency, Layer, Bitrate, Prot. bit, Pad bit, Sampling Frequency, Private bit, Mode a Subbands) získá uživatel stiskem '?'.

Pokud je program kódovaný, zobrazí se v posledním řádku použitý CAID.

Nový soft má i další vylepšení: po menších úpravách settingu může uživatel na programech s tzv. sub-kanály (Premiere Erotik, Premiere Direkt a dalších) vybírat požadovaný sub-kanál. Ovládání se tak přibližuje orig. D-boxu či přijímači Dreambox.

Největší překvapení ToH 3.0 si necháváme na samotný konec. Autoři ToH kompletně přepsali ovládání parabolických antén motory DiSEqC 1.2. Software dříve sice měl 32 nastavení antén, ale vzhledem k chybě ve firmwaru, kterou výrobce Humax neopravil, je možné do paměti uložit 'jen' 26 pozic antén. ToH 3.0 tento problém vyřešil a již nyní je paměť pro 49 pozic antén! Při natáčení motoru na jinou družici se zobrazuje i název družice na kterou se otáčí (tento údaj je ale informační, neboť záleží jakou název družice jsme ve skutečnosti k pozici přiřadili).


Nový ToH 3.0 vyřešil i dlouho kritizovaný problém s automatickým natáčením motoru na výchozí družici (Astra 19.2E) při zapnutí přijímače. Navíc s novým softem ToH 3.0 přijímač rychleji startuje.

ZHODNOCENÍ
Nový software ToH 3.0 přinesl nová vylepšení - sub-kanály, správu barev, kompletní nové ovládání DiSEqC motorů, integraci menu a též i hry. Na druhou stranu může být pro mnohé uživatele nové uspořádání menu méně přehledné. Citelně chybí původní vertikální grafický ukazatel hrubého a jemného signálu, který ocenili zvláště lovci slabých signálů.

Celkově je ToH 3.0 vydařený a lze jej doporučit. Aktuální verzi si můžete stáhnout ze sekce SOFTWARE.

UPDATE: Krátce po napsání článku byl uvolněn HDF soubor, který do softu ToH 3.0 implementuje populární makra menu (tlačítka '?' a 'EPG'), známá z ToH 2.x (tedy i chybějící ukazatele hrubého a jemného signálu). Soubor naleznete v rubrice SOFTWARE.

Parabola.cz
30.5.2003
update: 30.5.2003, 16:00

Vybrané články