TereBox T2

Počet stížností na rušení TV vysílání kvůli LTE roste - čtvrtina z nich byla oprávněná

| Tisk

logo O tom, že rozšiřování sítí LTE s sebou kromě rychlého mobilního internetu může přinést i problémy v podobě rušení terestrického televizního signálu DVB-T, se dlouho mluvilo jen mezi odborníky.

S rostoucím tempem pokrývání území České republiky rychlým internetem se zvyšuje počet stížností diváků na rušení TV signálu nebo nemožnost sledování televize vůbec. Červnové údaje Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) potvrzují rostoucí trend rušení a lidé se stále častěji obracejí na ČTÚ s oprávněnými stížnostmi. Počet 417 podaných stížností na špatný televizní signál v Česku byl zaznamenán jenom v průběhu června 2015. Šetření ČTÚ vyhodnotilo 105 stížností (tj. 25 %) jako oprávněných, kdy byl prokázán jako zdroj rušení právě provoz základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz. Informovaly dnes o tom ČRa.


obrázek

Nejmasivnější vlna stížností na úplnou ztrátu signálu nastala v prvních červencových dnech v Karlových Varech, kdy během jednoho dne obdrželo dohledové centrum Českých Radiokomunikací desítky stížností. Na přelomu června a července bylo spuštěno na poměrně malém území Karlových Varů a okolí více jak 10 základnových stanic LTE. Z důvodu významného omezení TV příjmu ve velké části Karlových Varů provedl ČTÚ šetření, které odhalilo, že rušení TV signálu bylo opravdu způsobeno následkem spuštění většího počtu mobilních základnových stanic LTE stanic v pásmu 800 MHz v Karlových Varech, které měly posílit signál zejména v rámci filmového festivalu.

V dané oblasti bylo bezprostředně po spuštění LTE stanic evidováno téměř cca sto stížností během dvou dnů na nemožnost příjmu televizního vysílání. Zde je nutné ocenit především proaktivní přístup a velmi rychlou reakci ze strany ČTÚ, který provedl opatření pro eliminaci rušení televizního příjmu v Karlových Varech,“ upřesňuje ředitel regulace Českých Radiokomunikací Marcel Procházka. „K rušení dochází zejména u vyšších kanálových pozic, které bezprostředně sousedí s frekvenčními pásmy používanými mobilními operátory pro šíření LTE. Nejvíce ohroženy jsou právě oblasti, kde je televizní signál šířen na 60. kanálu, což je případ Karlových Varů, ale také části východních Čech pokrývaných vysílačem Černá hora, a na 59. kanálu v oblastech Praha a Brno a okolí,“ dodává Marcel Procházka.

K 30. červnu 2015 bylo českými mobilními operátory do trvalého nebo zkušebního provozu uvedeno již více než 5 200 základnových stanic (BTS) LTE. To však kromě pokrytí rychlým internetem přináší i problémy s televizním signálem, který LTE sítě pracující v původním televizním pásmu 800 MHz mohou rušit. Mobilní operátoři totiž využívají pro provoz rychlých mobilních sítí část frekvencí, které do roku 2012 sloužily pro televizní vysílání a dnes sousedí s frekvencemi pro stávající digitální pozemní televizi. Rušení se projevuje zamrznutím obrazu, jeho rozpadem na kostičky nebo úplným zmizením obrazu či zvuku.

Český telekomunikační úřad vyžaduje, aby každá nově zaváděná základnová stanice LTE prošla testováním ve zkušebním dvouměsíčním provozu. ČTÚ také informuje starosty dotčených obcí o zahájení zkušebního provozu, proškolil servisní firmy, které mají odstraňovat vzniklá rušení, a na webu je k dispozici návod pro diváky, jak v případě rušení postupovat. Správným postupem je kontaktovat místně příslušné oblastní pracoviště ČTÚ, které rozhodne o tom, zda je stížnost oprávněná a zda souvisí se spuštěním základnových stanic LTE. Pokud tomu tak je, mají diváci nárok na bezplatnou opravu.Kde nahlásit ČTÚ problémy s příjmem signálu:

Oblast Adresa Telefon E-mailJméno
Praha Sokolovská 219, Praha 9224 004 504 storkanj@ctu.cz ing. Jiří Štorkán
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025
Jihočeská Žižkova tř. 1321/1386 104 135 hajkovas@ctu.cz ing. Šárka Hájková
370 01 České Budějovice 6
Západočeská Doudlevecká 25377 925 928 kleissnerz@ctu.cz Zděnek Kleissner
poštovní přihrádka 273
305 73 Plzeň
Severočeská Mírové náměstí 3097/37475 309 302 semenecp@ctu.cz Ing. Pavel Semenec
400 01 Ústí nad Labem
Východočeská Velké náměstí 1495 279 322 skacelm@ctu.cz Ing. Martin Skácel
500 03 Hradec Králové
Jihomoravská Šumavská 33541 428 614 grenarm@ctu.cz Ing. Milan Grenar
602 00 Brno
Severomoravská Sokolská třída 2800/99595 138 570 zichovap@ctu.cz Ing. Pavla Zichová
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava


redakce

Vybrané články