Quantcast
TereBox T2

SES: C pásmo je nutné pro životně důležité služby

| Tisk

Satelitní operátor SES (Astra) u příležitosti zahájení Světové radiokomunikační konference World Radiocommunication Conference 2015) v Ženevě tento týden dnes zveřejnil Bílý papír "The Vital Hertz: Radio Spectrum".

Bílý papír zdůrazňuje, že je třeba chránit radiové spektrum pro satelitní operátory pro poskytování životně důležitých služeb po celém světě. Uvádí, že je zapotřebí zachránit celé C pásmo pro satelitní využití a bojovat proti mobilní komunikaci, která chce získat přístup do tohoto pásma. C pásmo je důležitým a nenahraditelným prostředkem, který se používá po celém světě v satelitním průmyslu k poskytování kriticky důležitých služeb jako jsou reakce na katastrofy, e-health, e-learning, e-banking a další.

"C pásmo nabízí nouzovou pomoc veřejnosti, kdy ji potřebují nejvíce," říká SES na Bílém papíru. "Když dojde ke katastrofě a pozemní infrastruktura nefunguje, každá minuta může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Satelitní konektivita v C pásmu je nejrychlejším způsobem, jak získat komunikační služby a využívat je pro účely záchrany a koordinaci úsilí pomoci."

"SES důrazně odmítá sdílení C pásma s mobilními operátory a faktu, které by znamenalo nepřekonatelné rušení, které by vedly ke ztrátě životně důležité komunikace při mimořádných událostech a odstraňování následků katastrof po celém světě. Navíc by to ohrozilo satelitní přenos zpráv, distribuční řetězec pro vysílatele, mezinárodní stanice, pozemní přenosové sítě a pro kabelové head-endy," uvedl operátor na svém Bílém papíru.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Rozdělení kmičtových pásem a jejich využití

Komerční satelitní operátoři, včetně SES (Astra) využívají 3 pásma pro poskytování vysílaných služeb - Ku, Ka a C pásmo.

Ku pásmo představuje porci elektromagnetického spektra od 12 do 18 Gigahertz, v mikrovlnném rozsahu kmitočtů. Ku pásmo je primárně určeno pro satelitní komunikaci, částečně pro fixní a širokopásmové služby a specifické aplikace. Využívá se pro přenos televizních a rozhlasových programů.Ka pásmo nabízí široké pásmo pokrývající frekvence od 26,5 do 40 Gigahertz v mikrovlnném rozsahu.

C pásmo pokrývá frekvence od 4 do 8 Gigahertz v mikrovlnném rozsahu. C pásmo v satelitních sítích poskytuje mnoho kriticky důležitých služeb, včetně televizního vysílání, mobilní páteřní sítě, satelitní telemetrii, veřejné meteorologická data, korporátní byznysové sítě, leteckou bezpečnost, letecké aplikace a další. Satelity z C pásma pokrývají mnohem větší území než z Ku pásma od kontinentů až po globální pokrytí.

redakce

Reklama
Vybrané články