CryptoBox 800 UHD

freeSAT: Polovina Čechů má ve zvyku přispívat na charitu

| redakce | tisk

Vánoce, svátky klidu a míru, se nezadržitelně blíží, a jelikož se jedná o období, které bývá často spojováno s charitativními aktivitami, freeSAT se rozhodl v tuzemských zvyklostech přispívání na charitu udělat průzkum.

Jeho výsledky odhalily, že přispívat na charitu nebo podporovat nejrůznější dobročinné aktivity má ve zvyku až polovina Čechů, a jen malá část z nich tak koná výlučně o Vánocích. Jsme tedy zvyklí přispívat v průběhu celého roku?

Až polovina lidí (46 %) přispívá na charitu, vyplývá z výzkumu, který v průběhu listopadu 2018 provedl freeSAT. Pouze jedna třetina respondentů uvedla, že přispívá pravidelně, v ostatních případech se jedná a pomoc příležitostnou. Polovina přispěvatelů má ve zvyku podporovat příležitostně jednu konkrétní organizaci a celá třetina respondentů pak přispívá v případě nějaké katastrofy nebo v podobné situaci, kdy je pomoc zapotřebí. A jak je to s přispíváním v období vánočních svátků? Podle průzkumu má výhradně v tomto období ve zvyku pomáhat charitě 7 % dotazovaných. Z výsledků tak vyplývá, že Češi mají ve zvyku podporovat potřebné v průběhu celého roku - téměř 60 % respondentů přispělo na charitu během posledního měsíce.

freeSAT: Polovina Čechů má ve zvyku přispívat na charitu
▲ freeSAT: Polovina Čechů má ve zvyku přispívat na charitu

A jaká je nejčastější forma podpory? Podle průzkumu se ve valné většině (82 %) jedná o příspěvky ve formě peněžitých darů, druhou nejčastější formou pomoci potřebným, kterou praktikuje téměř třetina dárců, je pak darování oblečení (29 %).

Mezi formu charity patří i příspěvky potřebným jedincům na ulici. Těm příležitostně přispívá jedna čtvrtina dotazovaných a celých 5 % respondentů podporuje pravidelně vždy stejnou osobu. Naopak jedna třetina respondentů vůbec nemá vůbec ve zvyku obdarovávat jedince na ulici. Téměř pětina z nás pak obvykle takto daruje částku vyšší než 100 Kč.

A komu je charitativní pomoc nejčastěji určena? Ve většině případů se jedná o organizace, které pomáhají dětem (až 72 %), na druhém místě jsou organizace starající se o nemocné (50 %) a mezi třetí nejoblíbenější patří útulky pro zvířata.

I freeSAT každoročně pomáhá několika neziskovým organizacím, v České republice se pak jedná o podporu organizace Zdravotní klaun, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. V letošním roce freeSAT podpořil program Humor pro dříve narozené, který díky svým klauniádám přináší na geriatrická oddělení humor a vzpomínky.

V průběhu listopadu 2018 UPC Direct a freeSAT (lokální pobočky UPC DTH) položily více jak 4900 lidem v České republice, na Slovensku a v Maďarsku sérii otázek o tom, jak přispívají na dobročinné účely a jak vnímají různé formy charity. Otázky se týkaly frekvence, typu i cílových skupin jejich příspěvků, stejně tak jejich důvěry v neziskové charitativní organizace a celkový postor k charitě.

zdroj: UPC DTH