TereBox T2

Obousměrný internet za dostupné ceny?

| Tisk

Jeden z vyzařovacích diagramů E-BIRDDňa 27. 9. 2003 sa s miernym časovým oneskorením konečne dostala na svoje miesto družica e-Bird. Je to veľmi dôležitá udalosť v dejinách novodobých satelitných rádiokomunikácií. Unikátnosť družice spočíva v jej poslaní. Jedná sa o prvú družicu na svete, ktorá je špecializovaná na poskytovanie služieb obojsmerného internetu k širokým masám užívateľov.

E-Bird by mal zohrať významnú rolu predovšetkým v oblastiach, kde nie je dostatočne rozvinutý prístup k širokopásmovému internetu a všade tam, kde monopolní prevádzkovatelia telekomunikačných služieb zneužívajú svoje postavenie na trhu. Predstavitelia Eutelsatu, ktorý zabezpečuje prevádzku tejto družice vyhlásili, že záver roku 2003 bude vďaka e-Birdu v znamení prvých skutočne reálnych spotrebiteľských cien služieb a zariadení pre obojsmerný satelitný internet. Významným faktorom rozvoja satelitných služieb v Európe bude teraz synergický efekt, ktorého vplyv pocítia i novopristupujúce krajiny do spoločenstva EÚ práve vďaka družici e-Bird.

Mnohí výrobcovia mali už pripravené technológie pre obojsmerný satelitný internet, avšak bez špecializovanej družice ich nemohli použiť v praxi. Ak hovoríme jazykom užívateľov, potom vieme, že rozhodujúca je cena zariadení a prístup k službám. Tie sa vďaka družici e-Bird stanú prístupnými pre široké masy užívateľov. Táto družica neprináša iba klasický prístup na internet, ale otvára nové obzory pre rozvoj nových služieb vo formáte MPEG-4. To znamená dopravu videosignálov k miliónom užívateľov za doteraz nepoznané ceny.

Iba pre zaujímavosť a porovnanie je potrebné uviesť, že družica e-Bird bude schopná svojim užívateľom zabezpečiť osemnásobne vyššie prenosové rýchlosti, ako sú maximálne hodnoty dosahované technológiou ADSL! Navyše, unikátna technológia inštalovaná na tejto družici umožňuje zvládnuť až 20 000 abonentov súčasne v plnom nasadení na jeden jediný transpondér, pričom družica disponuje niekoľkými desiatkami transpondérov.

O kapacite satelitu svedčia aj nasledujúce údaje. Družica má 20 transpondérov pre plné využitie cenovo prístupných obojsmerných satelitných systémov. Okrem toho má štyri transpondéry so šírkou pásma 108 MHz a šestnásť transpondérov so šírkou pásma 36 MHz. Samotná družica bola vyrobená spoločnosťou Boeing Satellite Systems, na obežnú dráhu ju dopravila raketa Ariane 5 v noci z 27. na 28. 9. 2003 z francúzskej Guyany, kde je umiestnený kozmodróm Kourou. Zahájenie jej služieb sa očakáva v novembri t. r.. Družica je umiestnená na pozícii 33° východne a jeden z jej vyžarovacích diagramov je na priloženom obrázku.

Družica je pomocou viacerých vysielacích antén schopná vytvárať v rámci Európy rôzne vyžarovacie diagramy. Jedným z prioritných cieľov v rámci iniciatívy e-Europe je zabezpečenie širokopásmového prístupu na internet v rámci 25 krajín Európskej únie do roku 2005. Práve tento krok je obrovským povzbudením pre nových členov, medzi ktorými sa nachádza Slovensko a Česká republika, pretože e-Bird myslí predovšetkým na nich.10 až 40% populácie v týchto krajinách vrátane malých firiem, nemá doteraz prístup k službám širokopásmového internetu a toto sa má vďaka novej družici radikálne zmeniť. Životnosť družice je plánovaná na 10 rokov a jej prioritou je už spomínaný obojsmerný satelitný internet. Celý systém dopravy signálu k užívateľom je navrhnutý tak, aby v rámci teritória Európy bol maximálny priemer použitej paraboly na hranici 1 m. Tomuto trendu sa prispôsobili i dodávatelia technológie, ktorí svoje zariadenia prispôsobili týmto požiadavkám.

Ako už bolo spomínané, časť kapacity družice e-Bird je určená pre rozvoj nových služieb spojených s dopravou videosignálu a dátových súborov k užívateľom. Tým sa vytvárajú obrovské možnosti poskytovania nových služieb, ktoré v spojení s klasickou satelitnou televíziou otvárajú priestor pre uplatnenie nových technológií na trhu.

Tento trend je charakterizovaný novými vlastnosťami digitálnych satelitných prijímačov, ktoré umožňujú spracovať dátový signál klasicky cez televízny prijímač, ale zároveň vytvárajú nové možnosti jeho pripojenia na domáci počítač. Vytvára sa tým nielen kategória univerzálnych prijímačov vybavených USB portom, ale na trh prichádzajú ďalšie modely, ktoré sa využívajú ako zdroj dátového signálu s výlučným pripojením sa na počítač, čím sa z počítača stáva informačné centrum pre príjem rozhlasu, televízie, videosúborov, dát a vlastne i samotného internetu. Najbližšia doba ukáže, čo všetko prinesie užívateľom novinka v podobe cenovo prístupných satelitných modemov.

Poznámka redakce: družice E-Bird je již na své cílové pozici 33°E.

Ing. Ján Luterán

Vybrané články