Quantcast

Sledovanie HDTV kanálu Euro1080 pomocou SkyStar 2

| Tisk

Prvý európsky satelitný kanál s vysokým rozlíšením Euro1080 je možné prijímať aj prostredníctvom PCI karty TechniSat SkyStar 2. To však vyžaduje dostatočne výkonný počítač a ďalšie programové vybavenie.

Od 1.1.2004 sa zahájilo pravidelné vysielanie prvého európskeho satelitného kanálu s vysokým rozlíšením HD (High Definition). Pre domácnosti sa vysiela HD kanál Euro1080 Main Channel zo satelitu Astra 1H, pozícia 19.2°E na frekvencii 12.168 GHz s vertikálnou polarizáciou.

SatelitFrekvenciaPolarizáciaSRFECVideo PIDAudio PIDPCR4DTVSIDTIDNID
Astra 1H 19.2°E12,168 GHzVertikálna275003/430825681902110010881

Tento kanál je vysielaný v HD formáte 1080i, čo znamená rozlíšenie 1920 pixelov v horizontálnom smere a 1080 prekladaných (interlaced) riadkov. Pri prekladanom riadkovaní sa striedavo zobrazujú polsnímky zostavené z párnych a potom z nepárnych riadkov. Za jednu sekundu sa vysiela 50 polsnímkov, a preto sa tento formát označuje aj ako 1920x1080i@50Hz.

Doporučené minimálne požiadavky pre HDTV príjem
Satelitný HD kanál Euro1080 je možné prijímať aj pomocou počítačovej karty TechniSat SkyStar 2, lenže oficiálne spoločnosť TechniSat zatiaľ nezverejnila, čo je k tomu potrebné. Dôvodom je pravdepodobne fakt, že pre príjem HDTV sú potrebné okrem základného softvéru aj ďalšie programové vybavenia od iných firiem. Preto treba chápať ďalší popis len ako jeden z možných, doporučených spôsobov prijímania HDTV.

Pre príjem HDTV kartou SkyStar 2 sa vyžaduje dostatočne výkonný počítač, dobrá grafická karta a najnovšie ovládače. Okrem toho je však potrebné na počítač nainštalovať aj softvér WinDVD (min. 5.0) od spoločnosti Intervideo a plnú verziu programu DVBViewer Full version. Časovo obmedzené verzie programov WinDVD a DVBViewer Full version je možné bezplatne stiahnuť z Internetu (viď odkazy v tabuľke).

Sky Star 2

Spracovanie a zobrazenie signálu s vysokým rozlíšením vyžaduje počítač s procesorom na úrovni P4 kmitajúcim aspoň na 2 GHz. Pamäť RAM by mala mať kapacitu minimálne 512 MB. Pre HDTV je mimoriadne dôležitá aj grafická karta. Najlepšie výsledky sa dosiahli s kartami ATI, počnúc modelom RADEON 9200. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté doporučené minimálne požiadavky na počítač a na potrebné programové vybavenie.

Procesormin. P4, 2.0 GHzNajnovšie ovládače pre čipset na základnej doske http://www.amd.com/us-en/Processors/
TechnicalResources/0,,30_182,00.html

http://developer.intel.com/design/
motherbd/gendrive.htm
Pamäť RAMmin. 512 Mbytehttp://www.kingston.com/tools/umg/default.asp
Pevný diskmin. 500 Mbyte voľného priestoru
Grafická kartaDoporučuje sa 3D karta podporujúca DirectX 8 alebo radšej DirectX 9S podporou Hardware Overlay, najnovšie ovládače
http://www.ati.com/support/driver.html
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Zvuková kartakompatibilná so Sound Blaster
Voľný slot1 PCI slotNedoporučuje sa slot hneď pod AGP grafickou kartou
Operačný systémWindows XP Home/Professional
Windows 2000 Professional/Server (doporučuje sa Service Pack 3 alebo vyšší)
Pre HD sa nedoporučuje Win 98 / Win ME
Ďalšie potrebné programové vybaveniemin. Internet Explorer 6min.
DirectX 9b
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx
Extra programové vybavenie potrebné pre HDTVWinDVD 5.0 alebo vyšša verzia
DVBViewer Full version
http://www.intervideo.com/jsp/Home.jsp
http://www.dvbviewer.com

Doporučený postup
Najlepšie je začať s kontrolou, či počítač vyhovuje minimálnym požiadavkám uvedeným v tabuľke. Pri Windows XP je to možné zistiť napríklad príkazom Start-->Run-->dxdiag. Ďalší postup už len heslovite:
- kontrola / inštalácia posledných ovládačov pre základnú dosku
- kontrola / inštalácia posledných ovládačov pre grafickú kartu
- kontrola / inštalácia IE (min. 6.0)
- kontrola / inštalácia DirectX (min. 9b)
- inštalácia WinDVD (min. 5.0)

- preštudovanie manuálu SkyStar 2
- inštalácia karty SkyStar 2 do PC
- inštalácia ovládača pre SkyStar 2
- inštalácia aplikačného sw TechniSat DVB
- inštalácia DVBViewerTE
- vyskúšanie príjmu nekódovaného kanálu so štandardným rozlíšením

- preštudovanie manuálu DVBViewer Full version
- inštalácia DVBViewer Full version do inej zložky ako DVBViewerTE
- vyskúšanie príjmu nekódovaného kanálu so štandardným rozlíšením
- získanie skúseností s nastavením a ovládaním DVBViewer Full Version


Pre príjem HDTV sa doporučuje:
- zavrieť všetky aplikácie
- spustiť DVBViewer Full Version
- skontrolovať správne nastavenie DiSEqC
- vyladiť HD kanál Euro1080
- skontrolovať intenzitu a kvalitu signálu

- zmeniť nastavenie DVBViewer Full version:
Settings-->Options-->Enhanced-->Source Filter
na Marfi's Filter alebo DVBViewer Filter
- zmeniť nastavenie DVBViewer Full version:
Settings-->Options-->Enhanced-->Priority
na Highest
- zmeniť nastavenie DVBViewer Full version:
Settings-->Options-->Direct Show Filters-->DeDynamic Filter
zvoliť Use DeDynamic Direct Show Filter
- zmeniť nastavenie DVBViewer Full version:
Settings-->Options-->Direct Show Filters-->Source Filter
nastaviť Video a Audio Filter podľa použitého dekóderu
- po zmene video dekóderu pri zvolenom Marfi's Filter alebo DVBViewer Filter je potrebné kliknúť v menu DVBViewer na View-->Rebuild Graph.


Možné problémy
V snahe dosiahnuť čo najskôr vytúžený výsledok, obvykle podceňujeme dôležitosť manuálov, čo sa nám však môže niekedy vypomstiť. Tí, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosti s kartou SkyStar 2, mali by sa najprv snažiť prijímať nekódované kanály so štandardným rozlíšením. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnemu nastaveniu DiSEqC, čomu je venovaná osobitná časť v návode SkyStar 2. V prípade, že sa vyskytnú problémy s príjmom, je potrebné zachovať chladnú hlavu a snažiť sa nájsť pravú príčinu.

Nedostatočne silný a kvalitný signál môže byť spôsobený príliš dlhým alebo pokrúteným koaxiálnym káblom alebo chybou v konektore. Pomocou DVBViewer je potrebné vyladiť nekódovaný kanál, spustiť program TechniSat Setup4PC, kliknúť na Status a zistiť kvalitu signálu (Signal Quality) a pomer signál šum SNR. Za prijateľné sa považujú hodnoty 55 až 65% a v prípade SNR hodnota okolo 12.

V niektorých prípadoch môže pomôcť zmena nastavenia grafickej karty pod TechniSat Setup4PC: spustiť Setup4PC-->Options-->Graphics Card Settings a zmeniť pôvodné nastavenia pri Enable Video Hardware Acceleration a pri Enable Overlay Mixer.

Po inštalácii Windows MediaPlayer 9 alebo DirectX 9 sa môže zmeniť nastavenie karty SkyStar 2, čo vyžaduje novú inštaláciu karty. Ďalšie typické problémy a rady na ich odstránenie sú uvedené v manuáloch SkyStar 2 a DVBViewer.

Registrovaní užívatelia DVBViewer Full version môžu pod Registered Customers / Service Center / Forum vyhľadať pomocou vhodného kľúčového slova (napríklad HDTV alebo Euro1080) otázky a odpovede na mnohé ťažkosti. Pokiaľ je ich problém unikátny, môžu na Forume položiť starostlivo a zrozumiteľne sformulovanú otázku a priložiť súbor setup.ini. Pri otázke je potrebné uviesť aj základné parametre PC, typ grafickej karty a verzie použitého programového vybavenia.

Pretože TechniSat zatiaľ oficiálne nepodporuje HDTV príjem, nedá sa zaručiť konečný výsledok ani pri splnení uvedených doporučených požiadaviek a doporučeného postupu. V niektorých prípadoch môže spôsobovať ťažkosti napríklad aj programové vybavenie na prehrávanie DVD nainštalované pred WinDVD. Ak máme zálohu tohoto softvéru, tak je vhodné ho odinštalovať. Potom je nutné odinštalovať a znovu nainštalovať všetky príslušné aplikácie (WinDVD, DVBViewer, TechniSat DVB Receiver) okrem samotného ovládača SkyStar 2.

Kódovanie Euro1080


Zlou správou je, že Euro1080 začne od 1.5.2004 kódovať nový obsah. Dobrou správou však je, že stále bude dosť nekódovaného obsahu, a to najmä kvôli majiteľom HD satelitných FTA príjmačov a propagácii vysielania s vysokým rozlíšením. Ďalšiou dobrou správou je, že skôr či neskôr sa HDTV objaví aj na iných kanáloch alebo satelitoch. Svedčí o tom napríklad aj to, že HD vysielanie sa objavilo prednedávnom aj na Premiere.

Zobrazovacia jednotka
Hlavnou brzdou rozmachu HDTV sú zatiaľ pomerne vysoké ceny HD zobrazovacích jednotiek. Dnešné LCD, PDP a DLP televízory a projektory majú obvykle rozlíšenie 1366x768, 1365x768, 1280x768 alebo 1280x720. PC monitory majú síce lepšie rozlíšenie, ale obvykle nie sú širokouhlé a majú pomerne malú uhlopriečku. Nadšenci satelitného príjmu, ktorí uvažujú o novom monitore, mali by preto uprednostniť širokouhlé monitory alebo WXGA LCD televízory, ktoré sa dajú pripojiť aj ku počítaču. V tomto smere sú čoraz aktívnejší nielen klasickí dodávatelia spotrebnej elektroniky, ale aj výrobcovia monitorov a PC (ViewSonic, Dell), čo prispeje k postupnému poklesu cien plochých TVP.

V poslednom čase sa objavili aj cenovo zaujímavé projektory s rozlíšením 1280x720 a pomerom strán 16:9, ktorých hlavnou prednosťou oproti televízorom je podstane väčší obraz, a to s uhlopriečkou do 100'' alebo až do 200''. Pre pravé HDTV sa okrem dostatočne vysokého rozlíšenia a širokouhlého formátu totiž doporučuje aj obraz s uhlopriečkou väčšou ako 40'' (>1 m).

Pretože u nás je už asi dosť nadšencov, ktorí pomocou SkyStar 2 prijímajú aj Euro1080, mohli by formou príspevku informovať ostatných čitateľov o svojich skúsenostiach s príjmom HDTV.

Ladislav Kusnyér

Reklama
Vybrané články