Quantcast

Nový patch pro Humax IRCI-5400

| Tisk

Humax IRCI-5400 a patch HIC-10500 + CAM ToH 2.1Je to již zhruba 4 měsíce, co byl fanoušky stále populárnějšího receiveru Humax IRCI-5400/Z uvolněn úspěšný nový soft +CAM ToH 2.0, který byl vytvořen na bázi firemního softu HIC-1.05.00. Včera vývojářská komunita uvolnila nový patch označený HIC-1.05.00+CAM ToH2.1 pro Humax 5400, který přináší další možnosti.

V prvé řadě je zapotřebí, jak se doporučuje v informačním souboru, přenést patch do přijímače prostřednictvím utility Humax Uploader 1.5, který se pokusí rozpoznat, zda jde o firmware s podpisem tvůrců patchů pro Humax.

Hlavní změnou oproti předchozímu patchu ToH 2.0 je skutečnost, že uživatel nejprve nainstaluje upravený firmware rozšířené o nové možnosti a poté případně donahraje ToH Macro Table, které není povinné ale umožní stiskem tlačítek ? a EPG zobrazovat rozšířená menu.

Stiskem tlačítka MENU můžeme zpozorovat první změnu (viz obrázek). Na obrazovce se totiž objeví novinkové ToH Menu, které obsahuje položky Humax Menu (1), QME Modules (2), EPG Module (3), ToH Parser (4), Tic Tac Toe (5), Exit (6).

První položka snad nevyžaduje žádný zbytečný komentář - (1) se dostaneme do klasického menu. Druhá položka QME Modules nepřináší příliš mnoho změn - snad jen to, že obsah modré záložky se přestěhoval jinam (do ToH Parser).


Humax IRCI-5400 a patch HIC-10500 + CAM ToH 2.1V menu EPG Modules naleznete záložky, které známe již z předchozího patche - tedy EPG, Settings, PMCT a Config. Nabídky EPG, Settings nedoznaly žádných změn. Změny nastávají až u PMCT (tedy PMC table). Zde nalezneme mírně změněnou PMC tabulku, kde poslední sloupec obsahuje AutoPid s možností nastavení APid, VPid, A+VPid či OFF.


Humax IRCI-5400 a patch HIC-10500 + CAM ToH 2.1
Také nabídka Config obsahuje několik nových položek: možnost volby klíčového tlačítka k aktivaci/deaktivaci Makro módu (Macro Mode Control Key), možnost povolení zobrazení proužku s inicializací CI (Display CI Window), symbol aktivního +CAM (Symbolize +CAM Activity), oveření času jen na prvním kanálu (Check time only on first Channel), inicializace AC-3 (AC-3 Burst initialisation), zapnutí přijímače na první předvolbě (Start on first channel).


Humax IRCI-5400 a patch HIC-10500 + CAM ToH 2.1
A jsme u čtvrté (žluté) položky ToH Menu - ToH Parser. O tomto menu jsme se již krátce zmínili v souvislosti s QME Module - v menu ToH Parser totiž nalezneme dvě záložky CAT a PMT z nich můžeme mj. vyčíst informace o použitém kódovacím systému u kódovaných programů. U programů v CA Viaccess/TPS Crypt výpis zobrazí i info o použitém klíči.
Humax IRCI-5400 a patch HIC-10500 + CAM ToH 2.1
A jsme u předposlední položky v 'ToH Menu'. Zde nalezneme Tic Tac Toe, což je jednoduchá hra. Pokud budete mít chuť, můžete si na Humaxu trochu zarelaxovat, třeba v okamžiku, kdy budete čekat na svůj oblíbený pořad.

ZÁVĚR
Nový patch ToH2.1 přináší řadu dalších nových vylepšení, které lze využít (nejenom) pro dekódování satelitních programů.

Popisovaný patch naleznete v rubrice SOFTWARE - Patchy Humax IRCI-5400.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články