ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
TereBox T2

CS Film: Jen naštvat se nestačí

| Tisk

CS Film oslavil letos v květnu pět let od zahájení vysílání. Ve stejnou dobu odstartoval na UPC Direct. Před několika dny byl zařazen do základní placené nabídky Multi platformy Skylink. O těchto a dalších novinkách provozovatele televize, kterým je Československá filmová společnost, s.r.o. je dnešní rozhovor webu parabola.cz s Leošem Pohlem, jednatelem televize CS Film.

Parabola.cz: Po úspěšném ukončení insolvenčního řízení Gitalu a prodeji Vašeho podílu ve společnosti Media Vision jakoby se po Vás slehla zem. Nechce se mi to věřit?

Leoš Pohl: Poslední dva roky byly velice bouřlivé. Myslím, že v mnohém předčily pionýrské doby budování nadnárodní kabelové televize Kabel Plus.
V bolestech několika let trvajících experimentů jsme zahájili digitalizaci zemského televizního vysílání s podstatnou obměnou klientů.
Vybudovali jsme s malým kolektivem druhého největšího českého operátora satelitní televize.

Postupně jsme se společníkem Janem Jurkou budovali CS film a odstartovali dětský filmový kanál CS mini. Práce na několik životů.

A tak jsem potřeboval získat odstup, odpoutat se od operativy, získat nadhled a v souvislosti s tenkrát nastupující krizí přehodnotit priority a stanovit si novou strategii. Můžu především poděkovat rodině, že jsem to přežil v duševním zdraví, alespoň odpovídajícím věku.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Vás nedávno schválila jako jednatele společnosti provozující CS film. Kromě jiného schválila i zvýšení základního kapitálu a změnu jeho struktury. Co to pro Vás a diváky znamená?

Jde spíše o formalizaci reálného stavu. Více jak tři roky se věnuji strategii a prodeji a v poslední době i marketingu CS filmu a CS mini. Navýšení základního kapitálu a změna jeho struktury je jen završením finanční restrukturalizace společnosti a víceméně přípravou na její další rozvoj.Pro diváky je to jen jeden mnoha neviditelných kroků vedoucích ke stabilizaci společnosti a dalšímu rozšíření nabídky našich služeb.

CS Film letos v květnu oslavil pět let od zahájení vysílání. Kanál se u příležitosti významného výročí objevil na satelitní platformě UPC Direct. Nedávno také v placené nabídce platformy Skylink (balíček Multi). Proč zařazení programů CS Film/CS Mini do těchto platforem trvalo tak dlouho?

CS film za poslední dva roky zdvojnásobil počet předplatitelů. Je v nabídkách většiny velkých operátorů v Čechách i na Slovensku. Takzvaně jsme museli pro tyto operátory dozrát. Dokázat, že i bez zázemí velkého investičního nebo institucionálního partnera jsme schopni na tomto trhu obstát. Partnerství s UPC Direct si velice vážíme. Stále ho považujeme za tradiční vlajkovou loď českého satelitního nebe, byť si svoje místo na slunci musí znovu vybojovat v podstatně tvrdší konkurenci. Programová nabídka i technická kvalita ukazuje, že má dobře našlápnuto.

V případě Skylinku šlo o hledání optimálního vztahu. Na druhou stranu Skylink (dřive Trade and Technology) byl jedním z prvních poskytovatelů CS filmu a dlouho si držel pozici našeho nejvýznamnějšího partnera. Prodej byl zde realizován formou a´la carte a pouze programu CS film. Nyní se jeho nasazení rozšiřuje nejen o balíček MULTI, ale také o náš dětský filmový kanál CS mini. Podstatné je rovněž to, že se významně snižuje výše měsíčního předplatného pro a´la carte CS filmu a rozšiřuje o CS mini. Tato nová spolupráce se Skylinkem jej zařadila zpět mezi naše nejvýznamnější partnery a velice si jí považujeme.

Jednáte i s provozovatelem Digi TV ohledně rozšíření jejich nabídky o CS Film/CS Mini?

Ano, jednání byla zahájena a myslím, že se nacházíme ve fázi vzájemného oťukávání. DigiTV považujeme za největšího satelitního operátora placené televize u nás a takto s ním musíme i jednat.

CS Mini a CS Film jsou dva samostatné programy. Tak to alespoň je u satelitních platforem, které je automaticky nabízejí. Jak je to v kabelových a IPTV sítích? V sítích, kde najdou zákazníci CS Film, mohou sledovat i CS Mini?

Ano, z hlediska licence se jedná o dva samostatné programy. Zpočátku však šlo o vytvoření marketingové podpory prodeje CS filmu a efektivnější využití kapacity operátorů. Proto i zpočátku nesl program název CS film dětem. Postupně však získal na oblibě a začal se profilovat jako samostatný program se všemi jeho prvky. Stále je však bonusem pro věrné klienty CS filmu. Proto se objevuje všude tam, kde operátor sítě je naším dlouhodobým a perspektivním klientem. Pro jaro 2011 však připravujeme pro CS mini a operátory, kteří ho šíří, významnou změnu, o níž budeme informovat koncem roku.

Ve svém projektu kanálu CS Film jste uváděl plánované postupné rozšiřování vysílání CS Filmu ve druhém a třetím roce vysílání na 18 hodin programu denně. Místo rozšíření vysílání televize CS Film jste dopoledne spustil program CS Mini. Upustil jste tak od myšlenky rozšířit vysílání CS Film?

Současné vysílací schéma je reálným kompromisem mezi našimi náklady a ochotou operátorů za tento produkt platit určitou cenu. Na druhou stranu nám rozšíření počtu předplatitelů v posledních dvou letech umožňuje uvažovat o podstatnějším rozšíření nabídky, ale v jiné podobě, než jsme původně uvažovali.

Na trh jste uvedli dětský kanál CS Mini vysílající v dopoledních hodinách. Ačkoliv stanice vysílá cca 5,5 hodiny denně, v programu rotují v podstatě stále stejné seriály a pohádky pro děti. Čím to je? Jsou materiály nedostupné finančně nebo nelze se dostat k vysílacím právům?

Před čtyřmi lety, kdy jsme záměr českého a slovenského dětského programu připravovali, se nám situace v zásobě dětských pořadů v odpovídající ceně zdála jako optimální.

Bohužel během těchto tří let došlo k podstatnému přesunu velké části pořadů k jiné společnosti, kde nejsou buďto přístupné po nějakou dobu vůbec nebo za nepřijatelnou cenu, nebo nejsou dostupné vůbec. Jednání se natahují příliš dlouho, ale my jsme trpěliví.
Situaci se snažíme řešit masivními investicemi do výroby a koprodukcí dětských pořadů a rozšiřováním spolupráce s regionálními partnery, kde jsou podle našeho názoru značné zdroje.
Krátkodobá programová opatření malé diváky potěší ještě před Vánoci. Opatření střednědobého charakteru budou součástí rozšíření nabídky kdy pro jaro 2011 připravujeme kampaň zahrnující více mediatypů. Během příštího roku by tak měl být tento nedostatek z velké části odstraněn.

Plánujete rozšířit vysílací čas televize CS Mini?

Myslím, že ještě nenastal čas o připravovaných změnách dnes informovat. Ale ano, uvažujeme.

Zpátky k televizi CS Film. Na co se mohou předplatitelé CS filmu v nejbližší době těšit?

Od konce října letošního roku připravujeme rozšíření programové nabídky. V blocích mezi celovečerními filmy zařadíme tematicky zaměřené dokumentární filmy. A to ať již ty, které si získaly mimořádnou oblibu na programu jiných televizí a nebo, a těch bude větší část, dokumentů v premiéře. Stejně jako to máme u celovečerních filmů, chceme, aby v nejsledovanějších časech našli diváci každý týden totéž téma. Budeme se vracet nejen do nedávné historie, ale i té vzdálenější. Chceme se věnovat profilům našich filmařů, ale i významným osobnostem české a slovenské kultury. Vyzkoušíme si i výlety do jiných žánrů, a to ať již ve stylu retro nebo žhavé současnosti. Cílem je dát našim předplatitelům to, o co mají zájem, novým blokům a jejich reprízové politice dát určitý řád a zvýšit tak přidanou hodnotu nejen pro operátory, ale i pro nové zájemce.

V pondělí jste zahájili dvouměsíční maratón Velkou filmovou soutěž. V takovém rozsahu pro televizi vašeho typu poněkud neobvyklé. Co tím sledujete?

obrázek Jde o 56 dnů nepřetržitě trvající soutěž zaměřenou na to, jak naši diváci sledují celovečerní filmy na CS filmu. Každý den vyhodnocujeme 10 správných odpovědí a hned následující den jim odesíláme ceny, a to včetně televizorů. Hlavním cílem je naučit naše diváky se dívat i na další pořady mezi celovečerními filmy. Proto postupně od posledního týdne října začneme zařazovat tematické bloky do vysílání. Zároveň chceme nejen naše diváky, ale i potenciální zájemce vrátit na naše nové webové stránky. Ty měly vysokou návštěvnost v prvních dvou letech, kdy CS film pronikal do tištěných televizních průvodců. Nyní se postupně snažíme dát našemu webu nový smysl a to nejen zpět ten komunikační, ale chceme z něj postupně vybudovat centrum informací, zábavy a účelného nakupování. Podzim věnujeme webu CS filmu, propojení elektronického programového průvodce s naší multimediální encyklopedií a e-shopem s filmovými DVD a postupně i filmovou literaturou a dalším obdobným zbožím. Do konce roku chceme dokončit elektronický magazín, který bude postupně rozšiřovat o doplňkové informace k filmům a pořadům uváděným ve vysílání CS filmu a postupně bude připravovat naše diváky na příchod nových programových produktů připravovaných na počátek příštího roku. Do jara výrazně inovujeme web CS mini, ze kterého chceme udělat centrum dětské zábavy i ponaučení.

Kdy bude CS film ve formátu HDTV nebo alespoň v 16:9?

Korektní vysílání je vysílání širokoúhlého formátu a klasického v nativním formátu s vysíláním informací o formátu, aby se set top box nebo přijímač pro daný film správně přepnul. Pro nás to znamená začít přepisovat širokoúhlé filmy, kterých je relativně málo, v nativním formátu, vlastní výrobu cele přeorientovat na tento formát a v neposlední řadě upravit vysílací pracoviště. Představuje to určité náklady, které z hlediska naší strategie neměly prioritu. Pro HDTV je ovšem nutná změna archívu, změna vysílacího zařízení a kodéru. Myslím si, že podstatnou změnu lze očekávat až s vyšší úrovní digitalizace národních filmových fondů.

A delší vize? CS Film je známý jako kanál, který přináší tvorbu od třicátých let minulého století po současnost. Plánujete posunout stanici k novějším titulům – třeba natočených v posledních 30 až 40 letech?
Zvažujete ve větší míře vysílat i starší či novější české, slovenské, československé seriály?


Postupně zvyšujeme podíl filmů z polistopadové éry, tj. od nezávislých producentů. Ale vždy jsme se chtěli odlišovat od mainstreamových televizních stanic a spíše zařazovat filmy, které divák běžně na našich televizních stanicích neuvidí. Delší seriály jsou spíše určeny rovněž celoplošným stanicím. My se spíše věnujeme minisériím. Chceme, aby každé uvedení našeho pořadu bylo zvláštním představením, a ne jen manipulací divákova vkusu. Někdo by řekl, že je to z nouze ctnost. Možná ano. My tomu ale říkáme „jiné filmy“. A o tom by vícekanálová televizní nabídka měla být.

Máte za sebou rok měření sledovanosti na peoplemetrech. Co Vám přineslo?

Přiznávám se, že loňské rozhodování o vstupu do oficiálního měření sledovanosti bylo pro nás velice těžké. Dostáváme de facto kulaté razítko o tom, jací skutečně jsme po celou dobu měření a už není cesty zpátky. Nešlo nám jen o podmínku profesionálního nasazování reklamy, šlo nám o to, vědět, jak nás naši diváci skutečně vnímají a jak nás berou. Rozhodli jsme se jít s kůží na trh. Dnes už tohoto kroku nelitujeme, neboť dopadl nad naše nejoptimističtější očekávání. Je to úžasný nástroj ke skutečné komunikaci s divákem a pochopení jeho postojů a chování. A pokud to přináší i zisk, pak co více si může podnikatel přát. Musím proto poděkovat profesionálnímu přístupu kolektivu AT Media vedenému Štěpánem Woldem.

Vedle kanálu CS Film působí na trhu ještě Kino CS s obdobným zaměřením. Jak se chcete do budoucna odlišovat od své konkurence? Konkurence Vás udržuje v kondici nebo spíše oslabuje?

Je fakt, že někdy mne pořádně naštve, ale pokud tuto negativní emoci přeměníte v racionální chování, pak je soutěž, po které všichni voláme, na světě. Vážím si majitele konkurenčního programu pana Hronce pro jeho osobní nasazení. Bohužel má však příliš velký záběr a nemůže jít do skutečné kvality. Pro český a slovenský trh je CS film přijatelnější, má bohatou nabídku nejen českých filmů, ale i to nejlepší ze slovenské kinematografie a nyní mu začneme konkurovat i v oblasti dokumentu a muziky. My víme, že nás naši diváci chtějí.

Považujete CS Film a CS Mini za národní tématické kanály?

Je Čechem/Slovákem ten, kdo bydlí v Čechách/Slovensku? Ten, kdo mluví česky/slovensky nebo ten, kdo má české/slovenské rodiče?
Obdobně se dá zeptat: Je národním kanálem, ten, který mluví česky/slovensky? Ten, který má české/slovenské vlastníky? Ten, který vysílá v Čechách/Slovensku? Ten, který uvádí jen českou/slovenskou produkci nebo ten, který se pyšní českým/slovenským názvem? Nebo ten, který nostalgicky brnká na notu staré federace? Vždy záleží na úhlu pohledu. Znáte však jiný program, který byl léípe splňoval podmínky pojmu "národní"?

"CS" v názvu nových stanic začal používat i konkurenční projekt "CS TV". Vedete s Vaší konkurencí spory ohledně používání CS v názvu stanic?

CS film se nám narodil již před více než pěti lety. Našli jsme zkrátka výklenek na trhu, který v nějaké podobě využivaly všechny celoplošné televizní stanice. Každý úspěšný projekt brzy nalezne své následovníky. Je to zákonitost trhu. Tak nás nijak nepřekvapilo, že se tu po nějakých letech objevil kanál Nostalgie pana Hronce. Byť nostalgie byla tenkrát úspěšným směrem, produkt s tímto názvem se neujal a tak pan Hronec přistoupil ke změně názvu a použil přívlastek CS, který umístil za změněný název více vyjadřující podstatu kanálu. CS je natolik obecným slovem, že se na něj nedá za to zlobit. Ale pro mně se v tom okamžiku změnil z následovníka v napodobitele. Připadá mi to jako by se chtěl vézt na naší tradici. Nelíbí se mi to, ale umím s tím žít a hlavně bojovat.

Zaregistroval jste si značku pro stanici CS Muzika. Kdy projekt odstartuje?

O záměru CS Muzika jsme začali hovořit dříve než pan Hronec, ale měli jsme jeho start posunutý později. Možná, že jsme o něm hovořili příliš nahlas a otevřeně. Myslím, že divákům/posluchačům se brzy omrzí těch pár českých/slovenských písniček na Muzika CS a dá přednost např. Retro Music Television. Hudební kanál má svoje zákonitosti, které se hodně liší od filmového kanálu, mj. např. množstvím hudebních klipů v databázi a jejich programováním. Domnívám se, že naše diváky/posluchače budeme umět v blízké době něčím určitě kvalitnějším příjemně překvapit.

A teď z jiného konce. Byl jste znám jako člověk se širokou působností v Czech Digital Group, a.s., jste předsedou představenstva a Media Vision s.r.o. jste dříve vlastnil. Jak se díváte na stávající situaci v oblasti terestrického a satelitního vysílání u nás?

Myslím, že počátek dnešní situace (slabá poptávka v zemském digitálním vysílání, pozn. autora) nehledejme jen v současné krizi, ale musíme ho hledat ještě dříve, u pravidel nastavených při restartu digitalizace:

- Koordinace většiny kmitočtů na pozice dřívějších dominantních operátorů sice způsobily efektivnější architekturu pokrytí, ale zdeformovaly cenovou politiku, která neodpovídá penetraci tohoto způsobu šíření,
- Ochranářská politika pro nové držitele digitálních licencí umožnila, aby tito si žili v klidné pasivitě do ukončení analogového vysílání, zatímco rozšiřující se sítě na základě TPP těžce krvácely.

Proto dnešní situace vyústila v hledání nejoptimálnějších řešení v reálném čase.

Opačná situace je u satelitního televizního vysílání, které u nás, ale i jinde v Evropě, zažívá stále velký boom. Neuspokojená, tehdejší vládou opakovaně vyvolávaná neúměrná očekávání od zemské digitalizace, způsobila neočekávaný zájem o satelitní televizi. Vstup low-endového operátora, kterým bylo DigiTV, tento rozvoj ještě umocnil. Proto se pak stalo, že na našem trhu, na rozdíl od toho západoevropského, kde roli low-endového operátora sehrávala kabelová televize, je situace úplně jiná. Digitalizace a nasazování triple play služeb v sítích kabelové televize i nás probíhá ve srovnání s okolní Evropou úspěšněji a to jí umožňuje získávat vyšší ARPU (průměrný výnos na předplatitele). Roli low endového operátora placené televize nebo spíše vícekanálové televize sehrává satelitní vysílání. To vše způsobuje nižší výnosnost satelitní televize a klade zvýšené nároky na snižování nákladů, což při nastupující rozšiřující se FTA i placené HDTV službě v tak silně konkurenčním prostředí , kterým satelitní vysílání u nás bezpochyby je, vyvolává neúměrná pnutí, jejichž jedním z východisek jsou synergické efekty společného využívání kapacit. Při tak vysokém počtu satelitních operátorů je však dosud běžné simulcryptování nedostatečné, zvláště s ohledem na dostupnost vysílacích práv a je jen otázkou času, kdy dojde k horizontálním nebo vertikálním koncentracím kapitálu. Myslím, že již delší dobu si majitelé platforem uvědomují tuto situaci a zvažují všechny možnost. Pokud se rozhodnou pro některou z nich, věřte, že bude pro ně ten nejlepší.Jak se díváte na rozvoj českého trhu satelitního TV vysílání a placené televize u nás?

Myslím si, že satelitní operátoři, byť v silné konkurenci, budou muset přistoupit ke zvyšování ARPU. Jak však ukazuje situace na trhu sítí a služeb elektronických komunikací, silná konkurence sráží ceny dolů a je proto třeba neustále inovovat a zařazovat služby s vysokou mírou přidané hodnoty. Koupěschopnost obyvatelstva však není bezedná. Myslím, že tato situace satelitních operátorů povede k renesanci zemského digitálního vysílání, které snad nepokřiveno cenami a vhodně zvoleným přechodem na DVB-T 2 může spíše ještě zamotat hlavu satelitním operátorům. Záleží na broadcasterech, jak se k satelitním FTA službám postaví a to v situaci, kdy satelitní trh FTA služeb u nás bude zaujímat téměř třetinu domácností a FTA HDTV více jak 15%.

Plánování efektivnějšího využívání distribučních a vysílacích sítí, zvláště s nástupem nových hybridních technologií, bude sehrávat ve společnostech broadcasterů, stále hledajících rezervy při snižování svých nákladů, zvyšující se roli. Jak už dříve bylo řečeno „OBSAH JE KRÁL“ a já jen dodávám: „DISTRIBUCE JE JEN NEZBYTÝM MARKETINGOVĚ- TECHNICKÝM SLUHOU“.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal

Vybrané články