Quantcast

Digi TV - první měsíc existence v Maďarsku

| Tisk

logoAk som v minulom článku uviedol fakty o DIGI TV v Maďarsku, sústredil som sa na objasnenie základnej situácie.

Pre istotu zopakujem skutočnosť o tom, že DIGI TV malo pôvodne vstúpiť na maďarský trh v januári 2006 a následne vo februári na slovenský trh. Dovtedy monopolné subjekty na maďarskom trhu DTH a TKR vyvinuli enormné úsilie na zastavenie DIGI TV. Použili všetky možné nekalé praktiky. Keďže tie im nepomohli skôr naopak, pokúsili sa potom už legálnymi prostriedkami aspoň oddialiť nástup nevítanej konkurencie.

Prvá sťažnosť na ORTT, čo je maďarská obdoba Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, bola čiastočne úspešná iba tým, že ORTT svojou nerozhodnosťou prilievala olej do ohňa mediálneho ošiaľu, aby nakoniec zmeškaním medzného termínu DIGI TV otvorila cestu na trh.

Ďalšou brzdou z talóna byrokacie mala byť inštitúcia zvaná NHH, čo je obdoba nášho TÚ SR. Ten maďarský sa zachoval profesionálne a v riadnom termíne otvoril cestu novej satelitnej službe. DIGI TV to náležite využilo a od 13. 2. 2006 získalo rekordný počet abonentov na maďarskom trhu. Šokovanej konkurencii už iba ostáva jediná nádej v podobe tretej “žalobaby”. Tým je GVH, čo je obdoba nášho Protimonopolného úradu. Ten má v priebehu marca 2006 rozhodnúť o sťažnosti konkurencie, ktorá vzniesla sťažnosť vo veci dumpingových cien. Doterajší prevádzkovatelia TKR a DTH sa domnievajú, že poskytnúť službu na jeden rok zadarmo a ďalší rok iba za 2700 Ft mesačne je nemožné.

A čo na to DIGI TV? Vo veci nízkych cien sa vyjadrilo, že sú pre ne reálne vzhľadom na predražené ceny doterajších operátorov. Mimochodom, DIGI TV slúži ku cti, že na nekalé praktiky nereagovalo rovnakou mincou, a to ani vtedy, keď sa v mienkotvornom denníku Népszava objavili “overené informácie” za hranicou zdravého rozumu.

Noviny odvolávajúce sa na zdroj tajnej informačnej služby uviedli fantasticky závažnú informáciu o tom, že z družice Intelsat IS 10-02, kde sa vysiela balík DIGI TV, je možné vysielať i utajené vojenské dokumenty. Túto informáciu vraj potvrdili aj experti pre národnú bezpečnosť. Keby sa jednalo o vtip na úrovni aj by sme sa dobre pozabávali, vzhľadom na vážnosť podanej informácie je však normálnemu človeku ľúto tých, ktorí uvedenej stupidite uverili. Na hlúposti podobného druhu reagovať nemožno.

DIGI TV však konkurentom pre istotu jeden odkaz predsa len vyslalo. Zvažuje podanie na Protimonopolný úrad vo veci cenového karteru.
Je možné predpokladať, že táto “poistka” umravní konkurenciu natoľko, aby už prestala blbnúť a začala si robiť poriadky vo svojich regiónoch.

Z uvedeného je evidentné, že zákazníci maďarského mediálneho trhu vďaka DIGI TV už teraz pociťujú blahodárny vplyv konkurenčného tlaku na doteraz dobre usadených monopolných prevádzkovateľov. O tejto skutočnosti najlepšie svedčí fakt, že v priebehu dvoch týždňov od začiatočného dátumu podpisovania zmlúv sa maďarským predajcom podarilo získať viac ako 70 000 abonentov!!!

Takýto rekordný záujem v Maďarsku však prináša pre potencionálny slovenský trh zásadnú nevýhodu. Uvedené číslo 70 000 bolo totiž pôvodne naplánované, čo sa počtu zariadení týka pre maďarský trh v termíne koncom roku 2006! Administratívne kroky pre vstup DIGI TV na Slovensko sa uskutočňujú, vyjednávanie o zaradení slovenských programov do balíka intenzívne prebiehajú. Termín skutočného začiatku slovenského balíka DIGI TV sa samozrejme dá očakávať po doriešení týchto detailov. Spomínaný nedostatok technických zariadení je vo vzťahu k Slovensku sprevádzaný ďalším zaujímavým fenoménom, ktorý naznačuje trend jednotného trhu EÚ. Už v tomto okamihu nie je žiadnym problémom pre predajcov v Maďarsku predávať zariadenia do južných častí Slovenska, kde je obrovský potenciál zákazníkov, ktorí ovládajú maďarský jazyk.

Tento fenomém môže taktiež zabrzdiť plánovaný termín nástupu DIGI TV do slovenského mediálneho priestoru. Pri stretnutí so zástupcami tejto spoločnosti v decembri 2005 som sa snažil vysvetliť im potenciál slovenských zákazníkov ako dobrý nástup pre synergický efekt prieniku služby na český trh.

DIGI TV – PRVÝ MESIAC EXISTENCIE V MAĎARSKU


Každodenný kontakt s vývojom situácie na maďarskom trhu elektronických médií u mňa vyvoláva vďaka novej satelitnej platforme DIGI TV nostalgiu i očakávania zároveň.
Situácia v Maďarsku je po prvom šoku neuveriteľne pestrá. Je tu možné v priebehu niekoľkých mesiacov sledovať zásadné zmeny, ktoré môžeme charakterizovať tromi etapami.
V tej prvej, keď sa objavila informácia o príchode DIGI TV konkurencia zvažovala nakoľko je príchod novej platformy nebezpečný pre jej monopolné praktiky. Po vyhodnotení situácie zvolili najhoršiu z možných variánt ovplyvňovania abonentov. Vydali sa bulvárnou cestou osočovania novoprichádzajúcej služby. To sa im kruto vypomstilo. Široká verejnosť nezareagovala podľa ich očakávania, práve naopak, bez akejkoľvek reklamy DIGI TV získala pozornosť verejnosti. Mediálny poradca takejto konfrontačnej cesty zlyhal na plnej čiare.

V druhej etape DIGI TV tým pádom nepotrebovala žiadnu masívnu reklamu a úplne si vystačila s niekoľkými televíznymi šotmi, ktoré svojim korektným a vyváženým obsahom dokonale splnili svoje poslanie. V tomto štádiu sa paralelne začal predaj služby DIGI TV a každý s netrpezlivosťou očakával výsledky predaja za prvý mesiac existencie služby.

V týchto dňoch DIGI TV v Maďarsku nabieha do tretej etapy štartovacieho režimu s neuveriteľným potenciálom zákazníkov. Oficiálne čísla firma logicky neuvádza. Odhady doteraz získaných abonentov sa pohybujú v rozmedzí od 40 000 - 80 000 abonentov, čo i pri najnižšom čísle je úctyhodný počet.

AnketaNie je iste žiadnym tajomstvom skutočnosť, že takéto odhady si ani v najružovejšom sne nikto z realizačného tímu nepredstavoval. Obrovský počet čakajúcich zákazníkov na pripojenie určitým spôsobom pri limitovaných technických a ľudských možnostiach automaticky generuje prvok nespokojnosti. K takpovediac digitálnemu ošiaľu v Maďarsku sa už pridávajú aj tie médiá, ktoré v prvopočiatku prinášali dezinformácie. Teraz na vlne záujmu o DIGI TV prinášajú rôzne prieskumy, štatistiky, výsledky a pod.
Ak si pozrieme jeden zo zverejnených prieskumov, zistíme, že DIGI TV sa odrazu až nezdravo ocitá v pozícii “spasiteľa” deformovaného trhu elektronických médií (viď obr.). Ak sa človek nestranne pozrie na celú situáciu musí daný stav vnímať v kontexte toho, čo sa doteraz dialo a deje na trhu elektronických médií.

Nástup DIGI TV na trh EÚ prostredníctvom Maďarska prinútil konkurenciu k aktivitám, ktoré by ináč neuskutočnili. Doterajší jediný poskytovateľ služby DTH sa po prvých neadekvátnych reakciách začal správať racionálne. Uvedomil si, že DIGI TV je realita, prehodnotil si vlastnú situáciu a od základu zmenil svoje doterajšie ceny vo vzťahu k novým potencionálnym zákazníkom. V dohľadnej dobe sa dá očakávať, že bude nútený zásadne zmeniť ceny i doterajším verným abonentom, ktorí by mu v opačnom prípade prešli ku konkurencii. Prevádzkovateľ DTH s veľkým písmenom U na začiatku vo svojom názve do konca marca v Maďarsku ponúka novú akciu s vernostnou zmluvou na 2 roky, dokonca až pre dva prijímače v domácnosti s tým, že mesačný poplatok je 2250 Ft. V súvislosti s touto skutočnosťou je treba konštatovať, že konečne sa na maďarskom trhu v oblasti DTH začína prejavovať konkurencia. Samozrejme, tento krok U** je potrebné posudzovať v celej šírke dosahov.

Doterajší abonenti musia byť právom nahnevaní. Celé roky im ktosi tvrdil, že cena je na hranici rentability a odrazu sa situácia radikálne zmenila. Ide tu o spojené nádoby. Pokiaľ by DIGI TV dokázalo promptne reagovať na obrovský potenciál zákazníkov, vtedy by sa U** ocitlo v nezávideniahodnej pozícii.

Tak, ako to ukazujú prieskumy, klientela by sa presunula na druhú stranu a váha zodpovednosti by bola celá na jednom subjekte. U** bude musieť v kľude a v pokore prečkať obdobie, kedy bude nutné urobiť čo najústretovejšie kroky smerom k svojim doterajším zákazníkom. Ak sa v prístupe k nim objaví čo len malá chybička, väčšina abonentov už len z trucu odíde ku konkurencii. To by mohlo vyvolať ešte väčší tlak na problémy súvisiace s nedostatkom technológie a montážnikov.

Optimálny scenár vývoja najbližších týždňov na maďarskom trhu musí preto rátať s tým, že DIGI TV v rámci daných možností bude rýchlo akumulovať nových zákazníkov, pričom však paradoxne nie je v jeho záujme, aby konkurent zhynul na neschopnosť. Vždy je lepšie súťažiť so súperom, ktorý je čitateľný. Nie je žiadnym tajomstvom skutočnosť, že dvaja operátori DTH na maďarskom trhu nemusia byť konečným číslom. Ak by jeden z nich urobil fatálnu chybu, okamžite sa do priestoru vtlačí ďalší subjekt. Pokiaľ budú obaja pôsobiť na trhu v rámci nepísaných pravidiel korektnosti, môžu existovať vedľa seba a profitovať.Dá sa očakávať, že práve takýto scenár sa naplní. Samozrejme v rámci špekulácií médií sa objavili rôznorodé vízie, ako veci v súvislosti s digitálnymi elektronickými môžu dopadnúť. Jeden z extrémnych názorov tvrdí, obe platformy sa budú na trhu vybíjať natoľko, až ten silnejší zhltne slabého. Ďalší extrémny názor tvrdí, že veci sa budú vyvíjať tak, ako keď sa dvaja mobilní operátori GSM fiktívne “bijú” na trhu, pričom cenový rozdiel je minimálny a len naoko. To platí ale skôr pre slovenský trh. Maďarský trh, zdá sa, takéto detské choroby už dávno prekonal.

Osobne by som bol potešený, keby sme o DIGI TV neprinášali informácie len z Maďarska. Téma o jej vstupe na Slovensko je však už natoľko sledovaná, že nie je možné ju opustiť. Prípravy slovenského programového balíka neustále pokračujú, pretože bez toho by to celé nemalo význam.

Európsky náboj v súvislosti s maďarským balíkom DIGI TV sa na Slovensku už neoficiálne prejavil. Slobodný pohyb tovaru umožňuje podnikateľom i jednotlivcom súpravy DIGI TV dovážať na Slovensko už teraz v maďarskej verzii programov. To však nie je to pravé orechové, o ktorom sme celý čas hovorili.

Ing. Ján Luterán
Články byly původně zveřejněny v minulých číslech časopisu Solid Europe. Text nebyl upravován.
Publikováno se souhlasem autora.

Reklama
Vybrané články