Místo pro Vaši reklamu

Digi TV z druhé strany

| Tisk

logoRumunská satelitní platforma Digi TV zažívá v posledních měsících velký rozmach. Nabídla za své služby zajímavé ceny, které však mohou hraničit s výhodností pro provozovatele. Jakou má Digi TV šanci na přežití? Nejde o spekulativní záměr? Není to celé jen příprava na další fůze či prodeje společnosti, kde cenou je získaný zákazník?

Úvod
Koncem roku 2004 odstartovala na rumunském trhu satelitní placená televize Digi TV koncorcia RCS - RDS. Jako každá satelitní platforma nabídla svým abonentům řadu mezinárodních programů v lokálním jazyce. V jednom se ale odlišovala - nízkými cenami předplatného a řadou akčních nabídek. Díky těmto faktorům se Digi TV stala zajímavou v celém Rumunsku.

Úspěch Digi TV v Rumunsku zřejmě podnítil provozovatele uvažovat o expanzi na další trhy. V únoru letošního roku Digi TV oficiálně vstoupila na maďarský trh a v květnu letošního roku na trh slovenský. Díky vstupu platformy na slovenský trh bylo jen otázkou času, kdy bude služby nabízet i pro českého diváka. Koncem srpna se stalo - provozovatel oznámil svoji expanzi i do Česka.

Za základní programovou nabídku, která obsahuje přes 30 programů si nový operátor na českém trhu účtuje jen 260,-Kč včetně daně. Základ obsahuje mj. všechny 4 kanály Discovery Networks či porno kanál Private Spice. Nabídka zatím neobsahuje kanál AXN, který by měl českou nabídku rozšiřit až během několika týdnů. Jako prémivé kanály nabízí operátor HBO, HBO2 a Cinemax. Za dvojici kanálů HBO a HBO2 (HBO PAK) si musí klient připlatit 180,-Kč k základní nabídce. Stejný příplatek je i za Cinemax. Zájemci o všechny 3 filmové kanály HBO, HBO2 a Cinemax si připlatí 240,-Kč měsíčně.

Ceny - základní otázka
Ceny předplatného Digi TV, které jsou nižší než u konkurenční satelitní platformy a domácích kabelových sítí na jedné straně ukazují, že lze balík programů v češtině a slovenštině nabídnout divákům za příznivější ceny. Na druhé straně ale vše může vzbudit pochyby, zda tato cena nabízí provozovateli platformy také prostor na možnost jeho zisku. Jsou tyto ceny reálné, stačí na udržení provozu platformy a jaká je návratnost investic společnosti? Nejde o spekulativní záměr zahraničního investora?

Ochrana osobních údajů
Zákazník je zdánlivě celkem bez rizik. Objedná si službu, může dostat komplet za určitou cenu, případně může dostat komplet zdarma při objednání služby na určité období - pokud bude platit, bude se dívat... Hned při objednání služby zákazníkem se však objevuje pro zájemce nepříjemná situace - zájemce o službu je povinen při objednávce nahlásit do telefonu operátorce veškeré údaje o své osobě, včetně rodného čísla a čísla OP. Je to standardní? Víte, kde vaše osobní údaje skončí?

Montáže
Zájemce se následně dozví, že bude během 5ti týdnů kontaktován montážní firmou, po montáži na místě s ním bude sepsána smlouva. Dejme tomu, bohužel, pozdní dodávky jsou podle informací z fór běžnou záležitostí i v jiných zemích, kde Digi TV už působí.
Nebudeme zde probírat tolik diskutované otázky zpožděných plateb montážníkům za jejich práci, viz příslušná fóra, v tomto směru nejsou zatím v ČR žádné zkušenosti, výše zmíněné je však také otázkou k zamyšlení viz níže.

Otázky kolem cen:
Zde se dostáváme k jádru úvah, zkusme propočítat, nakolik bude pro Digi TV rentabilní cena, kterou zákazník zaplatí.

Příjmy Digi TV (jeden zákazník)
Základní nabídka, jak již bylo uvedeno, stojí v Česku 260,-Kč měsíčně včetně DPH, což je 218 Kč měsíčně bez DPH. Vše je samozřejmě nutné počítat v cenách bez DPH.
Zákazník získává 3 měsíce zdarma, první rok tedy společnost Digi TV od něj získá 9 x 218 Kč, což je 1962 Kč.
Další rok už je to 2616, každý další rok také. Za pět let při dejme tomu stejných cenách, zaplatí zákazník 12426 Kč bez DPH. (14786 včetně DPH).

Náklady Digi TV (jeden zákazník)
Následující čísla neberte jako přesná, vychází jen z logických úvah a odhadů, mohou být různá podle počtu zákazníků a různých podmínek, berme v potaz opět pouze základní nabídku.

Většina zájemců zřejmě podepíše časový závazek, aby získala komplet zdarma. Společnost tedy musí zaplatit komplet s přijímačem, parabolou a konvertorem.
Při desetitisícových mezinárodních množstvích odhadněme tedy cenu tohoto kompletu na 1600 Kc bez DPH.

Platby vysílacím společnostem za nabízené programy v základní nabídce na jednoho abonenta se mohou pohybovat snad kolem 150,-Kč měsíčně, ne li víc (porno program), což je minimálně 1800 ročně.
Montáž zařízení - kolem 700 bez DPH.

Dalšími výraznými nákladovými položkami společnosti musí být pronájmy družice, náklady na provoz call center, odměny manažerů, doprava, pronájmy obchodních a skladovacích prostor, energie a další...
Zejména výrazná reklama v TV jde do desítek milionů ročně.
Celkově může jít i u dalších nákladových položek průměrně o min. 1500 Kč na jednoho zákazníka ročně při desetitisícových počtech zákazníků v konkrétní zemi. Uvažujeme ale pouze současnou „nízkonákladovou situaci“, kdy Digi TV nemá zdá se zatím např. v ČR žádnou technickou podporu a servis přístrojů, obchodní oddělení, stabilní síť prodejních míst a další...
Všechny tyto nákladové položky ale mohou samozřejmě stále růst díky zvyšování cen, platů, pronájmů, energií, zajištění dalšího zázemí a další...

Výsledek hospodaření (jeden zákazník)
Počítejme tedy pro první rok náklady společnosti - 1600 + 1800 + 700 = 4100
každý další rok - 1800 + 1500 = 3300, za pět let tedy musí společnost investovat
4 x 3300 + 4100 = celkem minimálně 17300 Kč na jednoho zákazníka bez DPH.

Onen jeden zákazník však zaplatí za pět let 12 426 Kč bez DPH.
Po prvním roce provozu je tedy společnost v mínusu 4100 - 1962= 2138
Po 5ti letech provozu je ale společnost stále v mínusu 17300 - 12 426 = 4874 Kč na jednoho zákazníka. Předpokládejme, že náklady na reklamu se sníží, ale více než o 30% to zřejmě nebude, na druhé straně se jiné náklady zvýší, rozšíří se počet programů, porostou náklady na pronájem dalších transpordérů na družici atd...

Prosím počítejte dále sami, při počtu 50 - 100 tisíc zákazníků se dostáváme k číslům, která se pohybují v řádech stamiliónů Kč ZTRÁTY pro společnost. Její investice podle našich základních odhadů nemají rozumnou návratnost v nejbližších pěti letech, můžeme se samozřejmě mýlit, ale jen v řádech milonů...
Pomůžete nám ve výpočtech? Odhadnete náklady společnosti?

Nabízí se konkrétní otázky:
Je tato situace reálná?
Najde se v dnešní době investor, který riskne podobné investice s dlouhodobou návratností, zejména při různé politické situaci v různých zemích, zejména v zemích bývalé východní Evropy?
Nejsou pozdní platby montážním firmám v jiných zemích jen přeléváním peněz ze státu do státu až po platbách zákazníků v jiných zemích?
Není vše jen zdánlivě nekonečnou investicí, která skončí problémem, podobně jako pyramidy a letadla?
Není to vše určeno jen pro získání zákazníků a následné zvýšení cen?


Není vše jen záminka k získání kvalitní databáze zákazníků, vše určeno pro fůze, nebo prodej firmy s databází zákazníků?

Odpověď na uvedené otázky i další informace by nám mohla sdělit i společnost Digi TV. Bohužel, díky absenci jakéhokoliv důvěryhodného kontaktu na jejich společnost a tiskového mluvčího, kromě běžných informací na jejich stránkách se nám nepodařilo získat další informace.

Dovolujeme si upozornit, že výše uvedené propočty nejsou napsány na základě jakékoliv konkurenční nabídky. Ani nákladové položky nevychází ze žádných konkrétních čísel, jde pouze o logické odhady, ale také otázky a úvahy, které by mohly podle nás napadnout i zajímat každého zájemce o příjem placené digitální televize.

Budeme jenom rádi, když se nabídka Digi TV ukáže jako spolehlivá a bezproblémová.
Nechejme jí čas na odstranění počátečních problémů, ale přejme si, aby veřejnosti vyjasnila také svoje záměry, lépe spolupracovala a nedávala důvod k podobným pochybnostem, viz výše uvedené...

Martin Vyleťal

Vybrané články