Quantcast

Workshop ČTÚ a APMS k problematice DVB-H

| Tisk

Na ČTÚ se dne 22. února 2007 uskutečnil již 3. workshop k problematice mobilního televizního vysílání za účasti zástupců ČTÚ a Asociace provozovatelů mobilních sítí věnovaný otázkám realizace mobilní televize v podmínkách ČR. Zástupci T-Mobile prezentovali účastníkům workshopu výsledky pilotního projektu T-Mobile/Radikomunikace v Praze. Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák prezentoval základní poznatky ze studií řešících technické aspekty přípravy výběrového řízení na příděl kmitočtů pro sestavení vysílací sítě pro mobilní multimediální služby v návaznosti na závěry nového mezinárodního kmitočtového plánu s respektování potřeb realizace Technického plánu přechodu na zemské digitální vysílání.

V diskusi byly projednány zejména otázky reálných možností zahájení komerčního poskytování služeb mobilního televizního vysílání. Mezi bariérami, které byly diskutovány byla zejména otázka dostupnosti koncových zařízení, které musí v období spuštění služby být na trhu v odpovídající kvalitě, dostatečné a cenově dostupné nabídce. Jako základní bariéra však stále zůstává stávající právní rámec, který uměle nedovoluje operátorům mobilních sítí vstup na daný budoucí trh. Jako zřejmá bariéra pro celoplošné pokrytí území ČR zůstává včasná realizace přechodu na zemské digitální vysílání, spojená s uvolňováním kmitočtů, dosud obsazených analogovým vysílání. Aktuálně lze totiž pro proponovanou síť pro mobilní multimediální služby zajistit pokrytí jen 30 % obyvatel.

Účastníci konstatovali, že na základě implementace mobilních mutlimediálních služeb současně s přechodem ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání nepochybně dojde k efektivnějšímu využití disponibilních rádiových kmitočtů. Počet práv k využívání rádiových kmitočtů pro tuto službu (multimediální mobilní služba) je však z důvodu intenzivního využívání předmětného kmitočtového pásma televizním vysíláním omezen plánem využití rádiového spektra (čl. 7, odst. 12 části plánu využití rádiového spektra PV-P/10/12.2006-37) pouze na jedno. Prakticky to znamená, že všichni tři mobilní operátoři budou muset pro své služby sdílet právě jednu síť pro šíření příslušného digitálního signálu. Účastníci se shodli na tom, že adekvátní časové rozvržení připravovaného výběrového řízení (viz výše) je nutno správně navázat na očekávanou úpravu právního rámce.

Pokud dojde k úpravě právního rámce v nejbližší době, lze očekávat že s přihlédnutím k lhůtám příslušného výběrového řízení a navazující komerční a technické realizaci (výstavba sítě, příprava služby) projektu lze očekávat, že „televize v kapse“ bude dostupná zákazníkům v ČR v první polovině roku 2008.ČTÚ a APMS se budou i nadále aktivně věnovat prostřednictvím workshopů a intenzívní výměny informací k přípravě a realizaci nezbytných kroků v oblasti komerčního mobilního televizního vysílání v ČR.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Reklama
Vybrané články