Místo pro Vaši reklamu

Digi TV pořádně vyhecovala konkurenci a zákazníky

| Tisk

logo Digi TV je bezpochyby príkladom mimoriadneho fenoménu pôsobiaceho v oblasti platenej satelitnej služby DTH. Preč je doba, kedy konkurencia spochybňovala, či dokonca znevažovala jej existenciu. Za všetko najlepšie hovoria fakty. Donedávna existovala o počte abonentov DIGI TV neoficiálna štatistika, ktorá naznačovala neuveriteľný nárast danej služby. Zrejme zo strategických dôvodov, sa údaje o počte abonentov prestali objavovať.

Konkrétne čísla boli publikované začiatkom roka z maďarského trhu. Tu DIGI TV v apríli 2007 dosiahla 300 000 abonentov. Do konca roku 2007 si spoločnosť stanovila za cieľ dosiahnuť hranicu 500 000 zákazníkov! Tento mimoriadny nárast bude docielený vďaka nasadeniu prijímačov typu dual, ktoré umožňujú v jednej domácnosti sledovať programy nezávisle na dvoch televíznych prijímačoch. Záujem o takúto službu však predčí všetky očakávania, nielen na maďarskom trhu.

Rovnaká je situácia aj na Slovensku a v ČR, kde záujem o inštalovanie duálneho prijímača dosahuje v týchto dňoch maximum, spojené s nervozitou na všetkých stranách. Pokiaľ v septembri boli lehoty na inštaláciu nových zákazníkov v rozsahu cca dvoch týždňov, v novembri sa lehoty predĺžili na šesť až sedem týždňov! Tieto termíny sa však v decembri budú považovať za imaginárne, nakoľko je možné očakávať tisícky nových zákazníkov, ktorí sa “prebudia” dva týždne pred Vianocami a v naivnej viere sa budú za každú cenu dožadovať nainštalovania zariadení.

Ak porovnávame stav DIGI TV s obdobím predchádzajúceho roka, je tu evidentný taký nárast záujmu, ktorý predajcovia a inštalačné firmy, nie sú schopné pokryť z viacerých dôvodov. Tým prvým a najvážnejším je nedostatok zariadení, nakoľko ani najväčší optimista zrejme nepredpokladal záujem zákazníkov takpovediac v tej najagresívnejšej podobe. Reč je o tom, že reklama ponúkajúca duálne prijímače svojou podobou vyrobila zo zákazníkov vynervované a nepríjemné tvory. Slogan reklamy totiž sľubuje existujúcim zákazníkom s prijímačom na jeden televízor výmenu prístroja za duálny. Skutočnosť je však taká, ževýmena ich prístrojov je nereálna. Počet čakajúcich zákazníkov na duálne prístroje ďaleko prevyšuje počet dodávaných zariadení. Najhoršie sú na tom, samozrejme, tí predajcovia, ktorí vlastnia tzv. kamenné predajne. Tie sa stávajú terčom nespokojných a nervóznych žiadateľov o pripojenie DIGI TV a výmenu zariadenia. V takejto, z trhového hľadiska paradoxnej situácii, kedy zákazníci zúrivo naháňajú predajcov služby, je smiešne, aby samotní predajcovia znášali sťažnosti na prevádzkovateľa služby. Nebolo by to potrebné vtedy, keby si zákazníci mohli vybrať z konkurenčnej ponuky, ktorá by obsahom i cenou zodpovedala DIGI TV. Žiaľ, taká na trhu zatiaľ neexistuje!

Drobný náznak postupu vpred sa objavil u spoločnosti UPC Direct, ktorá zákazníkom ponúka viazanú službu na dva roky za cenu 333 Sk, žiaľ, po tomto období sa cena služby radikálne zvyšuje. Tak trocha atypickou konkurenciou sú aj ponuky programových balíkov prostredníctvom kariet Sky Link, Gital a TaT. Tieto platformy vychádzali z verejnoprávneho balíčka programov s prilepením dvoch, troch privátnych programov bez nutnosti platby mesačných poplatkov. Po čiastočnom nasýtení trhu, sa predaj nových kariet pokúsili realizovať prostredníctvom pridaných bonusov, v podobe doplnkových programov na určitú dobu zadarmo a neskôr za mesačné príplatky. Scenár je jednoduchý. Ťahákom na obe česko-slovenské strany sú česko-slovenské programy. Hranica je jasná. V určitom okamihu jeden z prevádzkovateľov dosiahne plné obsadenie karty česko-slovenskými programami v podobe ČT1, ČT2, ČT4 Sport, STV1, STV2, STV Sport, TV Prima, TV Nova, TV Markíza, TV Joj.

Medzi tým sa ešte prevádzkovatelia kariet pokúsia “oťukať” zákaznícku verejnosť za akú cenu by bola ochotná akceptovať pridané programy. Pokusy začínajú so stanicami typu ako je Spektrum, k tomu sa pridružuje snaha pridať nejaký erotický program, nejaký ten filmový kanál a podobne. Problém je, samozrejme, v neprimeranej cene. Pokiaľ prevádzkovatelia kariet SK a CZ nebudú schopní vytvoriť podobný balík ako má DIGI TV za prijateľnú cenu, je tu len malá šanca na masový úspech. Prevádzkovatelia by si mali uvedomiť, že každé zaváhanie v tomto okamihu presúva zákazníkov ku konkurencii. Nič deprimujúcejšieho neexistuje, ako zákazníci, ktorí sa valia do predajní s požiadavkou dodania služby, ktorú nie je možné zrealizovať. Ideálny stav by vyzeral nasledovne. Zákazník prichádza k predajcovi a poskytovateľovi služieb satelitnej techniky. Predajca mu ponúkne možnosti výberu, či už kariet SK a CZ, DIGI TV a UPC Direct s tým, že on sám sa slobodne rozhodne. Ako už bolo spomínané, jednotlivé služby sa musia medzi sebou navzájom odlišovať v progamovej ponuke, v spôsobe použitej technológie (karta samotná, karta viazaná na prijímač a pod.), v cenových a kvalitatívnych parametroch služby. Kvalita však nesmie klesnúť pod základnú úroveň a pridané služby by mali byť optimalizované potrebám zákazníkov s možnosťou rozšírenia počtu programov a tiež rozlíšenia kanálov (HDTV a pod.).

V závere svojej úvahy by som nepriamo vyzval všetky zainteresované strany ku korektnej súťaži a rozumnej spolupráci. Oprávnene nespokojní zákazníci by sa mali naučiť, kde a akým spôsobom sa majú dožadovať svojich práv. Prevádzkovatelia by si mali vážiť obchodných partnerov, čo sa prejaví v primeranom ocenení služieb, ktoré pre nich zabezpečujú.Slovenský trh satelitnej techniky je charakterizovaný veľkým záujmom zákazníkov o digitálny príjem, žiaľ, konkurenčný faktor je tu na veľmi nízkej úrovni. Trh v ČR je na tom lepšie, čo sa týka pestrosti a vyváženosti ponuky, vďaka súboju poskytovateľov GITAL a TaT. Tu už do hry čiastočne vstupuje aj fenomén DVB-T, ktorý na Slovensku zaostáva. Bratia v Čechách a na Morave sú omnoho priebojnejší v prieniku služby na slovenský trh. Nie je žiadnym tajomstvom skutočnosť, že na Slovensku sa predávajú obrovské počty českých kariet. Keď sa na české karty pridajú slovenské programy, je možné očakávať vznik nového fenoménu. Od Vianoc 2007 nastupuje Schengen, hranice medzi ČR a SR odchádzajú do nenávratna a dá sa očakávať, že české satelitné služby v podobe česko-slovenskej na Slovensku konečne vytvoria ten správny konkurenčný náboj.

Ing. Ján Luterán
Solid Europe

Vybrané články