Quantcast

Konec koncesionářských poplatků na Slovensku. Co je potřeba vědět

| Tisk

logo Na Slovensku se ruší koncesionářské poplatky. Od července bude provoz televizních a rozhlasových služeb RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) financován ze státního rozpočtu.

Zákon o zrušení úhrady koncesionářských poplatků RTVS schválila Národní rada Slovenské republiky dne 17.2.2023. Novela vstoupí v platnost 1.7.2023. Každé fyzické osobě evidované dodavatelem elektřiny, jako i zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tři a více zaměstnanců v pracovním poměru anebo v období pracovního vztahu, k 30.6.2023 skončí povinnost platit koncesionářské poplatky.

Národní rada Slovenské republiky přijala 20.6.2023 změnu zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, která přináší nový způsob financování veřejnoprávního rozhlasu a televize z veřejných zdrojů. Nárokovatelný příspěvek pro RTVS bude každoročně poskytovaný ze státního rozpočtu ve výši 0,17 procent z HDP.

RTVS k této události přinesla přehled důležitých informací, které souvisí se zrušením úhrad koncesionářských poplatků.

Poplatky budou zrušeny k 1.7.2023. Povinnost platit úhradu RTVS má tedy plátce do 30.6.2023. Při měsíčních úhradách je tak splatnost 30.6., při půlroční úhradě to byl 31.1.2023 a při čtvrtletní úhradě to byl 31. leden a následně 30.4.2023.

Povinnost plateb zaniká automaticky. Plátci nemusí posílat žádost o zrušení povinnosti platit úhradu RTVS. V případě úhrady realizované prostřednictvím SIPO není potřeba ze strany plátců provést žádné kroky. V případě platby bankovním převodem je potřebné zrušit trvalý příkaz.Předplatek za uhrazenou roční platbu 2023 bude plátcům vrácen ve druhé polovině roku 2023, tj. po nabytí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.

RTVS doporučuje plátcům zkontrolovat si svůj případný nedoplatek online na účtu uživatele nebo je možné kontaktovat RTVS přes kontaktní formulář.

RTVS jako vybíratel úhrady provádí kontrolu placení úhrady po celou dobu výběru úhrady RTVS. V případě, že u plátce úhrady je evidován nedoplatek, RTVS má zákonnou povinnost zaslat plátci výzvu k úhradě nedoplatku. RTVS je povinna vymáhat nedoplatek bez ohledu na období, ve kterém nedoplatek vznikl. Výzvy k úhradě nedoplatků budou doručovány i po 30. červnu 2023, protože kontroly nedoplatků probíhají kontinuálně a budou probíhat zpětně i po zrušení úhrad koncesionářských poplatků.

Více informací k problematice zrušení úhrad poplatků RTVS naleznou zájemci na stránkách uhrady.rtvs.sk .

redakce

Reklama
Vybrané články