Quantcast

Problémy s družicí Arabsat 3A

| Tisk

Problémy s družicí Arabsat 3A

Před nedávnem jsme vám na stránkách Parabola.cz nabídli informace o rušení příjmu satelitních signálů z družic umístěných blízko sebe. V té době byl aktuální problém s umístěním satelitů na pozicích 24.2E až 26E. Na těchto pozicích jsou umístěny satelity Astra 1D (24.2E) a satelity Arabsat 2A/3A (26E). Příjem z uvedených satelitů byl v ČR bezproblémový do okamžiku, kdy společnost SES Astra začala využívat na satelitu Astra 1D transpondérovou kapacitu v kmitočtovém pásmu 11,7 až 12,1 GHz. Používané kmitočty u Astry 1D byly stejné či velmi blízké kmitočtům používaných u sousedního satelitu Arabsat 3A na pozici 26E. U některých programů byly stejné navíc i polarizace, SR a FEC. Od této doby docházelo v ČR k problémům s příjmem signálů z družice Arabsat 3A. Hlavní vyzařovací zóna pokrývá všechny arabské státy. Uvedený satelit pokrývá i západní a střední Evropu, zde je ovšem signál podstatně slabší. Jako jedno z možných řešení pro příjem programů z Arabsatu 3A v ČR je použití větší parabolické antény, která sníží úhel záběru a zároveň zajistí stabilnější příjem při méně příznivých příjmových podmínkách.

Problémy s příjmem signálů ze satelitu Arabsat 3A nejsou u konce. Začátkem prosince loňského roku byly náhle odpojeny některé transpondéry na satelitu Arabsat 3A a většina zde vysílaných programů byla přepojena na starší satelit Arabsat 2A, který je umístěn na stejné satelitní pozici.

Až teprve v minulých dnech přišly od provozovatele satelitu Arabsat 3A upřesňující informace. Družice Arabsat 3A z důvodu poškození jednoho ze dvou panelů slunečních baterií přišla o polovinu transpondérů.
Z původních 20 transpondérů může být aktivních maximálně 10. Zkrácena bude i životnost satelitu (původně se předpokládala na 12 let).Z uvedeného důvodu byla nabídka na družici Arabsat 3A silně zredukována. Některé analogové TV a digitální multiplexy byly přepojeny na Arabsat 2A. Tato změna způsobuje nedostupnost převedených paketů v ČR s menšími parabolami, neboť Arabsat 2A pokrývá signálem primárně arabské státy.


Parabola.cz

Reklama
Vybrané články