Quantcast

První měsíc Digi TV na Slovensku

| Tisk

logoNež pristúpime k hodnoteniu prvého mesiaca Digi TV na Slovensku, nahliadnime tak trocha do obdobia krátkej existencie platenej služby DTH (Direct To Home) na našom území. DTH budeme pritom ponímať ako priamu dopravu služby v podobe televíznych programov z družice priamo k abonentovi prostredníctvom paraboly, konvertora, prijímača a dekódovacej karty. Len kvôli poriadku si pripomeňme, že akýmsi prvým priekopníkom platenej služby u nás bol program Cable Plus v českom a slovenskom jazyku z roku 1993. Prvý platený satelitný balík programov začala ponúkať spoločnosť MultiChoice Kaleidoscope v roku 1995 ešte v podobe analógového satelitného signálu.

Skutočné DTH v digitálnej podobe sa na Slovensku objavilo až v roku 2000, kedy tu UPC začalo ponúkať svoju službu UPC Direct. Napriek nesporne jedinečnej východzej pozícii bez akejkoľvek konkurencie na trhu sa táto služba, vďaka nezmyselnej sebazničujúcej politike, nedokázala priblížiť k masám zákazníkov. Zástupcovia UPC Direct neboli profesionálmi vo svojom odbore. Vedenie sa prioritne venovalo jednoduchej činnosti v televíznych kábelových rozvodoch. Spolupráca s profesionálnymi predajcami satelitnej techniky sa dostala na úroveň bodu mrazu a výsledkom v 5. roku činnosti bola strata záujmu väčšiny profesionálnych predajcov satelitnej techniky o spoluprácu. Tejto skutočnosti nakoniec zodpovedali hrozivé čísla o počte abonentov UPC Direct. Všetky chyby a uvedené skutočnosti boli vodou na mlyn konkurencie, v podobe DIGI TV, ktorá si Slovensko, popri Maďarsku a Rumunsku vybrala za cieľ svojho prieniku na trhy EÚ.

Vybudovanie technickej základne v Rumunsku s následným ovládnutím trhu DTH sa Holanďanom vydarilo viac ako úspešne vďaka jednoduchej filozofii. Redukované náklady, nízka cena služieb a obrovský počet klientov im v konečnom dôsledku prináša ekonomický efekt.
Samozrejme, razantný nástup DIGI TV na jednofarebný trh Maďarska i Slovenska priniesol so sebou nové trecie plochy medzi prevádzkovateľom a profesionálnymi predajcami satelitnej techniky. Po uplynutí obligátnych 100 dní bude priestor na hlbšie zhodnotenie ich spolupráce.

Jedno je však viac ako isté. Abonent DIGI TV je na Slovensku až príliš rozmaznávaný. Má k dispozícii neuveriteľne mnoho výhod prakticky za nič, pričom profesionálne satelitné firmy uskutočňujú zmluvy a montáže v prvom štádiu ich spolupráce z vlastných zdrojov. Tento nepríjemný fakt bude, zdá sa, jediným limitujúcim faktorom, ktorý bude brzdiť rekordný nárast záujmu o DIGI TV.

Samozrejme, v tomto prvom mesiaci existencie DIGI TV na Slovensku nemožno prikladať až taký význam detským chorobám, ktoré sa tu nanešťastie objavili v podobe problémov s párovaním kariet, či následnou aktiváciou kariet, nehovoriac o zbytočne komplikovanej montáži 80 cm kovových parabol s ostrými hranami a nekvalitným náterom na dosť neistý držiak.

Prvé skúsenosti s vypisovaním desiatok zmlúv, ich následným spracovaním a zasielaní do centrály naznačujú, že sa jedná o komplikovaný úkon náročný na čas a peniaze. Odmena za abonenta v konečnom dôsledku môže pokryť iba náklady tých firiem, ktoré zmluvu vypíšu v aute, na lúke, či priamo u abonenta doma bez existencie kamennej predajne.

V čase písania tohto článku sa dokonca objavili nejasné skutočnosti svedčiace o tom, že za abonenta DIGI TV, ktorý urobí zmluvu u predajcu a predtým sa prihlásil cez infolinku, predajca nedostane žiadnu províziu! Takáto skutočnosť by mohla byť prvým vážnym rozporom medzi profesionálnymi predajcami satelitnej techniky a prevádzkovateľom DIGI TV.

Mimoriadne prekvapujúcou skutočnosťou z pohľadu pretrvávajúcich detských chorôb je fakt, že predajcovia ani po prvom mesiaci existencie DIGI TV nemajú k dispozícii žiadne propagačné materiály a sú teda odkázaní na vlastnú kreativitu pri tvorbe informačných letákov a pod. Je iste potešujúce prihriať si vlastnú polievočku a konštatovať, že Solid Europe v presvedčení prospešnosti a úspešnosti služby DIGI TV pomáha predajcom v takejto činnosti.Ako už bolo raz povedané, každý má právo pri začiatku urobiť nejakú tú chybu. Napriek tomu je prekvapujúce, že po skúsenostiach v Rumunsku a Maďarsku sa obdobné problémy objavujú aj na Slovensku. Z pohľadu zmluvných predajcov DIGI TV je veľmi nepríjemným faktom zistenie vo vzťahu k prezentácii samotnej služby. Predajca musí komplikovane požadovať aktiváciu demo súpravy, pričom je mu aktivovaný základný balík bez extra balíkov! Spustenie extra programov je veľmi komplikované a aby sa tak stalo, predajca musí byť veľmi trpezlivý. Z uvedených faktov v konečnom dôsledku vychádza zvláštne poznanie o tom, že zmluvný predajca musí sám požadovať to, čo by malo byť absolútnou samozrejmosťou.

Problémom je potrebné vopred predchádzať. Nie je žiadnym tajomstvom skutočnosť, že odmena zmluvných partnerov DIGI TV v porovnaní s odmenami u konkurenčného poskytovateľa služieb je omnoho nižšia. To je prvý základný fakt, ktorý by nemusel byť kritický za predpokladu, že odborná montáž sa uskutoční bezproblémov a vo väčšom množstve. Hlavný problém je samozrejme v tom, že zákazník u DIGI TV neplatí montážnej firme nič a tá dostane peniaze od prevádzkovateľa v nejasnom časovom horizonte. Pritom montáž DIGI TV viazaná na družicu Intelsat 10-02 na pozícii 1° západne je omnoho komplikovanejšia ako pri družici Astra 1 na pozícii 19,2° východne. Je to dané tak trocha atypickou pozíciou, ale vyplýva to tiež z nešikovnej konzoly a omnoho väčšej paraboly.

Veľký pozor si budú musieť montážne firmy dávať na to, aby získali od zákazníkov seriózne informácie. Ceny montáží pri zbytočne najazdených kilometroch začínajú byť nezaujímavé a stačí, aby sa montážnikovi podarilo dostať na miesto vzdialené od firmy niekoľko desiatok kilometrov s tým, že až tam zistí, že signál z Intelsatu nie je možné spracovať kvôli prekážke v podobe lesného porastu. V konkrétnom prípade sa nám stalo, že zákazník napriek upozorneniu tvrdo žiadal montážnika o namontovanie a po troch hodinách práce sa ukázalo, že signál k dispozícii skutočne nie je. Majiteľ domu bol veľmi silný a odmietol platiť čokoľvek. Čo robiť v takomto prípade? Je to neoprávnený výjazd alebo nie? A kto zaplatí firme zbytočné náklady a stratu času? Začínajú sa objavovať prípady, kedy prijímač HUMAX jednoducho prestane fungovať. Kto uhradí predajcovi stratu času s vybavovaním takýchto reklamácií?! Vyzerá to tak, že DIGI TV bude radosťou pre zákazníka, avšak starosťou pre predajcu pokiaľ takýchto prípadov bude príliš mnoho. Držme si palce navzájom, aby služba DIGI TV prinášala radosť všetkým a predajcom navyše peniaze za odvedenú prácu.

Ing. Ján Luterán
Článek původně vznikl pro časopis Solid Europe.
Publikováno se souhlasem autora.

Reklama
Vybrané články