TereBox T2

BlueTone - internet od ČRa

| Tisk

České radiokomunikace S rozvojem informačních technologií, zvláště v oblasti přístupu k internetu, dochází v dnešní době k relativně masovému nasazování technických prostředků, které umožňují přístup ke světové síti s přiměřenými náklady a variabilní rychlostí.

Akciová společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE se do tohoto procesu zapojila rozšířením stávajícího portfolia služeb o nové skupiny produktů pod názvem BlueTone Internet. Jedná se především o zřizování pevných internetových spojů o kapacitách 64 kbit až 155 Mbit, které jsou primárně určeny pro sektor větších a středních firem. Dalším typem služby je BlueTone Wireless, který uspokojí především segment domácností či malých firem požadujících cenově zajímavé řešení při nižších rychlostech do 512 kbit/s. V rámci multifunkční sítě ČRa, a.s. je pak možno kombinovat hlasové, datové a v neposlední řadě i internetové služby, včetně produktů s přidanou hodnotou.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. realizují pevný přístup k internetu přes RR (radioreléové) spoje, nebo pomocí metalických okruhů a v případě vysokých kapacit i prostřednictvím optické sítě. Tato cesta slouží hlavně jako páteřní kapacita, kterou lze vyjádřit v řádech gigabitů za sekundu. Hlavním pozitivem těchto řešení je komplexní obsloužení zákazníka od posouzení realizovatelnosti a předprojektového průzkumu, přes návrh technického řešení až k realizaci. Ekonomické výhody lze spatřovat především v optimalizaci provozních nákladů zákazníka. Z technického hlediska jsou služby BlueTone Internet realizovány většinou pomocí pevného připojení na sériovém rozhraní (V.35, X.21) s využitím protokolů Frame Relay (FR), ATM a HDLC. Pro zakončení služeb rozhraní u zákazníka se využívá směrovačů předních světových výrobců. Těchto prostředků se používá především při kombinaci různých druhů služeb na jedné zákaznické přípojce. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. uzavírají se zákazníkem tzv. SLA - Service Level Agreement, který zaručuje smluvní parametry zásahu, odezvy a odstranění případných poruch. Samozřejmou součástí služby BlueTone Internet je dohled sítě zákazníka, statistiky a variabilní nastavení parametrů služby. Ceny za BlueTone Internet se pohybují v rozmezí od 2 tis. Kč za konektivitu, další složkou celkové ceny je potom poplatek, jehož výše závisí na typu přípojky.

Aktuálně byla zprovozněna nová služba z portfolia BlueTone Internet, bezdrátová síť pro připojení k internetu BlueTone Wireless, která pokrývá západní část Prahy (Praha 6), města Česká Lípa, Litoměřice, Příbram, Mariánské Lázně, Děčín, Rakovník, Jablonec nad Nisou, Strakonice, Klatovy, Kolín, a jižní část Hradce Králové. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. počítají s vytvořením sítě přístupových bodů a rozšířením služby na většinu území České republiky. Při implementaci BlueTone Wireless je využito technologií pracujících v pásmech 2,4 GHz a 3,5 GHz. Přínosem tohoto řešení je minimalizace nákladů a dostupnost pro široký sektor zákazníků, kteří požadují spolehlivý přístup k internetu, snadnou obsluhu, rychlou instalaci a přijatelnou cenu. Realizace je založena na využití technologie Ethernet, která přináší úsporu v podobě nenáročných investic ze strany zákazníka (síťová karta do počítače s konektorem RJ-45, HUB) a rychlou konfiguraci. Princip technologie spočívá v tvorbě WLAN sítí, s TDD (Time Division Duplex), které mohou být orientovány na určitý sektor nebo všesměrově. Využívané systémy pracují s technologií FHSS (Frequency Hopping), která umožňuje vyšší stabilitu systému, bezpečnost a výkon. Základnová stanice je vždy připojena do páteřní sítě s kapacitou E1, tj. 2 048 kbit a výše. U těchto služeb se kapacitní využití přípojky pohybuje od 64 kbit/s do 512 kbit/s a to jak v podobě sdílené (LIMIT a LIMIT+), tak vyhrazené (SPEED). Sdílené linky umožňují připojení více zákazníků, kteří jsou omezeni na routeru u základnové stanice dle definovaných služeb, u vyhrazených linek provider garantuje dohodnutou minimální kapacitu a propustnost. Řešení v podobě bezdrátového internetu na rozhraní Ethernet umožňuje připojení jak jednoho koncového zařízení, většinou osobního počítače, tak rozvedení pomocí síťových prvků do více segmentů v rámci sítě LAN. Ceny neomezeného přístupu k BlueTone Wireless začínají na 950 Kč měsíčně u rychlosti 64 kbit/s (LIMIT) a při uzavření smlouvy minimálně na 24 měsíců neplatí zákazník zřizovací poplatek.

Služba BlueTone Wireless bude na jaře tohoto roku rozšířena o produkt COMBI, který nabídne kombinaci internetových služeb a telefonních služeb na bázi technologie Voice Over IP za velmi příznivé ceny.

Kontakt:
Bc. Jan Rezek, DiS.

Key Account Manager pro internet
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.


tel.: +420 267 005 672
fax: +420 267 005 669
e-mail: j.rezek@radionet.cra.cz

Tisková zpráva

Vybrané články