Quantcast

ČT posílila svou roli v Evropské vysílací unii

| redakce | tisk

Projektová manažerka mezinárodního oddělení redakce sportu České televize Markéta Vránková byla zvolena do pozice místopředsedkyně sportovní komise Evropské vysílací unie.

Získala nejvyšší počet hlasů od zástupců všech členských zemí EBU. Česká televize bude díky tomu mít výhody v přímém vyjednávání podmínek sportovních práv a posílí svou roli v distribuci mezinárodních sportovních přenosů nebo v rozvoji digitálního obsahu. Dvouletý mandát získala Markéta Vránková na začátku října na sportovním shromáždění EBU v Ženevě.

Sportovní komise Evropské vysílací unie je klíčovým partnerem pro nákup práv na významné sportovní akce, koordinuje mezinárodní přenosy nebo nastavuje strategické cíle, jako je například rozvoj digitálního obsahu a platforem. Od roku 2017 byl členem sportovní komise vedoucí zahraničních operací ČT sport Vladimír Drbohlav, nyní Markéta Vránková nastupuje na pozici místopředsedkyně.

Areál České televize na Kavčích horách (foto: Česká televize)
▲ Areál České televize na Kavčích horách (foto: Česká televize)

Budu pokračovat na projektech v jednotlivých subkomisích EBU a z nové pozice místopředsedkyně budu mít bezprostřední možnost nastavovat výhodné podmínky pro Českou televizi a ostatní členské země. Plně využiji příležitost a důvěru, kterou do mě zahraniční kolegové vložili a plánuji rozvoj existujících schémat ve vzájemné a otevřené spolupráci se všemi kolegy“, říká projektová manažerka mezinárodního oddělení redakce sportu ČT Markéta Vránková.

Rozložení sil ve sportovní komisi ukazuje na významnou pozici České televize mezi sportovními vysílateli. Svoje místo v Evropské vysílací unii upevňuje ČT konstantně. Naposledy se tak stalo, když se členem televizního výboru EBU stal v květnu ředitel programu Milan Fridrich. Ve finanční komisi zasedá finanční ředitel David Břinčil, součástí zpravodajské komise je pak zástupce šéfredaktora pro řízení pořadů a projektů Martin Řezníček.

Evropská vysílací unie je přední organizací, která sdružuje 112 členů z 56 zemí světa a dalších 30 spolupracovníků z celého světa. Členové EBU provozují bezmála dva tisíce televizních, rozhlasových a online kanálů. Zásah všech členů organizace převyšuje jednu miliardu diváků.

zdroj: ČT

Reklama
Vybrané články