Quantcast

Vyhledávání programů

| Tisk

Chcete přijímat více programů v digitálním přenosu? Rozšiřte svůj satelitní komplet o natáčecí zařízení - ve většině případů o DiSEqC motor, příp. o táhlový motor s pozicionérem. Kvalitním seřízením natáčecího zařízení a nastavením satelitních pozic např. pomocí tzv. referenčních kanálů, jejichž přehled jsme Vám přinesli v minulém týdnu, si zajistíte příjem z dalších družic. Dnes se zaměříme na vyhledávání programů.

Obecně existují 4 způsoby vyhledávání nových programů na předem známých parametrech - 'Síťové vyhledávání', 'Automatické vyhledávání', 'Ruční vyhledávání' a 'Vyhledávání s PIDy'. Pojďme si k těmto způsobům vyhledávání povědět něco bližšího.

Síťové vyhledávání - je většinou součástí menu 'Automatické vyhledávání programů' a jako takové může podstatným způsobem ovlivnit počet nalezených nových TV a R programů. K tomuto účelu vyhledávání se využívá tzv. NIT (Network Information Table) informací na transpondérech jednotlivých družic. Nutností je ale znát frekvence, polarizace, SR a FEC u transpondérů, které obsahují NIT. Přehled vybraných transpondérů, které obsahují NIT naleznete v sekci 'Přehledy'. NIT obsahuje parametry většiny transpondérů na stejné satelitní pozici.

Automatické vyhledávání - je zřejmě nejčastěji používaným způsobem vyhledávání nových televizních a rozhlasových služeb. V současné době existuje ve dvou podobách: a) receiver využívá předdefinované parametry transpondérů na jednotlivých družicích a ty pak 'skenuje'. Vzhledem k tomu, že se digitální vysílání rychle rozvíjí a parametry i často mění, je tento způsob vyhledávání již zastaralý a používá se již 'nová metodika' vyhledávání programů b) pomocí tzv. manažera transpondérů s parametry. Jestliže u původní 'metody' jsme nemohli ovlivnit transpondéry, které bude receiver vyhledávat, vylepšená varianta umožňuje do seznamu skenovaných transpondérů přidávat další a u nich též modifikovat stávající nastavení. V obou případech má většina receiverů dále možnost ukládat všechny programy, jen volné, jen kódované.

Ruční vyhledávání (ruční ladění) - je 'zjednodušeným' automatických vyhledáváním. Přijímač proskenuje pouze zadanou frekvenci, polarizaci, SR a FEC.

Vyhledávání s PIDy - v některých případech se může stát, že nám receiver při ručním vyhledávání program v určitém paketu nenalezne. V takovém případě jde většinou o PPV kanály či programy, bez Service ID (SIDu). Zde nám nezbývá nic jiného, než program přístroji vnutit přes PIDy. Budeme potřebovat Video PID, Audio PID a PID PCR (ten je často shodný s Video PIDem, resp. Audio PIDem). PIDy můžeme vyčíst z některého settingu, příp. je zjistit z některého specializovaného serveru na přehledy (např. satcodx).

Tolik tedy nutná teorie vyhledávání televizních a rozhlasových programů. Jak vypadají menu a jak lze vyhledávat stanice u některých receiverů? Na tuto otázku Vám odpoví naše minipřehlídka 4 značek receiverů.

DREAMBOX
U multimediálního receiveru Dreambox jsme se rozhodli popis a informace o vyhledávání nedoplnit o ukázky z menu a způsobu vyhledávání programů z několika důvodů: firmware výrobce dozná v poslední době řady změn a menu s vyhledáváním programů je spolu s dalšími volbami 'skryto' na jiném místě. Navíc je možné měnit vzhled menu...

Vyhledávání TV a R programů se obvykle skrývá v menu 'INSTALACE' - 'KANÁLY' - 'VYHLEDÁVÁNÍ VYSÍLÁNÍ. Zde si může vybrat, zda chceme vyhledat programy automaticky či ručně. V prvním případě dojde u vybrané družice nejdříve k nastavení paraboly na daný satelit a pokud Dreambox detekuje signál, objeví se tlačítko 'začni vyhledávat', kterým můžeme spustit proces vyhledávání programů. Před tím můžeme nastavit, zda se jedná o transpondéry s kruhovou polarizací a zda má vymazat současné programy z družice, kterou budeme skenovat. Pak již jen můžeme spustit vyhledávání tlačítkem 'začni vyhledávat' a čekat, kolik nových programů nalezne. OVŠEM POZOR! Novější firmware (ty zhruba od srpna) obsahují zásadní změnu ve vyhledávání programů: před automatickým vyhledávání jsou programy z vybrané družice bez jakýchkoliv dotazů menu smazány! Na první pohled je zdá být jedno, zda má mazat všechny programy před vyhledáváním či nikoliv. Pokud programy existují, opět je uloží. Bohužel, je zde malý háček: pokud si uživatel některé programy přejmenuje či nastaví specifické PIDy přes editor DreamBoxEdit, tak o tyto vlastní nastavení přijde. Novější firmware mají na druhou stranu konečně možnost ukládat pouze nekódované programy.

Samotným srdcem vyhledávání je soubor 'satellites.xml', který se nachází ve '/var/tuxbox/config'. Soubor je možné editovat v počítači. K celkové struktuře XML souboru lze ještě doplnit následující: ve značce 'sat' parametr 'name' obsahuje název družice, 'flags' určuje způsob vyhledávání programů - hodnota '5' určí, že bude prohledávat jen frekvence v seznamu, '8' znamená, že prozkoumá všechny frekvence v seznamu o NIT informace. Ostatní informace v tomto souboru lze lépe editovat přes Dreambox nebo přes setting editor DreamboxEdit.

Vyhledávání programůEMTECH
Oblíbený satelitní receiver EMTECH EM-200CR obsahuje inteligentní možnosti skenování transpondérů na nové TV a R programy. V menu 'Satellite Collection' v levé tabulce vybereme družice, které budeme používat. V pravé se pak objevují frekvence s polarizací, SR a FEC, které je přístroj připraven při automatickém vyhledávání testovat na přítomnost nových stanic. Tyto parametry (frekvenci, polarizaci, symbolovou rychlost /SR/ a FEC) je možné editovat.

Vyhledávání programůHUMAX
U řady OAK receiverů Humax najdeme v menu 'Instalace' - 'Vyhledávání vysílání' mj. položky 'Ruční vyhledávání', 'Rozšířené ladění', 'Automatické ladění'. Kde v menu 'Ruční vyhledávání' zadáme frekvenci, polarizaci, SR, FEC a zvolíme, zda má 'vyhledávat celou službu' (tj. síťové vyhledávání) a též zda má programy 'automaticky přeskočit' (tj. vyhledávat JEN volné programy). Přístroje Humax OAK nedisponují vlastností správy databáze parametrů pro automatické vyhledávání. Všechny frekvence, polarizace, SR a FEC jsou 'napevno' zabudovány ve firmware.

Vyhledávání programůZ nové řady receiverů Humax se krátce zmiňme o Humax PVR-8000. Tento receiver má menu velmi podobné přijímačům sesterské firmy ID Digital. Možnosti vyhledávání a funkce jsou zde obdobné k modelové řadě Humax OAK. Lepší možnosti vyhledávání programů na jednotlivých satelitech nabízí až receivery z řady NEO. Mezi ně např. patří další známý hard diskový model Humax CI-8100 PVR. Zde již můžeme spravovat databázi parametrů (freq., pol., SR a FEC).

KAON
Vyhledávání programůA jsme u poslední značky receiveru - KAON. Pro seznámení s vyhledáváním programů jsme použili KAON XTREME STB. Menu přístroje vidíte je v mnoha jazycích, též i v češtině. Základní menu 'Instalace' obsahuje mj. položky 'Automatické vyhledávání', 'Manuální vyhledávání', 'Editace satelitu'. V menu 'Automatické vyhledávání' je možné opět proskenovat všechny transpondéry, které obsahuje databáze přístroje. Můžeme zvolit, zda se mají hledat všechny či jen volné programy. V 'manuálním vyhledávání' krom freq., polarizace, SR a FEC lze zadat i PIDy u tzv. problémových kanálů, je zde i možnost vyhledat programy pomocí NIT ('Hledání sítě').

Vyhledávání programůTento obrázek je přímou ukázkou manipulace s databází parametrů pro vyhledávání. Mód obsahuje možnosti: 'editace', 'přidej' a 'smaž'. Změny pak uložíme stiskem tlačítka OK.

ZÁVĚR
Oproti analogovým přijímačům je u digitálních receiverů vyhledání nových programů mnohem náročnější. K nalezení nových programů potřebujeme znát vedle pozice družice také frekvenci, polarizaci, SR a FEC, přičemž polarizaci a FEC si některé přijímače umějí nalézt samy. Horší je to s frekvencí a symbolovou rychlostí. Novější digitální přijímače mají možnost vyhledat programy podle údajů parametrů v databázi přístroje. Tuto databázi je možné modifikovat. Přijímače jsou pak zajímavé zvláště pro lovce přenosových kanálů.

redakce
Parabola.cz

Reklama
Vybrané články