Druhý měsíc Digi TV na Slovensku

| Tisk

logoDruhý mesiac DIGI TV na Slovensku bol v znamení kryštalizácie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými subjektami.

Najdôležitejším poznatkom doterajšieho vývoja je fakt, že sa podarilo vyvolať tlak na riešenie problémov, ktoré sa objavili. Skúsme si ich detailne pomenovať podľa segmentu, kde sa vyskytli.

Prevádzkovateľovi DIGI TV možno zo strany obchodných partnerov vyčítať, snáď, len to, že mohol byť dôslednejší pri objasňovaní stratégie usktutočnenia vlastnej reklamnej kampane. Tu vznikli tak trocha zbytočné nedorozumenia. Dnes je situácia jasná a obe strany vedia, na čom sú. DIGI TV uskutočňuje pomerne masívnu reklamu prostredníctvom televízie, rozhlasu a printových médií s cieľom osloviť potenciálnych zákazníkov. Tí sa registrujú do databázy cestou zverejnenej telefónnej linky. Jednotliví obchodní partneri v podobe montážnych firiem si potom zákazníkov preberajú do vlastného zoznamu a určujú si časový plán montáží. Za uskutočnenú montáž obdržia firmy príslušné financie. Pokiaľ zákazník kontaktuje priamo predajcu satelitnej techniky na základe jeho reklamy, či doterajších referencií, získa finančný bonus aj za jeho aktiváciu. Tento nezvyklý konkurenčný prvok aktivuje predajcov k vyhľadávaniu vlastných zákazníkov, zároveň však vytvára nárast čakateľov na montáže, získaných prostredníctvom prevádzkovateľa. Nech by sa však konkurencia DIGI TV akokoľvek snažila spochybniť jej raketový štart na slovenskom trhu, impozantné číslo získaných zákazníkov hovorí samo za seba Za necelé dva mesiace počet abonentov DIGI TV dosiahol k 27. 6. 2006 rekordných 17 000!

Ak sa prevádzkovateľovi podarí zabezpečiť zvýšenú aktivitu spolupracujúcich firiem pri uskutočňovaní montáží satelitných súprav, je tu reálny predpoklad, že na Slovensku nastane v dobrom slova zmysle digitálny ošiaľ v znamení DIGI TV. Predpoklady na to existujú, nakoľko satelitné firmy už za mesiac máj obdržali finančné prostriedky za vykonanú prácu. Na základe tejto skutočnosti je možné očakávať ďalší nárast záujmu o spoluprácu u tých firiem, ktoré sa doteraz správali dosť opatrne vďaka rôznorodým, zdá sa, nepodloženým informáciám. Pozitívny náboj medzi prevádzkovateľom a spolupracujúcimi firmami bude treba vystupňovať a dotiahnuť do stavu takmer dokonalosti práve v čase dovoleniek, nakoľko očakávaná situácia v mesiacoch septemberdecember môže byť doslova infarktová. Viacnásobnému záujmu o inštalácie bude stáť v ceste jediný limitujúci faktor, ktorým sú obmedzené kapacity firiem. Tie by si mali už teraz pripravovať rozšírenie počtu technikov na predvianočnú eufóriu.

Druhý mesiac DIGI TV na Slovensku priniesol aj ďalšie pozitíva. Ukázalo sa, že prevádzkovateľ je schopný pružne reagovať aj na pripomienky obchodných partnerov. Na dodávanej parabolickej anténe sa inovovalo nielen rahno vo svojej povrchovej úprave, ale prevádzkovateľ skvalitnil aj dodávané LNB (obr.1). Rovnako sa abonenti nemôžu sťažovať ani na to, že v priebehu krátkej existencie DIGI TV na Slovensku už prevádzkovateľ rozšíril ponuku základného balíka o programy CNN, Sport 1 Slovakia a aj Patriot TV.

Mimochodom, ak je reč o spokojnosti abonentov, tu je treba oceniť predvídavosť prevádzkovateľa. Ten nastúpil na trh nielen s mimoriadne výhodnými cenami ponúkaných programových balíkov. Väzby vo vzťahu k zákazníkovi postavil na istotu. Poskytol mu navyše 3 mesiace služby zadarmo, aby získal čas a priestor na doladenie systému. To sa nakoniec aj deje. DIGI TV si aktiváciou ďalšieho transpondéru vytvorilo voľnú kapacitu pre doplnenie programovej ponuky. V hre je nielen verejnoprávna STV, ale logicky sa donekonečna špekuluje aj o termíne vstupu na český trh. Bez ohľadu na konkrétny dátum realizácie je tu jediným limitujúcim faktorom dohoda s českými televíziami. Logika veci hovorí, že pre úspešný rozbeh DIGI TV v ČR by postačovalo získať minimálne súhlas TV Prima, TV Nova a Óčka. Toto by sa dalo s “odretými ušami” zabezpečiť aj vhodným “poupratovaním” v rámci terajšej prenosovej kapacity DIGI TV. Pre skutočne pestrú ponuku v rámci Slovenska a Čiech bude však DIGI TV potrebovať ďalší transpondér.

Na záver hodnotenia dvojmesačnej existencie DIGI TV na Slovensku je potrebné konštatovať, že obrovský záujem verejnosti o túto službu bude nutne generovať presadzovanie sa nových technológií pre distribúciu digitálneho signálu v podobe satelitnej medzifrekvencie. Profesionálne sa okrem konvertorov typu Quadro a Octo pre 4 a 8 účastníkov v menších bytovkách a začnú čoraz masovejšie presadzovať multiprepínače pre 28 a viac účastníkov. To je nakoniec aj jediné logické riešenie stavu, kedy by ináč pri narastajúcej popularite DIGI TV v bytovke so 72 bytmi na fasáde “svietilo” 72 offsetových parabolických antén s rozmerom 80 cm. Pohľad pre nás technikov by to nebol škaredý. Už len z princípu zdravej konkurencie by však zopár parabol mohlo patriť aj konkurencii. Ideálny stav z hľadiska dodržania zásad logiky veci a estetiky však bude taký, že na streche bytovky bude jedna kvalitná parabola s rozmerom 120 cm pre DIGI TV a na ňu bude pripojených niekoľko desiatok abonentov. Ináč, medzi nami, počet abonentov DIGI TV na Slovensku sa bude čoskoro znásobovať ešte väčším tempom.Nemusíte byť prorokmi na to, aby ste pochopili, že prevádzkovateľ má v rukách silné tromfy. Čo poviete na to, ak vám DIGI TV ponúkne do rodiny ďalší prijímač s kartou napríklad za 90 Sk mesačne? Samozrejme, akcia bude platiť iba pre tých, čo si prvý prijímač zakúpili a kúpia si i druhý. No povedzte, kto by po takejto ponuke neskočil ako divý, však? Ja sa ale prihováram za to, aby sa takáto akcia na Slovensku uskutočnila až niekedy v budúcom roku. Teraz by niečo také prinášalo pre všetkých viac starostí ako radostí. Tí, čo už niekoľko týždňov netrpezlivo čakajú na pripojenie, by sa zlostili ešte viac a montážne firmy by aj tak nedokázali okamžite zvládnuť enormný nárast ďalšieho záujmu o DIGI TV. Júl a august je v znamení dovoleniek a prázdnin. Ešte šťastie, že v tomto období ľudia tak trocha zabúdajú na vysedávanie pred televíznymi prijímačmi. Azda to môže byť jedným z limitujúcich faktorov, čo kúsok utlmí nervy jednotlivcov, čo v honbe za DIGI TV začínajú byť agresívnymi nesprávnym smerom k predajcom satelitnej techniky.

Ing. Ján Luterán
článek původně vznikl pro časopis Solid Europe
publikováno se svolením autora

Vybrané články