Quantcast

TV poplatek se zvýší jen na 150 Kč, rozhlasový na 55 Kč

| Tisk | komentáře

Koncesionářský televizní poplatek se v Česku příští rok zřejmě zvýší na 150 korun, rozhlasový na 55. Vyplývá to z kompromisního návrhu novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu.

Materiál nyní projedná vláda a účinnost zákona je naplánována k 1.1.2025.

Koncesionářské poplatky se budou automaticky navyšovat (při splnění podmínky)

Novinkou je automatické navyšování koncesionářských poplatků v návaznosti na inflaci. Poplatky se zvýší automaticky bez nutnosti novelizace zákona. Veřejnoprávní média tak budou mít přehled o plánovaných navýšeních a příjmech.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)

Nově bude televizní poplatek 150 korun, rozhlasový 55 korun. Indexace poplatku bude fungovat následovně: Při dosažení 6 % kumulované inflace za uplynulé kalendářní roky od posledního zvýšení se zvýší poplatky za ČT a za ČRo každý o 6 % jejich aktuální výše. Při první indexaci se oněch 6 % bude tedy počítat ze 150 Kč u ČT a z 55 Kč u ČRo.

Podle dřívějšího podzimního návrhu se měl tv poplatek zvýšit na 160 korun, rozhlasový na 55 korun. Televizní poplatek se naposledy zvýšil v roce 2008 na stávajících 135 korun, rozhlasový v roce 2005 na dosavadních 45 korun.Současná podoba novely znamená v příštím roce pro Českou televizi zvýšení rozpočtu zhruba o 865 milionů korun a u Českého rozhlasu o 331 milionů korun. Odpočet DPH pro ČT i ČRo zůstane v platnosti ještě pro následující tři roky.

Poplatky domácností a firem

Plátcem je každá domácnost s televizí nebo chytrým zařízením, a platí jeden poplatek za domácnost bez ohledu na to, kolik přístrojů vlastní. Pokud dnes domácnost platí za televizní přijímač, tak už za žádný další přístroj platit nemusí. Zároveň zůstávají v platnosti výjimky z plateb tak, jak jsou nastaveny v současnosti.

Na základním navrhovaném principu plateb firem podle počtu zaměstnanců se nic nemění. Byly upraveny intervaly a násobky poplatku dle počtu zaměstnanců. Novela přináší větší úlevu malým firmám. Původně měly poplatky platit firmy od pěti zaměstnanců výše, v aktuálním návrhu je limitem pro platbu 25 zaměstnanců. Upravena byla i horní hranice - stonásobek poplatku budou platit firmy, které mají 500 zaměstnanců a více.

Změny v oblasti sponzoringu na ČT

V případě České televize půjde o úpravy v oblasti sponzoringu. Nově nebude přesahovat 260 hodin ročně na všech kanálech ČT a 25 % z finančních prostředků vybraných ze sponzorských vzkazů bude převedeno do Státního fondu kultury, který je rozdělí na podporu kulturních projektů. Zároveň nebudou Česká televize, ani Český rozhlas umísťovat obchodní sdělení na svých internetových stránkách a aplikacích. Jde o opatření, které přispěje k posílení financování kultury a zároveň k narovnání situace v internetových médiích, která v době vzniku původního zákona nebyla tak rozvinutá jako nyní.

redakce

komentáře čtenářů
Reklama
Vybrané články