Quantcast

Programovatelné zesilovače Johansson

| Tisk

Belgická společnost Unitron Group uvedla na trh nové typy programovaných zesilovačů pod označením Johansson KIT 7473 L1 (L2) a 7474 L1 (L2). Rozdíl mezi modely je pouze v počtu vstupů.

Model 7473 má vstupy 3, 7474 pak vstupy 4 - všechny v pásmu VHF (DAB+)/UHF. Na českém trhu je dostupný pouze typ L2 s rozsahem zesilovaných kanálů 21 - 48 v pásmu UHF, čili odfiltruje pásmo určené pro sítě 4/5G. Typ L1 pracuje v rozsahu 21. - 60. kanálu, tj. nepracuje s frekvencemi určenými pro 4G (LTE) sítě. Výrobce udává vložený útlum v pásmech 4/5G větší než 40dB. V drtivé většině případů tedy odpadne instalace LTE/5G filtru mezi vstup zesilovače a anténu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Programovatelný zesilovač Johansson (foto: autor)

K testu jsem použil „nižší“ model Johansson KIT 7473 L2. Balení obsahuje samotný zesilovač ve venkovním krytu s možností instalace na anténní stožár, držák zesilovače, který lze použít v případě vnitřní instalace a zdroj 12V s výhybkou pro napájení zesilovače po koaxiálním kabelu. Ve zdroji je integrován rozbočovač signálu 1/2. Instalace zdroje je možná buď šrouby na podložku, nebo na DIN lištu.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Zesilovač ve venkovním krytu (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 3 - Zdroj s napájecí výhybkou a 2 výstupy (foto: autor)


Jak jsem uvedl výše, nejedná se o klasický širokopásmový, ale programovatelný zesilovač, který pracuje v režimu „Plug and Play“. Instalace je jednoduchá. Po připojení antén a zdroje zapneme napájení. Poté zdroj opět vypneme a do 6-ti vteřin zapneme. Zesilovač automaticky provede scan všech vstupů a uloží do své paměti pouze kanály, na kterých je detekován signál, tj. provede aktivaci SAW filtru se strmostí 35dB/sousední kanál. Průběh instalace je indikován blikající LED. Po uložení dat LED svítí trvale. Při výpadku napájení delším 6-ti vteřin scan neprobíhá a použijí se již zapsaná data. V rámci testu, který jsem provedl, zesilovač uložil kanály s minimální úrovní signálu 38dBuV na vstupu. Signály s nižší úrovní ignoroval. Výrobce udává minimální úroveň signálu na vstupu 40dBuV. Na výstupu se u všech uložených kanálů nastaví úroveň signálu +- 85dBuV.

Jediným ovládacím prvkem je přepínač duplicitního kanálu (ON/OFF). Tuto funkci lze využít při příjmu signálu z více směrů s duplicitou kanálů. Příkladem příjem multiplexů z hlavního vysílače Krašov a německého vysílače Hoher bogen v Plzni, kdy je vysílač Hoher bogen téměř v zákrytu s vysílačem Domažlice - Vraní vrch (byť s rozdílnou polarizací) a ten je v jednofrekvenční síti (SFN) s vysílačem Krašov. V případě, že je přepínač v poloze OFF, dojde k uložení pouze kanálů s vyšší úrovní signálu (př.: na vstupu 1 je vyšší úroveň signálu K26, než-li na vstupu 2, zesilovač použije pouze signál ze vstupu 1). Pokud je přepínač v poloze ON, použije zesilovač oba vstupy, přičemž u kanálů s nižší úrovní signálu provede konverzi na K50 a vyšší (ob jeden kanál). To může být užitečné v případě klimatických podmínek, kdy bude výhodnější přijímat signál z lokality, kterou za standardních okolností nepřijímáme. V rámci jednofrekvenčních sítí vcelku běžná záležitost - za inverze z hlavního směru příjmu vznikne pre-echo, které se v případě vysílače s nižší úrovní signálu neprojeví. Poté stačí jen přepnout TV program z konvertorovaného multiplexu.

Neobsazené vstupy/výstupy je vhodné terminovat.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Spektrum - anténa 1 (zcela vlevo DAB+ multiplexy, zcela vpravo signál LTE BTS) (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 5 - Spektrum - anténa 2 (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 6 - Měření na kanálu 26 (multiplex ČT) - anténa 1 (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 7 - Měření na kanálu 26 (multiplex ČT) - anténa 2 (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 8 - Spektrum - přepínač duplicitních kanálů v poloze „OFF“ (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 9 - Spektrum - přepínač duplicitních kanálů v poloze „ON“. Vpravo konvertorované kanály (K26->K50, K31->K52, K34->K54, K43->K56) (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 10 - Měření na kanálu 26 (multiplex ČT), anténa 1 - na výstupu zesilovače (foto: autor)


obrázek

▲ Obr č. 11 - Měření na kanálu 50 (multiplex ČT), anténa 2 - na výstupu zesilovače (konvertorovaný K26 -> K50) (foto: autor)

Ve chvíli, kdy jsem se o této novince dozvěděl, byl jsem poněkud skeptický, byť s výrobky značky Johansson mám již několik let velmi dobré zkušenosti. Každopádně, zařízení funguje tak, jak má a po stránce deklarovaných funkcí mu nelze nic vytknout. Výtky bych mohl mít k absenci vstupu pro FM anténu. DAB+ jej bohužel v našich končinách ještě plnohodnotně nenahradí. Dále k nemožnosti regulace úrovně výstupní úrovně signálu, což lze kompenzovat instalací patřičného útlumového článku na výstupu tak, aby byla splněna podmínka maximální úrovně signálu na koncovém zařízení 74dBuV. Zároveň mi chybí možnost napájení předzesilovače. To se dá však vyřešit další napájecí výhybkou.

Tento zesilovač je určen především pro menší instalace typu rodinný dům, menší bytovka, kde je požadavek na příjem TV signálu z několika směrů. Eliminuje vznik pre-echa při použití více antén, což standardní širokopásmový zesilovač bez vložených kanálových propustí/zádrží samozřejmě nedokáže. Pro větší instalace není primárně určen.

Doporučená koncová cena je od oficiálního distributora výrobků značky Johansson pro ČR stanovena na 2.890 Kč v případě modelu 7473 a 3.160 Kč v případě modelu 7474 včetně DPH.

Technické parametry udávané výrobcem:


• Počet vstupů: 3/4 (dle typu)
• Frekvenční rozsah: VHF BIII (174 - 230 MHz) / UHF K21 - 48 (470 - 694 MHz)
• Útlum v pásmu LTE/5G: > 40 dB (694 - 862 MHz)
• Strmost filtrů: > 35dB mezi sousedními kanály


• Vstupní citlivost: 40 dBµV
• Pracovní teplota: -20 až +50 °C
• Napájení: externí zdroj, 12V / 300mA (7473), 350mA (7474)
• Rozměry: 120 x 115 x 50mm (bez venkovního krytu)

Oficiální distributor výrobků značky Johansson: Elektro Herink s.r.o., Plzeň.

PR článek

Pavel Pančocha

Reklama
Vybrané články