INTV rozšiřuje nabídku služby Tooway

| Tisk

logo Je to již více než rok, kdy společnost INTV začala nabízet služby připojení k síti Internet realizované prostřednictvím satelitní technologie TooWay s obchodním názvem KA-SAT. Během tohoto období společnost rozšířila portfolio z původních 4 produktů na současných 16, které jsou schopné zabezpečit požadavky jak běžných uživatelů z řad soukromého sektoru, tak i požadavky na profesionální služby, využívané především ve státní správě a podnikatelské sféře.

Jak již bylo v jednom z předcházejících článků na tomto webu uvedeno, lze mezi nejžhavější novinky, uvedené na trh právě v současné době zařadit kvalitativní upgrade služeb KA-SAT (které jsou nabízeny jako standardní služby – tj. služby nejčastěji využívané běžnými koncovými uživateli), který přinesl celou řadu zajímavých a přívětivých změn.

Přehled zásadních změn:
- Navýšení všech stávajících rychlostí download/upload až na rychlost 18/6 Mbps
- Nastavení běžného měsíčního cyklu odpovídajícího 1 měsíci využívání služby
- Nulování měřičů spotřeby po uplynutí měsíčního cyklu

Službu lze považovat za službu s neomezeným objemem dat – při situaci, kdy dojde k vyčerpání doporučeného objemu dat dle zvoleného zákaznického profilu, není služba zastavena, pokračuje až do konce měsíčního cyklu avšak s minimální rychlostí 128/128 kbps (reálná rychlost závisí na skutečné zátěži na daném satelitním spotu). Přestože se nejedná o nijak závratnou rychlost, v mnoha případech je to stále vyšší rychlost než u některých služeb mobilních operátorů využívajících modemové připojení nebo u „konkurenčních“ služeb satelitního připojení k síti Internet. Na druhu stranu se stále jedná o rychlost, která umožní např. hlasovou komunikaci přes SKYPE nebo prostřednictvím VoIP služeb.

Jaké jsou tedy nově nabízené služby:
Název produktuKA-SAT 8KA-SAT 12KA-SAT 18KA-SAT 18 MAX
Přenosová rychlost down [Mbps]8121818
Přenosová rychlost up [Mbps]2466
Doporučený objem dat pro měsíční cyklus [GB]*8162650

Všeobecně se tedy dá říci, že se jedná o služby, které z hlediska parametrů konkurují službám ADSL v oblasti rychlosti připojení, ale především v oblasti dostupnosti. Služby jsou dostupné prakticky kdekoliv, kde je splněna základní podmínka přímého výhledu na satelit (9E EUTELSAT KA-SAT 9A), což vzhledem k poměrně dobré elevaci (cca 320) není, až na některé výjimky, neřešitelný problém.

Aby se služby KA-SAT staly pro potenciální zákazníky ještě atraktivnějšími, společnost INTV přinesla další úpravy stávajících služeb, a to jak pro stávající, tak pro nové zákazníky:

- Všem stávajícím zákazníkům, kteří využívají standardní služby KA-SAT, bude nabídnut a v případě souhlasu realizován bezplatný přechod na nové produkty (tj. parametry stávajícího profilu KA-SAT 6 budou změněny na profil KA-SAT 8 …)

- Se zvýšením rychlostí a objemů předplacených dat nových služeb nebude provedena změna v navýšení měsíčního paušálu

- Pro nové zájemce služeb bude nadále dotována cena HW v závislosti na zvoleném zákaznickém produktu. Zákazníkům bude nabídnuta možnost rozdělení splátek HW do 6 nebo 12 měsíců.

- Došlo ke snížení jednorázové platby za aktivaci služby

- Vzhledem ke skutečnosti, že služba KA-SAT je koncipována jako služba umožňující provedení vlastní instalace bez nutnosti použití speciální techniky, bude společnost motivovat zákazníky, kteří se rozhodnou pro způsob samoinstalace následovnými výhodami:

- Možností provedení bezplatného školení zaměřeného na instalaci a aktivaci služby (bude prováděno při předání materiálu zákazníkovi u provozního střediska společnosti)

- Slevou na paušální platbě odpovídající částce 1 měsíčního paušálu – sleva bude uplatněna pro nejbližší fakturační období, ve kterém by byla fakturována cena odpovídající plné výši paušálu

- Stávající cena balíků „data navíc 1GB“ bude snížena o 26 %

- Nadále bude umožněna možnost instalace „na klíč“ realizována buď společností INTV nebo prostřednictvím smluvního partnera- Ocenění těch zákazníků, prostřednictvím kterých bude uzavřen smluvní vztah s novými zákazníky (bude řešeno individuálně podle počtu nových klientů)

- Vytvoření zajímavé nabídky pro uživatele jiných služeb satelitního připojení k síti internet, kteří se rozhodnou k přechodu ke službám TooWay KA-SAT

Více informací týkajících se nových služeb TooWay KA-SAT je možné získat dotazem u společnosti INTV +420 224 222 802 nebo na stránkách www.intv.cz nebo www.satkom.cz

PR článek

Ing. Jaroslav STŘÍTECKÝ – INTV spol. s r.o.