Quantcast

TV Markíza ukončila jednání se stávkovým výborem

| redakce | tisk | názory

Koncem května dostala na obrazovkách televize Markíza stopku populární diskusní relace Na telo v reakci na závěrečný výstup moderátora pořadu, Michala Kovačiče.

Zaměstnanci TV Markíza vstoupili do stávkové pohotovosti. Provozovatel slovenské Markízy následně jednal se stávkovým výborem se snahou dosáhnout dohody. Jednání nyní provozovatel komerční televize ukončil a vysvětlil také důvody.

"Vedení TV Markíza v uplynulých dnech jednalo se zástupci stávkového výboru ve snaze dosáhnout dohody o jejich požadavcích. Dnes jsme stávkovému výboru doručili náš návrh řešení zbývajících problémů, který považujeme za korektní a přijatelný. Přes naši snahu o další jednání jsme zatím neobdrželi odpověď druhé strany. Považujeme to za signál, že druhá strana nemá skutečný zájem na dosažení dohody. Proto jsme se rozhodli jednání se zástupci stávkového výboru ukončit. Vedení je však stále připraveno kdykoli jednat se členy redakce, kteří chtějí situaci skutečně deeskalovat a vést konstruktivní rozhovory," uvedla ve svém prohlášení televize Markíza.

"Stávkový výbor a jeho stoupenci neprokázali, že dosažení konsensu a deeskalace situace jsou jejich upřímným cílem. Dokonce deklarují záměr uzurpovat si některé pravomoci vysílací společnosti. Vedení TV Markíza zdůrazňuje, že tyto pravomoci jsou nedělitelné a vyplývají z povinností vysílatele podle zákonů Slovenské republiky. Dodržování všech zákonných a etických požadavků novinářské práce bude i nadále prioritou vedení televize a redakční rady CME, která je složena z mezinárodně uznávaných novinářů," uvedla TV Markíza.

"Vedení Markízy - v plné shodě s redakční radou CME - je přesvědčeno, že požadavky zástupců stávkového výboru jsou v souladu s názory vedení stanice. Požadavky jsou navíc v souladu i s redakčními pravidly CME, kterými se řídí všechny televizní stanice skupiny, tedy i TV Markíza. Vedení TV Markíza také znovu zdůrazňuje, že stanice bude vždy prosazovat objektivitu, nestrannost, žurnalistiku založenou na faktech a stát na straně demokratických hodnot. Vedení TV Markíza navrhlo zřízení pracovní skupiny složené ze zástupců redakce zpravodajství, která by se zabývala redakčními otázkami," říká provozovatel televize Markíza.

"Vedení TV Markíza je rovněž připraveno s okamžitou platností přijmout žádosti o ukončení pracovního poměru od zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří nejsou schopni akceptovat etický rámec a profesní standardy redakčních směrnic CME a nedělitelnou odpovědnost TV Markíza za obsah svého vysílání," dodala TV Markíza.

názory čtenářů
Reklama
Vybrané články