TereBox T2

Obousměrný Internet ze satelitu

| Tisk

Podle posledních průzkumů některých agentur Češi a Slováci stále zaostávají v používání počítačů a Internetu v porovnání se zeměmi EU. Na druhou stranu všechny kandidátské země zaznamenávají rychlejší rozvoj než partneři v současných členských zemích.

Největším problémem u nás je zřejmě cenová dostupnost internetu. V České republice existuje nepochybně už dostatek způsobů připojení. V některých městech se můžeme připojit k internetu výhodně pomocí kabelového operátora či pomocí bezdrátového připojení. Tyto výhodné možnosti má však jen zlomek českého národa. Další uživatelé mají obvykle jen připojení pomocí telefonu (dial up), kde se platí za čas strávený na internetu.

Další možností je satelitní připojení k internetu. Nejlevnější možností je v současnosti použití DVB PCI SAT karty Sky Star2, je možné využít časově omezenou nabídku internetu Europe On Line. Přenos dat je pouze jednosměrný (ze satelitu k uživateli). Pro opačný přenos je opět zapotřebí telefon, nebo jiné připojení, přes které vyšleme požadavky na data, které chceme z internetu stáhnout.

Obousměrný přenos dat internetu ze satelitu (nezávislý na dalším připojení) v minulosti i v ČR nabízela firma WebSat. Ovšem měsíční poplatky za WebSAT se pohybovaly v řádech desítkách tisíc korun a hlavně díky cenám byla použitelnost jen ve větších firmách. Další nevýhodou byl pomalý přenos vysílaných dat.

Společnost Contactel nabízí od dnešního dne (1.7.2002) obousměrný internet ze satelitu za dostupnější ceny s rychlejším přenosem dat.

Direct WayZA KOLIK..
Contactel nabízí několik rychlostí připojení k satelitnímu internetu. Podle výběru a potřeb zákazníka se odvíjí i cena. Nejlevnější službou je Internet SkyContactel Office o rychlosti 512Kbps, kterou získáte za 3990 Kč měsíčně. Rychlejší připojení - 640 Kbps pak za cenu 5390 Kč (vše bez DPH). Připojení není omezeno množstvím přenesených dat. Vysílací rychlost směrem k družici je běžně 128 Kbps, při větším množství účastníků 64 Kbps.

Další náklady - měsíční pronájem za zařízení VSAT od firmy Hughes (ceny od 1590 Kč). Pokud nechcete platit pronájem, je možné zařízení zakoupit v cenách od 49 000Kč. Dále je třeba počítat se zřizovacím poplatkem (6990Kč), v ceně je montáž příslušného zařízení a antény o průměru 72 cm se dvěma konvertory (vysílací a přijímací). Pro montáž je třeba mít pochopitelně i příslušné podmínky - 'otevřené nebe' pro vysílání a příjem ze satelitu Eutelsat W1. Zajímavostí je jedna z dalších podmínek - nesmíte bydlet blíže než 500 m od nejbližšího letiště (možnost rušení signálů leteckého provozu).

MOŽNOSTI
Satelitní internet který od 1.7. nabízí Contactel je zajímavou možností připojení po celých 24 hodiny denně. Bude zvlášť výhodný pro uživatele, kteří nejsou v dosahu bezdrátového připojení či kabelové přípojky a kteří vyžadují větší rychlost připojení bez omezení objemu přenesených dat. Použití se předpokládá u menších, středních i velkých firem, 1 - 10 uživatelů a 1 - 50 počítačů. Zajímavá možnost, která však díky cenám bohužel zatím pořád není určena pro nejširší veřejnost. Další a podrobnější informace o nové službě najdete na stránkách www.contactel.cz+ první dostupnější nabídka obousměrného satelitního internetu
+ dostupnost v celé ČR
+ obousměrný přenos dat
+ není časově omezený
+ není omezen objem přenesených dat
+ přenosová rychlost
- cena není ještě zdaleka 'lidová'


Parabola.cz

Vybrané články