TereBox T2

Společnosti SES a Eutelsat vyřešily spory ohledně pozice 28,5E

| Tisk

logo Satelitní operátoři SES (Astra) a Eutelsat Communications dnes oznámili, že uzavřeli řadu dohod, včetně komplexního urovnání soudního řízení ohledně provozu služeb na orbitální pozici 28,5°E a obsahují dlouhodobé obchodní a stejně tak i frekvenční koordinace.

První dohoda končí rozhodčí řízení mezi Eutelsatem a SES, které bylo zahájeno v říjnu 2012 podle pravidel Mezinárodní obchodní komory (ICC) v Paříži. Spor se týkal ohledně práv k používání 500 MHz spektra na orbitální pozici 28,5°E. Eutelsat přestal používat toto pásmo (11,45 až 11,70 a 12,50 až 12,75 GHz) dne 3. října 2013. SES převzalo tyto pásma od tohoto data. Spor o práva k využívání tohoto pásma byl nyní vyřešen a SES může nadále provozovat své satelity na této pozici a pásmu.

logo Podle druhé dohody obou společností Eutelsat si dlouhodobě pronajal satelitní kapacitu na satelitní flotile SES na 28,5°E. Eutelsat bude uvádět na trh v celé Evropě 125 MHz pásmo (8 transpondérů) ze dříve sporného 500 MHz pásma. Eutelsat bude rovněž nabízet 250 MHz kapacitu SES (12 transpondérů), které nebyly předmětem soudního řízení. Všech 20 transpondérů bude provozováno na třech nových satelitech, které SES pracují na pozici 28,2°E/28,5°E - Astra 2F, Astra 2E a Astra 2G. Z nich první dva byly vyneseny a jsou v provozu a zatímco třetí je naplánován na spuštění později v tomto roce.Třetí dohoda mezi oběma společnostmi se zabývá technickou koordinací kmitočtů podle pravidel Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). To umožní oběma stranám optimální využívání svých spekter v několika orbitálních pozicích v celé Evropě, na Středním Východě a v Africe. To potvrzuje a upřesňuje z technického hlediska pokrytí a vysílací výkon pro frekvenci na těchto pozicích.

"Po vyřešení tohoto sporu Eutelsat odhaduje dopad na příjmy za fiskální rok 2013/2014 na přibližně -5 milionů eur. Nebude mít ale žádný dopad na příjmy v následujících dvou letech," uvedl k tomu satelitní operátor Eutelsat.

redakce

Vybrané články