Quantcast

CryptoBox 550 HD - důstojný nástupce modelu 450HD

| Tisk

Před 11 měsíci jsem recenzoval přijímač CryptoBox 450HD (odkaz), dnes se pustím do představení jeho nástupce s označením CryptoBox 550HD. Jedná se o úplnou novinku, která se v tuto dobu dostává do prodeje a již na první pohled je vidět novější design oproti staršímu modelu.


obrázek

Rozměrově je tento přijímač menší (260 x 45 x 200 mm = š – v – h ), výkonem a výbavou to však dohání plnohodnotně. Jedná se o přijímač s jedním tunerem DVB-S / DVB-S2, od toho se odvíjí i cílová skupina zákazníků. K další výbavě se dostaneme postupně, ale hezky pěkně popořádku.
Krabice je vkusná, odpovídající velikosti přijímače a vypovídající o výbavě i schopnostech modelu uvnitř.


obrázek

Vlastní obsah se minimalizuje na přijímač, dálkový ovladač s bateriemi a tištěné návody v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.


obrázek

Dálkový ovladač je velmi elegantní z lesklého plastu a mírně prohnutý pro snadnější držení v ruce. Trochu více soustředění a zažití je ale nutné pro vyhledání a ovládání přepínání kanálů a hlasitosti podle směrového kříže. Tato tlačítka nejsou nijak oddělena od ostatních a jejich nalezení bez nahlížení na ovladač je složitější. Šipky a OK mají trvanlivější tlačítka, která jsou uchycena na desce ovladače. Ostatní tlačítka jsou klasická gumová, dosedající přímo na desku DO. Popis tlačítek je přehledný, jasný, snadno čitelný a odpovídá všem funkcím.


obrázek

Přední strana přijímače nabízí to nejjednodušší, co k ručnímu ovládání uživatel potřebuje: zapínací tlačítko a tlačítka změny kanálu nahoru a dolů.


obrázek

Vlevo je ukryt velký a přehledný VFD displej se schopností čitelně zobrazovat i znaky (minulý model měl jen 7-segmantový LED displej) a v jeho pravé části pak můžeme okamžitě vidět stupnice kvality a síly signálu. V menu je pak možno konfigurovat, jestli jméno kanálu roluje nebo se celé ukáže jen jednou a ve vypnutém stavu je pak možno zobrazovat lokální čas. Jas displeje lze také změnit, aby nebyl ve tmavých místnostech rušivým elementem.


obrázek

V pravé části předního panelu pod víkem najdeme jednu štěrbinu pro přístupové karty, jeden slot pro přístupový modul CAM a přibyl i USB 2.0 port, který lze využít pro připojení záznamových zařízení včetně Flash disků pro ukládání satelitních pořadů, přehrávání médií, aktualizaci firmwaru, zálohování nastavení, kanálů i favoritních seznamů. Firmware podporuje formát externího média FAT32 i NTFS.


obrázek

Zadní panel poskytuje všechna standardní rozhraní pro připojení k ostatním zařízením v domácnosti. Navíc jsou všechny konektory popsány, aby v žádném případě nemohlo dojít k záměně. Pochopitelně to oceníme hlavně v případě vstupu satelitní antény. Kladně hodnotím síťový vypínač, kterým můžeme přijímač úplně odpojit od napájení. Trochu se již stává standardem malých zařízení s integrovaným zdrojem, že kabel napájení je připojen napevno. Další změnou oproti staršímu modelu je optický výstup digitálního zvuku. Hlavně je zde druhý USB 2.0 port a tudíž je možno k přijímači připojit dvě USB zařízení současně, což ocení zvláště majitelé USB Wi-fi Donglů, kteří chtějí být bezdrátově připojeni k Internetu a zároveň nahrávat pořady nebo přehrávat multimediální soubory.


obrázek

Opět máme od výrobce dovoleno nakouknout i do samotných střev zapůjčeného přijímače. Pouhé tři zadní šroubky drží horní kryt. Přijímač má několik vzájemně propojených desek, kterým vévodí základní deska a samostatný napájecí zdroj.


obrázek

Satelitní tuner je na samostatné destičce, k hlavní desce je připojen konektorovou řadou. Poradí si s úrovní signálu od -65 do -25 dBm, kmitočtovým rozsahem od 950 MHz do 2150 MHz a napájením polarizací: vertikální: +13V/+14V, horizontální: +18V/+19V. Tuner pochopitelně zvládne ovládat další připojená zařízení na kabelu normou DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 a USALS 13V/18V, 0/22K. Lze se zatím jen domnívat, že výměnou tohoto modulu se přijímač může proměnit v model s možností příjmu terestrického nebo kabelového signálu.


obrázek

Základní deska ukrývá pod pasivním chladičem procesor ALI3606, v jeho okolí RAM DDR II 128 MB a paměť Flash 8 MB, která zvládne uložit až 6000 TV/Rádio kanálů v až 8 oblíbených skupinách. Grafická část, obsluhující DHMI konektor, zvládá rozlišení 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p a 480i a tím pádem může být přijímač připojen k jakémukoliv TV, vybaveným také HDMI konektorem, a plně využije maximální rozlišení a tomu přizpůsobí i kvalitu přijímaného obrazu.


obrázek

Napájecí zdroj je jednoduchý včetně odpojitelných všech konektorů pro snadnou výměnu nebo opravu. V plně funkčním stavu odebírá přijímač z elektrické sítě maximálně 25W.


obrázek

Přední panel má samostatnou desku pro zobrazovací VFD displej a přední ovládací tlačítka, USB konektor je vlastně jen na packách připevněný prodlužovací USB kabel – ale plně funkční a tak je poznat, že „účel světí prostředky“. Čtečka přístupových karet nemá na sobě žádnou elektroniku, přes plochý kabel je připojena přímo k základní desce.


obrázek

A to je prakticky celá prohlídka uvnitř, jednoduché sestavení zaručuje plně funkční výrobek a nyní se můžeme pustit do zkoumání programového vybavení a uživatelského prostředí.
Při zapnutí se objeví uvítací obrazovka a nápis BOOT na displeji popisuje zavádění firmwaru z flash paměti. Celý proces trvá asi 30 sekund.


obrázek

Pokud je přijímač spuštěn poprvé (nebo byla zvolena Obnova továrního nastavení), spustí se jednoduchý průvodce, který nám usnadní nastavení přijímače. Nejprve jsme dotázáni na jazyk Menu.


obrázek

Pak následuje nastavení času, konfigurace satelitů a nová funkce Fast Scan, která vyhledává kanály podle zadaného poskytovatele. Někdy není potřeba prohledávat a ukládat všechny poskytovatele na všech družicích, stáčí nám jen jeden poskytovatel se svou nabídkou. Právě tato nová funkce nám umožní mít uloženy všechny potřebné kanály a přitom si paměť přijímače nezahltit dalšími stovkami kanálů, ve kterých se špatně orientujeme a jsme nuceni zdlouhavě vytvářet sady oblíbených kanálů.


obrázek


obrázek


Průběh vyhledávání je velmi rychlý, oproti jiným přijímačům, které jsem testoval, přijímač CryptoBox 550HD prohledal např. celou pozici 19,2E Astra za necelé 3 minuty. Podle zvyklostí jsou postupně zobrazovány dva výpisy hledaných kanálů, zvlášť TV kanály a zvlášť Rádia.


obrázek

Tím je přijímač naladěný a podíváme se na položky Menu podrobněji. Základní Menu se dělí na pět skupin: Instalace, Editace kanálů, Nastavení, X-tras a Multimédia. Menu je přehledné, všechny položky jsou přesně popsané.


obrázek

V Instalaci najdeme vše potřebné pro nastavení antény včetně motoru, vyhledání kanálů a je tu i tovární nastavení. Nabídka nastavení antény je stejná, jako v úvodním průvodci, stejně jako funkce Fast Scan.


obrázek

Výrobní nastavení se nezaměřuje pouze na úplný výmaz všech dat, ale může vymazat pouze některé nalezené kanály a posléze je znovu vyhledat.


obrázek

V nastavení USALS měníme parametry umístění přijímače na zeměkouli, podle kterých pak správně namontovaný motor sám najde pozice hledaných družic.


obrázek

Další položkou Hlavního Menu je Editace kanálů. Odděleně pracujeme s TV a Rádio kanály, umísťujeme kanály do oblíbených seznamů, třídíme kanály a v poslední položce vytvořené seznamy můžeme ukládat na USB zařízení nebo je z něj číst. Tahle možnost je také novinkou, která umožní přenášet pracně vytvořené seznamy kanálů nejen mezi stejnými modely přijímačů, ale dokonce i mezi dalšími odlišnými modely této novinkové řady – v současnosti je dalším modelem CryptoBox 500HD (bez VFD displeje). Ve třídění kanálů si můžeme určit, jak budou kanály seřazeny po vyvolání hlavního seznamu tlačítkem OK při sledování pořadu.


obrázek

Manipulací s kanály se rozumí jejich přesouvání v seznamu, mazání, zamykání nebo přejmenovávání. V seznamu můžeme vybírat kanálů ze všech nebo jen některých satelitů, u každého kanálu pak vidíme jeho parametry a zelený dolar označuje, že daný kanál je kódovaný.


obrázek

Pokud chceme kanály umísťovat do různých seznamů podle obliby, k tomu slouží nabídka Oblíbené. Každý oblíbený seznam pak můžeme přejmenovat podle potřeby, k tomu slouží virtuální klávesnice, která nás provází všemi znakovými nastaveními přijímače. Její ovládání je pomocí šipek a tlačítka OK dálkového ovladače – čísla můžeme zadávat číselnými tlačítky DO. Každý kanál pak můžeme přidat do požadovaného seznamu pomocí barevného tlačítka.

Třetí volbou z Hlavního Menu nastavujeme všechny parametry přijímače tak, aby odrážel ostatní naše vybavení spotřební elektronikou, naše zvyklosti a požadavky, které mohou ovlivnit ovládání přijímače popř. sledování pořadů. Nebudu se tu dopodrobna věnovat všem nastavením, dá se říci, že jsou v podstatě známá a plně reflektují dnešní potřeby běžných konfigurací, jako je jazyk, čas, průhlednost menu, rozměry a rozlišení TV, čas zobrazení informačních pruhů, nastavení sítě, aktualizace firmwaru atd.


obrázek

Jen se malinko zastavím u možnosti hlubokého spánku při vypnutí přijímače. Standardně je tato volba zapnuta a proto pokud přijímač uspáváte, ten se vypne úplně. V tomto stavu je jeho spotřeba velmi nízká, zapnutí je ale velmi zdlouhavé, protože začíná přijímač načítat celý firmware od začátku. Tato procedura trvá asi 30 sekund a může některé uživatele velmi zdržovat. Zároveň tak nemůže ani automaticky nahrávat pořady uložené v časovači. Pokud „Úsporný standby“ vypneme, přijímač velmi rychle usíná a velmi rychle se probouzí (asi za 3 sekundy) a také časovač pracuje se všemi záznamy správně.


obrázek

Další dvě nabídky X-tras a Multimédia jsou ihned dostupné i přímo z dálkového ovladače, protože mění přijímač v multifunkční zařízení, které využívá připojení k Internetu a dokáže přehrávat multimediální soubory. X-tras nabízí využití Kalendáře včetně možností ukládat poznámky a připomínky a jednoduché Hry pro ukrácení volné chvíle při čekání na oblíbený pořad.


obrázek

Třetí nabídkou jsou Síťové aplikace, které využívají připojení k Internetu a dokážou zobrazit různá data a dokonce i videa z oblíbeného serveru YouTube.


obrázek

Novinkou je aplikace FTP Download, která umožní připojení k dalším datovým zdrojům pomocí protokolu FTP. Tahle funkce je dalším krokem vpřed ve využívání satelitních přijímačů jako domácích komunikačních center, zvláště pak může ušetřit i náklady na elektrickou energii, kdy k přenosu velkých souborů nemusíme nechávat zapnuté velké počítače, ale stačí nám úsporných přijímač s připojeným pevným diskem. Musíme jen zadat základní parametry pro spojení a vybrat volbu Connect Net.


obrázek

Pokud jsou parametry správné, objeví se základní složka FTP serveru s jeho vystavenými soubory. Soubory je pak možné stahovat do přijímače na připojený pevný disk.


obrázek

Činností, které v FTP prohlížeči můžeme vykonávat, je více. V nástrojích najdeme všechny běžné pomůcky pro manipulaci se soubory. Nejedná se jen o přejmenovávání nebo mazání, ale i kopie nebo přesuny souborů mezi složkami nebo vytváření složek. Tvorbou Play listů si můžete vytvářet seznamy souborů z různých složek, které pak budou přehrávány ve zvoleném pořadí za sebou. Nabídka Upload umožní přesun souborů mezi připojeným FTP serverem a k přijímači připojeným USB záznamovým zařízením.


obrázek

V poslední nabídce PVR nastavení lze testovat rychlost samotného USB disku tak, abychom se dozvěděli, jaké všechny činnosti disk zvládne najednou (SD = ukládat SD kanály, HD = ukládat HD kanály, HD+TMS = nahrávat HD kanály a zároveň používat Časový posun). Výsledkem je sloupcový diagram s popisem činností a aktuální rychlostí zápisu a čtení dat u připojeného disku.


obrázek

Ostatní síťové nástroje jsou již známé z jiných přijímačů, jejich využívání opět sníží potřebu používat třeba počítač nebo mobil. Navíc jsou přehlednější, přívětivější a dostupnější, než podobné verze v teletextovém provedení. Protože jsou všechny nabídky se složce Síťové aplikace, předpokládá se, že je pro jejich využívání přijímač připojen na Internet. U počasí stačí nastavit požadované město a ihned se ukáže jak aktuální stav, tak i předpověď na následujících 5 dnů.


obrázek

RSS čtečka umí stahovat aktuální zprávy ze serverů, které lze libovolně přidávat. Tím máme k dispozici vždy aktuální informace a nemusíme je pracně vyhledávat v teletextu nebo na velkém počítači.


obrázek

Kurzový lístek umožňuje přepočítat dvě zvolené měny v aktuálním kurzu.


obrázek

Burzovní index zobrazí nejběžnější burzy a jejich indexy.


obrázek

YouTube přehrávač nám dovolí se připojit na největší zdroj videí na Internetu serveru YouTube a umožňuje i vyhledávání uložených pořadů podle zadaných klíčových slov.


obrázek

Samotné zobrazení videa pak může probíhat ve zmenšeném okně přímo u seznamu nalezených videí anebo si zvolené video můžeme prohlédnout na celé obrazovce televizoru.


obrázek

Poslední volbou jsou Multimédia. Také přístup do této nabídky lze přímo vyvolat stiskem jednoho tlačítka dálkového ovladače. Zde najdeme přehled souborů na připojeném záznamovém zařízení s možností třídění podle typu souboru. PVR znamená uložené záznamy, Software nové firmwary pro aktualizaci, ostatní popisy jsou jednoznačné. Ve spodní části jsou pak nástroje pro práci s těmito soubory, jejich význam je stejný jako v nabídce FTP prohlížeče. Právě jednou z novinek je i možnost odesílání a přijímání souborů přes FTP protokol mezi různými přijímači nebo FTP servery v lokální síti nebo na Internetu.


obrázek

Přehrávač médií zvládá formáty multimediálních souborů: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC ,AVI, MKV,TS,TP,TRP, MPG, MP4. Ovládání a zobrazování je podobné jako u předchozího recenzovaného modelu, není potřeba to rozvíjet do podrobností. Při testech přehrávač zvládal bez problémů i filmy ve vysokém rozlišení, obrázky pak mohu být prohlíženy jako prezentace a nastavitelnou prodlevou.


obrázek

Tímto jsem úplně popsal všechny nabídky, nové funkce, ukázali jsme si i inovovaný design a přívětivé ovládání. Přejdeme k vlastnímu popisu zobrazování satelitních kanálů, možnostem nahrávání a přehrávání pořadů a ostatním podrobnostem, které se týkají hlavního používání satelitního přijímače. Jak se dalo předpokládat, zobrazování všech kanálů s nízkým i vysokým rozlišením bylo naprosto bezproblémové, přepínání nekódovaných kanálů proběhne do jedné sekundy, u kódovaných je to do dvou sekund. Interní čtečka karet je MultiCAS a zvládá všechny běžné kódovací systémy. Já jsem zkoušel hlavně karty českých poskytovatelů a přijímač neměl problémy s žádnou z nich včetně nejnovějších Irdeto Skylink a CSlink karet. Další novinkou při zobrazování informačního pruhu kanálu je v pravé dolní části průběhový diagram kvality přijímaného signálu. Okno detailních informací o pořadu mně připadlo zbytečně malé a čtenář si pak bude muset poklikat šipkami dolů, aby se dozvěděl vše.


obrázek

Teletext včetně znaků s diakritikou je již samozřejmostí.


obrázek

Elektronický programový průvodce může být zobrazen buď pro jednotlivé kanály s podrobnostmi na celý den, nebo pro každý kanál jeden řádek s popisem aktuálních pořadů a časovým pruhem pro lepší orientaci, v jaké fázi se každý pořad nachází. Barevné popisy pak určují, jakou funkci právě mají barevná tlačítka dálkového ovladače.


obrázek

Sledování kanálů je jedna věc, s připojeným USB diskem pak můžeme pořady i nahrávat, buď ručně, nebo pomocí časovače (viz také červené tlačítko z předchozích obrázků). Po stisknutí tlačítka Nahrávání na dálkovém ovladači se začne pořad okamžitě nahrávat. O nahrávání a délce uloženého záznamu nás informuje ikonka v levé horní části obrazu. Protože má přijímač jen jedem tuner, i během nahrávání můžeme přepínat na jiné kanály, ovšem pouze na ty na stejném transpondéru.


obrázek

Pro testování nahrávání jsem zkoušel jak flash disk, tak USD pevný disk. Žádné zařízení nemělo s nahrávání a následným přehrávání žádné problémy. Při testování zátěže jsem nahrával jeden kanál, přepnul jsem na jiný a zkusil jeho nahráváním. To se spustilo a byl jsem i na druhém kanálu informován o spuštění ukládání na pevný disk. Při běžících dvou nahráváních jsem bez problémů přepnul na třetí kanál stejného transpondéru. Ten však již nahrávat nešlo. Nahrávání dvou kanálů současně a přepnutí na třetí lze pouze v případě, že první i druhý nahrávaný jsou SD. Pokud začnete jako první nahrávat HD kanál, pak nelze ani přepnout na jiný kanál.


obrázek

Pokud nahráváte více kanálů, pak při pokusu o ukončení nahrávání jste dotázáni, který kanál chcete ukončit nahrávat. Pokud je nahráván jen jeden kanál, pak jste tázáni na potvrzení ukončení nahrávání,. Tím se zamezí nechtěnému ukončení při stisku špatného tlačítka DO.


obrázek

Pro přehrávání záznamů stačí vstoupit do nabídky Multimédia a vybrat složku ALIDVRS2. Do ní se ukládají všechny nahrané pořady a jména souborů jsou podle jména kanálu a nahraného pořadu podle EPG. Formát ukládání je TS a data se ukládají šifrovaně. To znamená, že soubory nelze přehrát běžně v počítači, neboť by mohlo docházet k porušování autorských práv. Na disk si však systém ukládá informace o pořadu i o jeho dekódování a v přijímači lze kódovaný pořad sledovat i bez přítomnosti přístupové karty. Je tedy jen otázka času, kdy se objeví přihrávače i pro osobní počítače, které dokážou spojit uložený timestream a data k dekódování tak, aby bylo možné sledovat uložený program i v počítači.


obrázek

Pokud na dálkovém ovladači zmáčknete tlačítko Play, zobrazí se přímo seznam nahrávek i s náhledem. Vy se pak můžete rozhodnout, jestli chcete sledovat pořad jen přes náhledové okno anebo na celé obrazovce.


obrázek

Další, dnes už běhnou vlastností přijímačů s možností připojení USB HDD, je možnost pozastavit živé vysílání pořadu, který se začne ihned nahrávat na disk. Tato funkce je známa jako Timeshift, česky Časový posun. Posléze můžeme pokračovat ve sledování pořadu od místa, kde jsme jej zastavili, jeho živé vysílání je stále ukládáno na disk. Dokonce se v uloženém záznamu můžeme pohybovat dopředu i vzad, znovu jej pozastavit nebo přeskakovat celé pasáže (např. reklamy). Ukončením této funkce se vrátíme do živého vysílání aktuálního pořadu.


obrázek

Pruh ve spodní části nám ukazuje, v jaké části nahrávky jsme a kolik celkem je nahrávky uloženo.


obrázek

Nový přijímač CryptoBox 550HD je zdařilým zdokonaleným nástupcem předchozího modelu 450HD, všechna vylepšení jsou zdařilá a velmi přispívají k celkově vysoké užitné hodnotě tohoto přijímače. Obyčejný koncový zákazník ocení jednoduchost instalace i ovládání, což však z žádném případě neznamená nízkou kvalitu obrazu nebo komfortu, právě naopak! Výrobce i testy jednoznačně ujišťují zákazníky, že tento přijímač plně spolupracuje s nejnovějšími přístupovými kartami předních poskytovatelů satelitních kanálů a tudíž se zákazník nemusí obávat nějakých nefunkčností nebo problémů. I náročnější uživatelé nebo fandové mohou některé výhody, zejména funkci FTP Download, považovat za převažující zrníčka na pomyslné misce vah u výběru zařízení před jeho zakoupením.Za zapůjčení přijímače děkuji firmě AB-COM (pro ČR: www.abcomcz.cz , pro SK: www.abcom.sk ).

Již dnes jsou známy ceny nových modelů a odkazy na ně jsou zde:

AB CryptoBox 500HD http://www.abcomcz.cz/produkt/ab-cryptob... - doporučená maloobchodní cena: 1759,- Kč včetně DPH

AB CryptoBox 550HD http://www.abcomcz.cz/produkt/ab-cryptob... - doporučená maloobchodní cena: 2285,- Kč včetně DPH

Exklusivně pro server Parabola.cz
K. S. Ječný ( www.jecny.cz )

Reklama
Vybrané články