Quantcast

Problémy s kódováním ČT a Humax 8100 PVR

| Tisk

V poslední době jsme na těchto stránkách několikrát probrali způsob přechodů z volného na kódované satelitní vysílání u ČT a možné výpadky obrazu, které tyto přechody u některých přijímačů mohou způsobovat. I když problém doposud nebyl zdárně vyřešen, vyšla ČT svým satelitním divákům vstříc alespoň tím, že načasování přechodu na zakódování u hlavního pořadu dne (tj. ve 20:00) posunula do reklamního času (často bohužel již do času sportovních zpráv).

K satelitním přijímačům, které jsem měl možnost na tyto výpadky otestovat, přibyl od této doby eMTech 200CR, Profile model 38E, Profile version 1, Profile release 1, loader version 0.92, Image ID20 (u kterého při jedenácti odsledovaných přechodech na zakódovaný signál jsem nezaznamenal žádný problém, období testů přelom dubna a května 2003) a také jedna z posledních novinek na trhu od značky Humax a sice Humax 8100 PVR, HW ver. NEO REV 1.0, SW ver. PTSCI 1.00.11, loader ver. h 1.10, update date 30.4.2003.

Humax CI-8100PVRHumax 8100 PVR, jednotunerový satelitní receiver se 40GB hard diskem a dvěma šachtami common interface, je opravdu vcelku podařený satelitní přijímač. Oproti starším modelům (řada 5xxx, CR Fox, ...) je rychlejší, nezatuhává (v paměti jsem měl uloženo cca. 1200 TV stanic), při přepínání na zakódovanou stanici (CzechLink) se mi ani jednou nestalo, že by zůstala obrazovka černá a přijímač pouze vypsal hlášku "zakódovaný program", což se u předcházejících modelů občas přihodilo (pozn. míněno samozřejmě při použití modulu CW a karty CL). Jediné, co lze v tomto ohledu trochu vytknout je poměrně delší prodleva při přepínání mezi jednotlivými stanicemi (většinou 3 sec. od zmáčknutí ovladače do naskočení obrazu, někdy až 4 sec.!). Chybějící znaky (ž,š) v českém menu jsou trochu nepříjemné, ale vzhledem k tomu, že hodně receiverů na našem trhu nemá možnost českého menu vůbec, je pro mě mnohem důležitější např. naprosto tichý chod HDD, z jehož případné hlučnosti jsem měl docela obavu. Ovládání přijímače je uživatelsky příjemné a "intuitivní" (tzn. nejenže jsem nemusel nahlížet do návodu k obsluze, ale ani jsem se nemusel přemýšlet "kde co hledat").

Humax 8100 PVR není samozřejmě dokonalý, občas si vytvoří na HDD tzv. "nulový soubor" (prázdný soubor s dlouhým jménem, dobře známý i všem častým uživatelům počítačů). Za provozu "hřeje" o něco více než je obvyklé, což bude pravděpodobně důsledek hlavně permanentního používání HDD (hard disk při každém přepnutí stanice začne sám nahrávat z důvodu možnosti opožděného sledování programu, tzv. "time shifting", u tohoto přijímače max. 35min. zpět). Ale má i svoje výhody, tou největší je samozřejmě možnost nahrávání na HDD. A jak se říká "kdo jednou zkusil, nechce jinak".

Možnost nahrávání na hard disk je opravdu vynikající, nejvíce ji ocení zvláště lidé jako já, kteří si nemohou dovolit přijít k televizi v čas určený pro jejich oblíbený pořad. Kdo často nahrává na video, až se mu nahromadí kazety se spoustou pořadů, které chtěl vidět, ale už to nikdy nestihne, takže se snaží shlédnout alespoň ty nejdůležitější (jenže jak je mezi těmi ostatními najít!), ten ocení HDD jako vynikajícího pomocníka a "šetřiče" času. Každý záznam (lze jich naprogramovat až 20) lze pojmenovat, je u něj uvedena délka nahrávky v minutách, datum a čas nahrávání, název TV stanice. V samotném záznamu se lze pohybovat skokově po 30 sec., nebo přímo posunout o libovolnou délku, nebo jen klasicky převíjet zrychlený obraz. Záznam je automaticky chráněn proti nechtěnému smazání, lze jej uzamčít proti nedovolenému sledování (např. u dětí). Velikost HDD je 40 GB (efektivně volných pro nahrávání je 37GB), hodina záznamu u průměrné stanice je cca. 2GB, ale velmi záleží od konkrétní stanice (hlavně pak od momentálního datového toku). Jako příklad si můžeme uvést ČT1, kde 90 minutový záznam zabral 5.5GB, kdežto u RTL2 100 minutový jen 3GB! Jinak o propastném rozdílu kvality nahrávky oproti VHS záznamu se snad zmiňovat ani nemusím. Hard disk lze poměrně jednoduše vyměnit za jiný (je nutné vstoupit přímo do přijímače, takže hrozí ztráta záruky, tuto úpravu bych doporučil raději přímo u prodejce). Vyzkoušel jsem Western Digital 60 GB, který během krátkého otestování spolupracoval s receiverem naprosto bez problémů. Byl jen o trochu hlučnější (ještě ve snesitelné míře) než vestavěný Seagate 40GB, který je opravdu tichý. Je jen trochu škoda, že nahrané záznamy prozatím nelze jednoduše stáhnout do počítače, možnost demontování HDD a jeho přímého připojení k PC jako druhého HDD jsem sice zkusil, ale Win98 ho nedokázaly přečíst, je zřejmě zformátován z přijímače v pro ně nekompatibilním stavu.

Humax CI-8100PVROvšem hlavní důvod mého testu byl příjem a přechody kódování u ČT. Přijímač jsem testoval obvyklým způsobem - dva televizory, dvě samostatné satelitní antény natočené na Eurobird1, dva přijímače - Humax 8100 PVR a jako FTA byl použit Strong SRT4355 Evolution (pozn. looping při důležitých testech raději nepoužívám, pokud jsou při loopingu oba přijímače zapnuty, často dochází k ovlivnění funkcí hlavního přijímače, i když jsou samozřejmě zapnuty na stejné polaritě a dokonce i stejné frekvenci / stanici). Na FTA přijímači jsem sledoval přesnou dobu zakódování, na druhém televizoru pak průběh obrazu u Humaxe. Pro jistotu jsem obraz z Humaxe také nahrával na video, kvůli možnosti nezávislé kontroly při případných nejasnostech.

Přijímač jsem testoval při 12ti přechodech na kódované vysílání ČT1 a při čtyřech přechodech na volné vysílání ČT1. U přechodů na FTA jsem nezaznamenal žádný problém, při přechodech na kódované vysílání z dvanácti sledování sedmkrát bez jakýchkoliv problémů, dvakrát velmi drobné zadrhnutí v obraze a třikrát zřetelné zadrhnutí v obraze. K celkovému výpadku (tzn. až do fáze černé obrazovky) nedošlo ani v jednom případě. Výsledek z mých dosavadních zkušeností sice nadprůměrně dobrý, ovšem ne vynikající, přičemž lidé kupující takovýto již dražší přístroj (i když jeho maloobchodní cena kolem 14.000,-Kč je na přijímač s HDD dle mého názoru slušná) nejspíše budou očekávat ještě lepší výsledek. Závažnější problém se ovšem objevil při běžném sledování paketu CzechLink, kdy u tohoto zapůjčeného kusu občas docházelo k menšímu zadrhnutí obrazu a to i v době, kdy např. ČT1 vysílala volně (a i když jsem měl modul CW vyjmut, aby nedocházelo k žádnému ovlivnění)! Přitom na jiných stanicích (RTL2, Pro7) jsem toto nezaznamenal!K testům používám vždy stejnou kartu CzechLink (listopad 2002) a pokud přijímač nemá interní dekodér, využívám modulu CryptoWorks ver. 1.15. Do této doby jsem dlouhodoběji (tzn. min. 7 dní) otestoval také tyto receivery:
  • eMTech 200CI (Model ID E210, HW ver. 2.00, SW ver. 2.11), který měl při zakódování pravidelné výpadky a navíc obraz již zpět sám nenaskočil, období testů listopad 2002,
  • ID Digital CI 20E (HW ver. CI-20E 1.0, SW ver. CI-20E 1.00.08, loader SE 1.03, update date 31.12.2001), který měl zřídkavé výpadky a to převážně při odkódování, obraz po cca. 4 sec. výpadku sám pokaždé naskočil, období testů únor 2003,
  • NextWave SCR 2200C (SW ver. 1.450, update date 23.12.2002), který některé přechody zvládal bez problémů, někdy obraz vypadl a opět sám naskočil, ale někdy také obraz při přechodu na kódování vypadl a již sám zpět nenaskočil, období testů březen 2003,
  • Strong SRT 4355 Evolution (SW ver. 1.2, bootstrap v001, update date 21.2.2003), který pravidelně na cca. 1-2sec. při přechodu na kódované vysílání vypadne, obraz poté pokaždé sám naskočí, období testů květen 2003.
Závěrem bych rád poděkoval firmě, která mi Humax 8100 PVR k tomuto nezávislému testu na požádání zapůjčila. Neděkuji z důvodu nějaké propagace či reklamy, ale prostě a jen ze slušnosti firmě OMKO (www.omko.cz).

Poznámka: Tento test byl zaměřen hlavně na vyzkoušení možných problémů s přechody kódování u ČT, není to kompletní test přístroje, proto zde chybí důležité věci, jako např. spolupráce s motorem, různými dekodéry a kartami, ... . Takovýto kompletní test bohužel v součastné době překračuje moje časové, ale i technické možnosti.

GESPA

Reklama
Vybrané články