Nové služby společnosti INTV

| Tisk

Společnost INTV, spol. s r.o. v letošním roce uzavřela kontrakt se společností AVANTI COMMUNICATIONS plc.,na základě kterého se stala oficiálním distributorem jejich služeb pro území České republiky ( více zde )

Tímto může společnost k 1. září rozšířit své portfolio služeb poskytnutí připojení k síti Internet prostřednictvím satelitní technologie o další produkty. K dnes již poskytovaným službám inTernet TooWay bude nabízet a prodávat služby pod obchodním názvem AVANTI.

Jedná se o služby, které využívají satelitní pásmo Ka na satelitu HYLAS 1, pracujícím na pozici 33,5W, jehož pokrytí umožňuje poskytování služeb prakticky na celém území ČR a ve značné části Evropy.


obrázek

Pokrytí signálem satelitu HYLAS 1

Bylo-li řečeno předcházející větou „prakticky“, je to z důvodu téměř poloviční elevace (přibližně 170) než je u systému TooWay nebo u běžných satelitů pro TV. V praxi to bude znamenat pečlivý výběr lokality pro instalaci služby vzhledem k okolním překážkám, které by mohly bránit v přímém výhledu na satelit.

Systém se skládá z antény o velikosti 74cm (v případě potřeby je možné použít i anténu 98 cm), vnější jednotky (Ka band 1W transceiver) a vnitřní jednotky Hughes HN9200 umožňující standardní služby typického satelitního IP routeru (DNS,DHCP, caching, traffic prioritization a TCP a HTTP akceleraci). Instalaci satelitní antény je možné provést vlastními prostředky uživatele, zaměření a aktivaci služby však bude zabezpečovat společnost INTV.


obrázek

obrázek
Společnost INTV bude nabízet celkem 7 produktových balíčků, kdy první tři budou pro uživatele, kterým postačí pouze standardní připojení k síti Internet (tyto služby budou nabízeny pod produktovým názvem Avanti Consumer).

Dále budou nabízeny služby, u kterých bude za zachování stejných rychlostí připojení k síti Internet přidělen větší objem předplacených dat, avšak oproti všem doposud poskytovaným službám bude mít zákazník možnost výběru přidělení statické veřejné IP adresy (až do počtu 32 IP adres). To je oproti stávajícím službám značná výhoda, spousta zákazníků na zavedení této služby čekala. Tyto služby budou prodávány pod obchodním názvem AVANTI PRO.

Jaké jsou tedy základní parametry nabízených služeb:

Název produktuConsumer 2000Consumer 4000Consumer 8000
Přenosová rychlost down [Mbps]248
Přenosová rychlost up [kbps]51210242048
Předplacený měsíční objem dat [GB]6810

Název produktuPRO 2000PRO 4000PRO 6000PRO 8000
Přenosová rychlost down [Mbps]2468
Přenosová rychlost up [Mbps]0,511,52,5
Předplacený měsíční objem dat [GB]10152025

K dispozici bude možnost dokoupení si libovolného počtu balíčků „data navíc“ každý o objemu 1GB.Společnost INTV v současné době dokončuje tvorbu cenového plánu jednotlivých služeb, už nyní však lze říci, že ceny služeb a HW budou srovnatelné se stávajícími službami TooWay. Společnosti nejde o preferování jedné nebo druhé služby, snahou je najít optimální řešení, které bude maximálně vyhovovat požadavkům zákazníka.

Samotnému srovnání jednotlivých parametrů služeb, praktických zkušeností s instalací a provozem bude věnován některý z dalších článků.

I v případě služeb Avanti bude společnost nabízet možnost bezplatně si otestovat zařízení v prostorách provozního střediska společnosti. Tento krok se ukazuje mezi zákazníky jako velice vítaný, každý má možnost využít testovací terminály služeb pro ověření toho, zda námi nabízené satelitní služby budou zákazníkovi vyhovovat z hlediska specifických požadavků, pro které si naše služby pořizuje nebo provozování některých aplikací

Pro případné zájemce o uvedenou službu doporučuji sledovat stránky společnosti www.intv.cz , kde budou v nejbližší době zveřejněny informace týkající se dalších nezbytných informací pro uzavření smluvních vztahů.

Ing. Jaroslav STŘÍTECKÝ