Quantcast

DiSEqC motor SM2 UNI z jiného pohledu

| Tisk

Na trhu satelitnej techniky začali výrazne presadzovať motory typu SM2UNI s podporou DiSEqC 1.2. Umožňujú komfortné natáčanie bez nutnosti používať ďalšie zariadenia ako pozicionér a polárny záves. Komunikujú priamo s digitálnym prijímačom cez koaxiálny kábel. Vyznačuje sa hlavne vysokou presnosťou otáčania a veľmi tichou prevádzkou. Teraz sa pozrime do vnútra tejto záhadnej skrinky, ktorá sa stará o natáčanie našich parabol.

Obr.č.1 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Na tomto obrázku je celkový pohľad do vnútra motora SM2UNI. Určite vás prekvapí jeho konštrukcia a relatívne málo súčastí, ktoré tvoria kompaktný celok motora. Skladá sa zo šiestich hlavných častí: čierne puzdro motora s rebrovaním pre posilnenie pevnosti, nosný hriadeľ s pákovou tyčou, vodiaca skrutkovica, plošný spoj s koncovými dorazmi, hnací motorček a DiSEqC modul. Teraz sa podrobnejšie pozrime na niektoré z menovaných častí.

Obr.č.2 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Nosný hriadeľ je vsadený do otvorov puzdra a biele rúrky na oboch koncoch majú funkciu klzných ložísk s minimálnym opotrebovaním. Na tenuto hriadeľ je zvarom uchytená páková tyč, ktorá plní funkciu prenášania posuvu zo skrutkovice na otáčavý moment hriadeľa. Na konci je otáčavá matica, pomocou nej sa uskutočňuje posuv po skrutkovici. V strede tyče je pridaný malý jazýček, ktorý spína koncové mikrospínače na zastavenie motora v krajných polohách.

Obr.č.3 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Tento obrázok zobrazuje detailný podhľad na vodiacu skrutkovicu, po ktorej sa pri otáčaní hnacieho motorčeka posúva matica kĺbovo osadená na pákovej tyči. Dĺžka skrutkovice rozhoduje o celkovom uhle natáčania motora, ktorý je približne 70°. Keďže stúpanie závitov je relatívne malé, dosahuje sa tým tichý a plynulý posuv spolu s veľmi presným natáčaním do žiadanej polohy. Takto dimenzovaný skrutkový prevod zaručuje nízke opotrebenie a dlhú životnosť motora.

Obr.č.4 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Hnací motorček, s ktorým je priamo spojená skrutkovica je hlavnou pohonnou jednotkou motora. Ide o motorček napájaný jednosmerným napätím 12 V, ktoré dodáva satelitný prijímač po koaxiálnom kábli. Vytvára krútiaci moment s otáčkami približne 3/s. Je napojený cez kábel s konektorom k modulu DiSEqC, ktorý vyhodnocuje a spracováva povely z digitálneho prijímača a vydáva signály pre hnací motorček.

Obr.č.5 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Vymeniteľný modul DiSEqC je mozgom celého motora SM2UNI. Komunikuje s prijímačom a riadi chod motorčeka. Konektory slúžia na pripojenie ku konvertoru a satelitnému prijímaču. Vysokofrekvenčné signály z konvertora smerujú do motora, odkiaľ cez priamy spoj putujú na spracovanie do prijímača. Z prijímača do motora putujú impulzy, ktoré následne modul spracuje do podoby zapínania a vypínania motora a riadenia smeru otáčania.

Obr.č.6 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu
Usporiadanie elektronických súčiastok vnútri modulu DiSEqC motora SM2UNI. (obr6 a 7)

Obr.č.7 - DiSEqC motor SM2 UNI z iného pohľadu


Záver
V krátkosti sme vás previedli vnútorným svetom motora SM2UNI, ktorý si svojou jednoduchou konštrukciou a spoľahlivosťou našiel obľubu u mnohých satelitných fanúšikov, ktorí chcú "rozhýbať" svoju parabolu, aby maximálne využili možnosti, ktoré ponúka satelitná obloha.

ing. Vladimír Sedlačko
Převzato z časopisu Solid Europe, 14/2002

Reklama
Vybrané články