CS Link: Rozšíříme platformu o Eurosport 2. Pracujeme i na HD nabídce

| Tisk

logo Nabídka satelitní platformy CS Link se v nejbližší době rozšíří o žádaný sportovní kanál Eurosport 2 (verze Eurosport 2 North East) s českým komentářem. Jednání ještě probíhají s dalšími programmery a nejsou uzavřena. Operátor se nyní zaměřuje na možnosti rozšíření HD nabídky. V rozhovoru pro web parabola.cz to uvedl Daniel Klička, ředitel společnosti Media Vision, provozovatel platformy. Rozhovor se také zaměřuje na problematiku přechodu na nový systém Irdeto.

Parabola.cz: Plánujete na podzim rozšířit nabídku o další programy?

Daniel Klička, Media Vision: Ano, připravujeme zařazení přinejmenším jednoho programu do placené nabídky.

Daniel Klička Můžete již některé plánované stanice zmínit konkrétně?

Zatím mohu jmenovat pouze Eurosport 2, na jehož zařazení jsme se dohodli s programerem, další kanály jsou zatím v jednání.

Kdy jej zařadíte do nabídky?

Přesný termín Vám zatím sdělit nemohu, plánujeme jej během měsíce října.

Za jakých podmínek bude dostupný?

Zařadíme jej automaticky do balíku Total a Sport, volitelně bude k dispozici též v balíku Mých6.

Budete kvůli přidání tohoto programu zvyšovat cenu?

Nebudeme, snížíme tím pouze vlastni marži, stejně jako tomu bylo u kanálu Universal (dříve Hallmark) a Retro Music, které jsme zařadili před letními prázdninami.

Jaké další programy připravujete a kdy jej do nabídky zařadíte?

To zatím nemohu říct, vedeme jednání, která nebyla uzavřena.

Fenoménem posledních měsíců je rozšiřování programů ve vysokém rozlišení (HDTV). Chystáte se rozšířit nabídku programů i o další HD kanály?

Chystáme, pracujeme na tom.

Jaký je postoj společnosti Media Vision k rozšiřování nabídky o HD obsah?

Jakkoli je z výsledků průzkumu, které si sami pravidelně zpracováváme patrné, že připravenost našich uživatelů pro HD nedosahuje ani 12%, je zjevné že vysoké rozlišení bude dříve či později i u nás standardem. Stejně jako u jiných technologických změn je to však otázka pozvolného přechodu trvajícího ještě několik let. Ekonomická náročnost samotného vysílání je jen počátek, do kterého se stále ještě většině poskytovatelů nechce, tím spíše nelze očekávat, ze většina koncových uživatelů je ochotna v krátkém čase a s nemalými náklady přezbrojit na HD a následně navýšit své měsíční výdaje o nějaké stokoruny za HD balík. Proto sice věřím v HD, ale spíše neplacené, tímto směrem se také ubírají naše úvahy o rozvoji. Placený HD balík se za současných podmínek jeví jako značně ztrátový projekt.

Kolik zákazníků máte na placené televizi?

Ještě letos bychom měli překročit hranici 100.000.

Kolik má CS Link aktivních přístupových karet?

Dnes již hodně pres půl milionu.

Jak se Media Vision daří v prodeji karet v těchto měsících?

Daří se nám více než dobře, rosteme minimalně o 20 tisíc aktivovaných karet měsíčně a v prodejích partnerům je toto číslo ještě vyšší.

CS Link v minulých měsících rozšířil svoje aktivity na slovenském trhu. Budete mít zde i pobočku?

To zatim není v planu, nicméně už na jaře jsme posílili tým a Slovensku se věnujeme více než kdy dříve.

Jste aktivní i na internetu. Provozujete weby mujcslink.cz / mojcslink.sk a také digital-tv.sk. Jaký je smysl těchto webů?

Muj a Moj CS Link jsou naše tzv. microsites, tedy neobsahlé internetové stránky sloužící zpravidla jako nástroj k jednoduchému účelu, v tomto případě objednávkám. Na tyto stránky směřujeme některé marketingové projekty, čímž dokážeme poměrně přesně merit jejich efektivitu.
Naproti tomu digitalne-tv.sk je stránka našeho partnera, sloužící především k zevrubnému vysvětlení digitalizace pro diváky na Slovensku.

Platforma CS Link zatím nezahájila technické testy nového kryptovacího systému společnosti Irdeto. Kdy začnete nový systém testovat? Půjdete vůbec do systému Irdeto?

Jednání se společnosti Irdeto vedeme už delší dobu a můžeme konstatovat, ze scénář přechodu je připraven. Co však není připraveno je trh. Neustále situaci monitorujeme a jakmile vyhodnotíme připravenost jak platformy Irdeto, tak i nabídky hardwaru domácího trhu, nic nebrání nasazeni nového kódovacího systému. Současná situace ale stále jasně říká, ze rozumnější je vyčkat, a to ze dvou hlavních důvodů:

1) Významná většina boxu umí stale pouze Cryptoworks a skladové zásoby i další objednávky hlavních importérů nasvědčují tomu, ze se to hned tak nezmění.

2) Ty boxy a také moduly, které jsou označeny jako certifikované, testované, atd. mají s novým kódovacím jazykem stale nemalé potíže a vykazuji chyby. To by se mohlo negativně projevit na spokojenosti prodejců i techniku, a to si nepřejeme.

I díky tomu vidím každý týden tak příznivá čísla v reportu prodejů karet už od poloviny léta.

Na Irdeto přejdeme, v žádném případě to však neplánujeme v letošním roce. Optimální se dle současného výhledu jeví druhý či třetí kvartál 2011.

Kdy se na trhu objeví první přístupové karty CS Link ICE nebo rovnou Irdeto?

Uvažujeme i o variantě přechodu přímo na Irdeto, s vynecháním přechodových a problematických ICE karet, ale jak jsem již uvedl, nejprve na to musí být připraven běžně dostupný hardware. Zkuste se podívat jak funguje CI+.

Na trhu se snižuje počet set top boxů, které si poradí s dekódovacími kartami v systému CryptoWorks. Jak na tuto proměnu trhu zareagujete? Budete podporovat CryptoWorks?

Většina stále umí pouze Cryptoworks a nás zajímá právě většina. Systém Cryptoworks budeme podporovat tak dlouho, dokud bude mít jediného uživatele, jehož karta toto fungující, osvědčené a neprolomené kódování používá.

Systém CryptoWorks má zajištěnou podporu do konce roku 2012. Jak se tato garance podpory ze strany vlastníka systému projevuje ve Vašich plánech?Projevuje, právě přípravou na nový systém, avšak rozhodne to neznamená, ze bychom neměli jasno v tom, co se po tomto terminu bude dít. Do konce 2012 má Cryptoworks zajištěnou podporu, to znamená, ze i pote bude funkční. Jsem přesvědčen, ze i v roce 2015 bude fungovat. Nejsme totiž zdaleka jediná platforma využívající tento systém. A pokud dle současných plánů přejdeme na nový systém v příštím roce, budeme i nadále klientem holandské společnosti Irdeto. Neumím si představit, že by nám tento partner, který díky našim jistě zajímavým odběrům karet generuje nezanedbatelné výnosy, odmítl spolupráci u původního systému. Ostatně i tomuto tématu se společně s Irdetem věnujeme. Jinak řečeno, od 2013 se s Cryptoworks nestane nic, co by jakkoli zasáhlo uživatele, pouze jej Irdeto přestane vyvíjet.

Mají mít majitelé stávajících karet CS Link obavu, že systém CryptoWorks brzy přestane fungovat? Mají noví zájemci se obávat od nákupu karet pracujících v systému CryptoWorks?

Víte, odpověď na tuto otázku je tak samozřejmá, jako odpověď na otázku podobnou - umíte si představit firmu, která dobrovolně přijde o klienty? V žádném případě! Pamatuji několik přechodů na novou verzi kódovacího systému či jeho úplnou výměnu u nás či jinde v Evropě a pokaždé byl tento přechod spojen s připravenou výměnou karet. Naposledy právě u nás v CR ani ne před dvěma měsíci. Jediní kteří se mohou takovýchto změn obávat jsou piráti. My naštěstí o žádných případech, týkajících se karty CS Link nevíme. Striktně odmítám tyto úvahy, mám svou představu komu mohou posloužit, ale vezte ze dokud bude poslední náš klient s kartou Cryptoworks, jediné co se mu může přihodit je, ze mu pošleme kartu novou. Dopustit vypnuti našich karet by byl zcela pošetilý jev.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal