TereBox T2

Zpravodajství TV Nova bude v HD a formátu 16:9

| Tisk

logo Největší česká komerční TV Nova dnes novinářům představila novou podobu zpravodajství TV Nova, se kterou se diváci této televize poprvé setkají 14. října 2007 v 19:30 hodin. V tento den bude relace Televizní noviny vyrobené v HD kvalitě a obrazovém formátu 16:9 ze zbrusu nového, plně digitálního zpravodajského studia. Odbaveny budou rovněž ze zcela nové budovy zpravodajského centra, které patří mezi nejmodernější v celé Evropě. Tento studiový komplex je vybavený technologií, umožňující výrobu pořadů ve vysokém rozlišení (1920 x 1080i) bez použití pásků. V evropských kontextech je naprosto unikátní.

Výhody formátu 16:9

Hlavním argumentem pro změnu formátu z dosavadních 4 : 3 na 16 : 9 je technický pokrok.
Zatímco film se vyvíjel od formátu 4 : 3 přes širokoúhlé formáty k formátům ještě širším (např. 2,35 : 1), televize v této oblasti desítky let stagnovala. Při uvádění širokoúhlých filmů na klasických obrazovkách pak docházelo k různým úpravám, např. k ořezávání okrajů, aby se film vůbec na obrazovku vešel. Právě ve snaze minimalizovat takové ztráty, dochází k rozšiřování obrazovek.

logo A to je i důvodem přechodu na formát 16 : 9, při kterém je, laicky řečeno, na obrazovce vidět víc.
Dalším důvodem jsou i fyziologické vlastnosti oka, které rozlišuje spíše do šířky než do výšky.
Člověk tak více reaguje na jevy, které se před ním rozprostírají
horizontálně než vertikálně.

Proč mít HDTV?

Se změnou šířky formátu se mění i kvalita obrazu.
Nova vsadila na HD systém již před čtyřmi lety, kdy v něm natočila první řadu seriálu Pojišťovna štěstí a pokračovala i v následujících sériích. Nyní začne v tomto systému vysílat i zpravodajské pořady. Zpravodajství, a zejména pak večerní Televizní noviny, je „vlajkovou lodí“ TV Nova, a proto se začíná právě s ním.
Zkratka HDTV (High-Definition Television), je převzata z angličtiny, v překladu znamená televize s vysokým rozlišením. Jedná se o jeden ze standardů digitální televize, který vedle širokého formátu nabízí vysokou kvalitu obrazu – ostré obrysy, sytou barvu a velmi kvalitní prostorový zvuk. Takové vysoké rozlišení obrazu (1920 x 1080i) bude mít vizuálně mnohem podrobnější obraz než klasické DVD.

logo

Pořady budou odbavovány z Blue-ray

Nový systém je bezpáskový. Opouští kazetu a pracuje pouze s digitálními daty, které se zaznamenávají na optické disky třetí generace Blue-ray. Kamery jsou vybaveny laserovým záznamovým systémem a pořízené materiály se ihned po návratu štábu ukládají do datových polí. Bezprostředně poté je může kdokoli z redaktorů použít k jejich dalšímu zpracování. Výhodou je, že reportáž si může redaktor začít připravovat již v místě události, či v reportážním voze cestou do zpravodajského centra, a to díky speciálnímu
notebooku, kterým je každý z redaktorů vybaven.
Blue-ray diskové medium má kapacitu 23 GB a vejde se na něj 45 minut záznamu. Jedno DVD má kapacitu necelých 5 GB a vejdou se na něj dvě hodiny filmu. Z tohoto poměru je zřejmé, jaké obrovské množství dat umí technika zpracovávát.

Výstavba zpravodajského centra

Nové zpravodajské centrum vyrostlo v těsné blízkosti hlavní budovy TV Nova v jednom z objektů areálu
pražských barrandovských ateliérů. Obě stavby budou propojeny proskleným koridorem. Nezbytné bourací práce, díky nimž mohlo budoucí nové zpravodajského centrum vyrůst do patřičné výšky, byly zahájeny v srpnu roku 2006. Výstavba budovy byla dokončena v polovině letošního roku a 31. července 2007 byl objekt úspěšně zkolaudován. Od té doby pak probíhaly drobné úpravy a osazování novou záznamovou i vysílací technikou a nábytkem.

logo

Zajímavosti

Při stavbě zpravodajského centra bylo položeno celkem 356 km datových kabelů. Kdybychom je položili podél silnice, vedly by z Prahy až takřka do Ostravy.
Pro případ výpadku elektrické sítě byl instalován zálohový dieselagregát o výkonu 1,1 MW – s tímto výkonem by dokázal rozsvítit 11 000 televizních obrazovek.
HD materiály se ukládají do diskového pole o kapacitě 57 TB, pro zpracování reportáží tak může být v nejvyšším rozlišení připraveno téměř 1500 hodin hrubých materiálů.
Do takovéhoto diskového pole by se například mohlo uložit v dostatečné kvalitě 160 miliard fotografií – pokud bychom si každou prohlíželi 10 vteřin, pak by trvalo 60 000 let, než bychom si prohlédli všechny.
Montáže speciálních technologií prováděly zahraniční firmy, které již mají určité zkušenosti s rozvodem signálů ve vysokém rozlišení, na ostatních montážích (silnoproud, osvětlovací rošty, zpravodajské studio, satelitní instalace atd.) se však podílely i tuzemské subjekty.

Nová grafika, nová podoba znělek

Nejen zbrusu nové zpravodajské centrum, ze kterého se budou Televizní noviny a následně další zpravodajské pořady vysílat, ale také inovovanou, do detailu propracovanou a vylepšenou grafiku Televizních novin budou mít diváci TV Nova příležitost uvidět, pakliže si v neděli 14. října zapnou televizní přijímače a naladí TV Nova.


TV Nova je moderní televizí, jejíž snahou je diváky neustále příjemně překvapovat – a to nejen měnící se programovou skladbou, ale také například právě moderně pojatou grafikou.
logo Grafická podoba Televizních novin a dalších zpravodajských pořadů prochází průběžně celou řadou změn. Její tvůrci jsou vedeni snahou, aby v pozitivním slova smyslu reagovala na všechny divákovy smysly, aby je zaujala, vzbudila kýžené emoce.
Stávající inovace se týkají zejména úprav fontu, lišt a znělek.
Grafici TV Nova vsadili na nově uvedený font Novatica, se kterým přišla televize během minulého měsíce v rámci podzimního „reloadingu“ grafiky.
Lišty i nadále zůstanou v modrém, červeném a bílém provedení, tedy v barvách, na které jsou diváci TV Nova zvyklí.
Informace z přímých vstupů budou nově divákům nabízeny jednak na zadní plazmové stěně, jednak na předním plánu a v lištách. Mění se celý vizuál Televizních novin, a určitých změn doznaly i znělky. Hudba z dílny pražského rodáka Jana Hammera, která Televizní noviny provází již od roku 1994, zůstává stejná, mění se jen aranžmá, jehož autorem je Tadeáš Věrčák. Zvukové logo je velmi silné, diváci jsou na něj zvyklí. Rytmus a melodičnost znělek proto zůstávají zachovány.

fotografie zdroj: Archiv TV Nova

redakce

Vybrané články