TereBox T2

Cílem protipirátských opatření není vyřazení uni čteček, tvrdí operátor Skylinku

| Tisk

logo V tomto týdnu začal operátor česko-slovenské satelitní platformy Skylink nasazovat vyšší zabezpečení přístupových karet Irdeto. Jako první na vyšší zabezpečení přešly demo karty provozovatele. V další etapách budou následovat další karty u zákazníků Skylinku. Vedle vyššího zabezpečení chystá Skylink také vypnutí jednoho ze systémů Irdeta - CAID 0D96, zahájení prodeje nových modulů Viaccess Orca s integrovanou kartou a také novinky pro zákazníky mobilní televize Skylink Live TV. Zejména o těchto změnách a novinkách je dnešní rozhovor se členem představenstva společnosti M7 Group, provozovatelem platformy Skylink, Jaromírem Glisníkem.

Parabola.cz: Soudní dvůr letos rozhodl, že prodej přijímačů s nainstalovanými doplňky, které umožňují sledovat nelegální obsah, porušuje zákon. Jak toto průlomové soudní rozhodnutí hodnotíte?

Jaromír Glisník, M7 Group (Skylink): Podstatnou změnou je právě pohled na prodej zařízení umožňujících neautorizovaný přístup k programovému obsahu chráněnému autorským právem. Donedávna se prodej takových přijímačů považoval za beztrestný. Podle současného výkladu je právně postižitelný.

Jaké bude mít toto rozhodnutí dopady na český a slovenský trh? A jak se tím rozsudkem trh nyní proměnil?

Významný dopad na český a slovenský trh jsem dosud nezaznamenal. Prodejci, kteří si již v minulosti uvědomovali, že se nejedná o „čisté“ podnikání, různými způsoby maskovali a stále maskují jeho povahu. Většina menších prodejců však stále žije v přesvědčení, že jim trestní postih nehrozí. Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie pravděpodobně nezaznamenali nebo si možná rizika neuvědomují. Přitom je rozhodnutí Soudního dvora EU závazné pro všechny soudy v Evropské Unii, budou se jím tak řídit soudy v Česku i na Slovensku.

Co přináší uvedený rozsudek pro Skylink?

Totéž, co pro všechny ostatní platformy - větší šanci v boji s nelegálními praktikami, která nás poškozují. Stačí konkrétní případ zdokumentovat a předat příslušným orgánům. Pravděpodobnost dotažení k trestnímu postihu je nyní mnohonásobně vyšší než v minulosti. Naše soudy se budou precedentním rozhodnutím na úrovni EU řídit.

V letošním roce postupně skončila řada českých komerčních programů na Slovensku a slovenské v českých zemích. Na základě požadavků vysílatelů jste zablokovali možný přístup k těmto programovým službám divákům ve druhé zemi. Diváci si ale na možný příjem programů z druhé země zvykli. Zejména diváci na Slovensku se nehodlají obejít bez českých stanic. Jak tuto změnu v nedostupnosti privátních stanic z druhé země přijali Vaši zákazníci? Jak se změnilo jejich chování? Aktivují druhou kartu nebo hledají řešení na černém trhu?

Poptávka po programech ze sousední země je evidentní a národní vysílatelé si to uvědomují. Proto spustili „mezinárodní“ verze svých programů. Chování zákazníků je velmi individuální, nezaznamenali jsme žádný významný posun oproti minulosti. Zároveň nemáme technickou možnost kontrolovat, ve kterém státě se příslušná karta používá. Neoficiálně se uvádí, že například polské satelitní platformy mají dle hrubých odhadů přes milión zákazníků v zahraničí. Je velmi pravděpodobné, že se v tomto ohledu český a slovenský trh moc neliší od trhu polského.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Nová grafika a vizuál platformy Skylink

Skylink hodlá ukončit provoz jednoho z kryptovacích systémů Irdeto - ten s CAID 0D96, který umožnil prodloužit životnost přijímačů a modulů s CryptoWorks i po změně přístupové karty a nasazení novějšího kryptovacího systému. Nyní chcete tento systém vypnout. Jaké jsou důvody k vypnutí 0D96?

CAID 0D96 emuluje systém CryptoWorks, jehož technická podpora skončila v roce 2012. Cílem bylo překlenout období přirozené obměny přijímačů. Každé přechodové opatření však má svůj konec. Dosavadních 7 let překlenovacího období je z pohledu obnovy hardwaru docela dlouhá doba. Po přechodu Skylinku na DVB-S2 se dá říci, že neexistuje žádný přijímač s dekodérem CryptoWorks, který lze pro příjem našich programů využít. Většina dříve prodávaných modulů CryptoWorks rovněž nestačí vyšším datovým tokům. Emulace CryptoWorksu splnila svou historickou přechodovou roli a je na čase tuto kapitolu uzavřít. Když uvážíte, že datové instrukce 0D96 vysílané na mnoha transpondérech zabírají nákladnou satelitní kapacitu v hodnotě stovek tisíc korun měsíčně a slouží jen malému počtu zákazníků, je důvod pro vypnutí nasnadě.

Proč stále připojujete CAID 0D96 i ke všem nově přidávaným programům (vyjma Insight HD/4K)

Prvně jsme chtěli připravit veškeré kroky potřebné k vypnutí. V brzké době proběhne řízené vypnutí CAID 0D96, které bude realizováno v několika fázích. Dosud jsme nechtěli zavádět žádné anomálie.

Máte již konkrétní či obecnou představu, jak CAS Irdeto 0D96 vypnete?

Přesný plán neexistuje, ale pravděpodobně budeme 0D96 vypínat po skupinách karet a po skupinách programů tak, abychom dokázali dobře obsloužit zákazníky, které to případně postihne.

Vedle vypnutí 0D96 máte v úmyslu zvýšit zabezpečení stávajících Irdeto a ICE karet. Co si pod tímto pojmem mají diváci a Vaši zákazníci představit?

Irdeto patří z pohledu bezpečnosti ke špičce v oboru systémů podmíněného přístupu a poskytuje mnoho úrovní bezpečnostních opatření. Server podmíněného přístupu + dekodér + přístupová karta představují ucelený systém. Tento systém je navržen tak, aby poskytoval vysoký stupeň zabezpečení proti pirátskému příjmu, aniž by to běžný zákazník jakkoli pocítil. Technickou povahu bezpečnostních opatření zveřejnit nemohu.

Rozumím tomu, že řadu kroků nechcete z bezpečnostních či taktických důvodů předem prozrazovat. Nicméně nemohou mít tato opatření dopad i na zákazníky, kteří sledují Vaši satelitní televizi s legálním a dříve certifikovaným dekodérem Irdeto nějaké problémy? Pokud ano, máte představu, jak toto budete řešit? Zdůrazňuji, že diváci Skylinku si pořídili satelitní televizi Skylink na vlastní náklady.

Naši zákazníci, kteří používají kartu v certifikovaném dekodéru Irdeto, se s žádnými projevy zvýšeného zabezpečení systému nesetkají. Irdeto ručí za funkčnost systému server-dekodér-karta. Proto jsme vždy zdůrazňovali nutnost užívat služby Skylinku prostřednictvím certifikovaných dekodérů. Certifikaci Skylink READY provádíme bezplatně a nediskriminujeme žádné výrobce ani distributory. Certifikát Skylink READY garantuje funkčnost dekodéru Irdeto při jakémkoli bezpečnostním kroku. To se samozřejmě týká všech dekodérů v minulosti prodaných.

Jedním z cílů vyššího zabezpečení programové nabídky Skylink bude zřejmě i vyřazení příjmu programů přes universální čtečky přijímačů. Prakticky to znamená, že mají zákazníci přijímat programy přes přijímače s integrovaným dekodérem Irdeto (přístroje s certifikací Skylink READY) nebo přes externí dekódovací modul Irdeto či Viaccess. Tím se dojde i k omezení maximálního počtu dekódovatelných programů v jeden okamžik na jeden, maximálně dva. Multitunerové přijímače tak budou k ničemu a Skylink tak možná nechtěně pomůže konkurenci Nové Digi TV CZ (umožňuje nahrávat až 4 programy z jednoho multiplexu) a pozemní televizi, kde je možné souběžně nahrávat více programů. Omezeni jsme jenom technicky (tunerem a rychlostí záznamu na HDD). Myšlenky typu "diváci pořady nenahrávají" mi ale přijdou zcestné. Pokud na trhu existuje poptávka po PVR přijímačích a multitunerových zároveň, pravděpodobně o takové přístroje mají diváci zájem. Co Vy na to?

Cílem vyššího zabezpečení je ochrana proti pirátskému příjmu nikoli vyřazení příjmu programů přes universální čtečky přijímačů. Úskalí universálních čteček spočívá v tom, že fungují na základě softwaru, který nepochází z dílny poskytovatele podmíněného přístupu. Nemůžeme proto garantovat, že budou spolehlivě fungovat, a proto jsme vždy jejich využívání s našimi kartami odmítali. Třeba jejich funkčnost budou schopni garantovat jejich výrobci, distributoři a prodejci, kteří na jejich prodeji profitovali. Máte pravdu, že běžně dostupné CAM moduly určené pro širokou veřejnost dekódují současně dva programy. Pro dekódování více programů existují profesionální CAMy, které ovšem stojí mnohem více peněz a používají se zejména na hlavních stanicích kabelových operátorů. Poptávka po multitunerových přístrojích jistě existuje. Více než dva tunery však používá pouze velmi malý počet zákazníků Skylinku a z nich jen velmi málo současně sleduje a nahrává více než dva kódované programy. Nekódovaných programů se pochopitelně, žádné omezení netýká. Zároveň mají naši zákazníci využít i službu Skylink Live TV, kde je možnost zpětného zhlédnutí až 7 dní zpět nebo sledovat pořady z videotéky, a to na několika zařízeních současně.

Službu Skylink Live TV dočasně nabízíte všem. Plánujete nabídnout tuto službu s omezenými funkcemi i klientům se servisním poplatkem?

Ano, služba Skylink Live TV bude dostupná všem zákazníkům Skylinku bez ohledu na nabídku. Pouze rozsah funkcí bude pravděpodobně různý. Je to otázkou nákladů.

Kdy budou ve Skylink Live TV všechny programy z Vaší nabídky?

Každý jednotlivý program na Skylink Live TV vyžaduje investici v technické oblasti. U Skylink Live TV velmi přesně víme, na které programy se zákazníci dívají a na které málo nebo vůbec ne. Programy, které nemají diváky, nemá smysl ve Skylink Live TV mít. Druhou rovinou jsou programové náklady. Někteří poskytovatelé programů příplatky za Skylink Live TV nežádají, jiní mají naprosto nereálná očekávání a dosud se nám nepodařilo se dohodnout. Všechny programy tedy ve Skylink Live TV asi nikdy nebudou, programová nabídka se však jistě bude dále rozšiřovat.

Máte v úmyslu zařadit do Skylink LIVE TV i programy, které nebudou dostupné na satelitu?

Ano, v budoucnu pravděpodobně budou některé programy dostupné právě jen v rámci Skylink Live TV. Něco podobného připravujeme v Nizozemí a Belgii, pro Skylink zatím konkrétní plán nemáme.

Chystáte také aplikace Skylink Live TV pro smart tv?

Ano, aplikace pro televizory některých výrobců již máme a testujeme je. Bližší informace prozatím nemohu uvést.

Skylink prostřednictvím prodejní sítě uvádí na trh nové přístupové moduly Viaccess Orca s integrovanou kartou. Jakou mají tyto moduly kompatibilitu se satelitními set top boxy a televizory?

Tyto moduly se prodávají v Nizozemí, Belgii a Rakousku již delší dobu. Na žádné problémy s kompatibilitou jsme nenarazili.

Kolik programů zároveň je možné přes tento nový modul dekódovat?

Stejně jako u všech běžně prodávaných modulů jsou to dva programy.

Kdy ukončíte prodej (dodávku) karet Irdeto?

Pravděpodobně na konci letošního roku.

Jak dlouho budou vedle sebe fungovat kryptovací systémy Irdeto a Viaccess u programů Skylinku? Předpokládám, že vypínat 0D96 chcete z ekonomických důvodů a dlouhý souběh provozu Irdeta a Viaccess je nákladný...

Provozování satelitní platformy je nákladná záležitost, v tomto s vámi souhlasím. Rozlišujeme však smysluplné náklady a náklady neekonomické. Není ekonomické provozovat 0D96 - tedy emulaci CryptoWorksu - jakmile počet jeho uživatelů klesne na úroveň jednotek tisíc. Není to ekonomicky odůvodnitelné. Provozovat systém Irdeto, který ještě mnoho let bude sloužit více než miliónu zákazníků, ekonomické je. O ukončení provozu Irdeta tedy nemá smysl uvažovat.

S každou technickou změnou (přechodem z MPEG-2 na MPEG-4, výměny karet) přišel Skylink o nemalý počet zákazníků, kteří nehodlali akceptovat další náklady s upgradem satelitního kompletu (výměna přijímače, modulu). Tentokrát ale půjde o změny, které chce provést M7 Group/Skylink. Běžného zákazníka ale tyto technické změny nezajímají. Máte pro ně nějaké vysvětlení, aby chystané změny v zabezpečení přijali a zůstali Vašimi klienty?

Změny v zabezpečení budou prováděny dle metodiky poskytovatele podmíněného přístupu. Zákazníky, kteří využívají certifikovaný dekodér Skylink READY, žádným způsobem nezasáhnou.

A pokud má zákazník přijímač s necertifikovaným dekodérem? Pomůžete mu?

Samozřejmě, pomoc je snadná. Na trhu jsou desítky certifikovaných přijímačů, využít lze rovněž CAM modul.

S postupem času se mění i způsoby televizního pirátství. Po sdílení karet se nyní často objevují i ilegální streamy placených a prémiových programů. Jak lze bojovat proti novodobým způsobům pirátství?

Jedná se o problém všech placených platforem a rovněž vysílatelů. Ti všichni mají silný společný komerční zájem na potírání pirátství. Má proto smysl spojit síly. V tomto ohledu jsem optimistou, řada aktivit je již v běhu. Nerad bych však podrobnosti zveřejňoval.

Máte již vyčísleno, jaké škody "pirátství televizního signálu" způsobuje České republice a Slovensku? A jak Skylinku?

To se velmi obtížně počítá. Když někdo ukradne benzín, dá se změřit, kolik ho ubylo. Když někdo krade HBO, zdánlivě nikde nic neubylo. Můj odhad je, že různé formy pirátského televizního příjmu využívají stovky tisíc českých a slovenských domácností.

Skylink přináší v průběhu roku další a další nové programy a služby. Chystáte i v závěru tohoto roku přinést svým zákazníkům nové programy a služby? Kdy novinky představíte?Novinek bude několik a budeme je představovat postupně. Některé ještě v září, jiné v říjnu nebo počátkem listopadu.

Můžete prozradit, na jaké novinky se mohou zákazníci těšit?

To bohužel nemohu. Čtenáři webu parabola.cz se však jistě vše včas dovědí.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal

Vybrané články