Quantcast

Pantelio - praktické zkušenosti s příjmem programů

| Tisk

Slovenský satelitní operátor Pantelio začal šířit své programy už v březnu tohoto roku na netradiční satelitní pozici 51,5° východně prostřednictvím družice Belintersat 1. Podle dostupných informací měla tato satelitní platforma šířit kolem 50 HD a 50 SD programů.

Alespoň tak to deklarovala společnost Panaccess Systems GmbH, jejímž produktem má Pantelio být. Jsou zde zastoupeny slovenské, české, maďarské, ale i některé zahraniční programy. Zákazníci také měli mít možnost příjmu hybridního televizního vysílání HbbTV, 7 denní TV archív a video na požádání. Jaká je skutečnost dnes?


obrázek

▲ Obr č. 1 - Pantelio, dekódovací modul

Většina programů je zakódována systémem podmíněného přístupu Panaccess. Volně jsou vysílány jen některé slovenské regionální programy v dost otřesné kvalitě a info kanál. Satelitní platforma Pantelio má být tzv. white lebel platforma. Tedy služba je nabízena dalším operátorům, aby si ji přizpůsobili podle svých představ a nabízeli koncovým zákazníkům. Zatím se však žádná společnost veřejně nepředstavila, že by byla ochotna do tohoto projektu jako satelitní operátor vstoupit.

Osobně jsem s platformou Pantelio komunikoval a přislíbili mě, že mi zapůjčí dekódovací modul Panaccess na testy, aby se prověřilo, jak se modul bude chovat v různých satelitních přijímačích. To by jistě zajímalo nejen potencionální zákazníky, kteří již doma nějaký satelitní přijímač mají, ale i zcela nové zákazníky, kteří si právě satelitní přijímač vybírají. A samozřejmě i budoucí operátory, kteří by se rozhodli služby Pantelio využívat.

Komunikace probíhala od srpna letošního roku, a protože jsem se modulu bohužel nedočkal, rozhodnul jsem se, získat ho jiným způsobem a seznámit tak čtenáře webu parabola.cz s praktickými zkušenostmi z příjmu programů satelitní platformy Pantelio.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Pantelio, modul Panaccess - hlavní menu

Provoz platformy má být stále ve fázi zkušebního vysílání, což již trvá od března tohoto roku, kdy se Pantelio objevilo na družici Belintersat 1. Pantelio používá služeb této běloruské družice jako jeden ze dvou zákazníků, druhým je běloruská mezinárodní televize Belarus 24.

Pantelio se prezentuje na svém webu výhodou příjmu svých programů s malou parabolou pouze o velikosti 40 cm. To mohu potvrdit, signál je skutečně extrémně silný. Bohužel však v poslední době docházelo k zarušení některých transpondérů Pantelia vysíláním se sousední družice TurkmenÄlem, která je umístěna na orbitální pozici 52° východně.

Příjem zarušeného transpondéru byl na malé paraboly v té chvíli nemožný a byl jsem rád, že se svou parabolou 210 cm jsem mohl vysílání zachytit.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Pantelio, chybné dekódování programu Dvojka RTVS

Příjem programů Pantelio

Pantelio používá pro šíření své satelitní nabídky zatím tři transpondéry (čtvrtý je občas aktivní) s extrémně vysokým datovým tokem cca 111 Mbit/s. To je naprostá satelitní rarita, pokud by vysílání mělo být určeno pro DTH. Je zde použita symbolová rychlost SR 45 Msym/s a parametr FEC 5/6. Vysílání všech programů je v kompresi MPEG-4.

Některé satelitní přijímače mají problém takto vysokou SR vůbec naladit. Nicméně nové moderní přijímače si již s tímto většinou poradí. Bohužel to ale není všechno. Jedna věc je samotné naladění programů a druhá věc je jejich správné dekódování.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Pantelio, příjem programu ČT1 HD z Pantelia

Žádná satelitní platforma dostupná z jakékoliv družice na CZ/SK území nepoužívá transpondéry s takovýmto extrémně vysokým datovým tokem. Před vstupem Pantelia na družici byl nejvyšší datový tok na pozici 75° východně na družici ABS 2A, kde jsou používány transpondéry s šířkou cca 90 Mbit/s, které slouží pro šíření programů ruské satelitní platformy MTS. A i s dekódováním těchto programů mají mnohé satelitní přijímače velké problémy.

Jaká je situace s dekódováním MTS nebo Pantelia u oblíbených linuxových přijímačů? Dost špatná. Oba dekódovací moduly mám k dispozici. Většinou drivery v řídících softwarech přijímačů nejsou odladěny pro dekódování takto vysokých datových toků. Jak se to projevuje?

Místo dekódovaného obrazu máte na obrazovce „armádu zelených čtverečků“. A to i za předpokladu, že v menu linuxových přijímačů máte položku „High Bitrate Support“ nastavenu na „ano“. Další omezení může být přímo hardwarové a to na samotné CI sběrnici satelitního přijímače.


obrázek

▲ Obr č. 5 - Pantelio, příjem stanice Markíza z nabídky Pantelio

Např. u satelitního přijímače Edision OS Mega, který jsem na webu parabola.cz nedávno představil, je hardwarové omezení na 108 Mbit/s. Tuhle informaci mám přímo od výrobce řecké firmy Edision Hellas Ltd. Takže po odladění ovladačů výrobcem (na základě mé prosby) již byl příjem ruské platformy MTS bezproblémový. Bohužel Pantelio se svými 111 Mbit/s již přijímač nezvládne.

Oblíbené linuxové přijímače VU+ nebo Dreambox bohužel nezvládnou dekódovat MTS, natož Pantelio. A takto bychom mohli ve výčtu satelitních linuxových přijímačů pokračovat. No nabízí se otázka, jestli vůbec nějaký linuxový satelitní přijímač MTS nebo Pantelio zvládne dekódovat. Ano, jsou to přijímače značky Formuler, osobně mám k dispozici přijímač Formuler F1, dekódování programů Pantelia jede jako pila.

Pak jsou zde ještě dva potencionální kandidáti, které aktuálně nemám k dispozici, ale po dobu zapůjčení na testy bezproblémově dekódovali ruské programy MTS. Jsou to satelitní přijímače Octagon SF4008 a Mutant HD51. Nutno zdůraznit, že zde zatím píši o linuxových satelitních přijímačích. Podívejme se tedy na nelinuxové satelitní přijímače, kde se situace jeví podstatně lépe.

Úspěšně jsem vyzkoušel dekódování programů Pantelia na satelitních přijímačích s Androidem Openbox AS1, AS2 a AS4K. Z běžných levných satelitních přijímačů pracuje Amiko HD8250+. S velmi vysokou pravděpodobností bude fungovat i Openbox S3 CI, který při recenzování přijímače bez problémů zvládnul dekódování ruské MTS. Bez potíží dekódoval programy Pantelia satelitní přijímač TechniSat TechniStar SIR. Jiné přijímače s CI slotem jsem neměl k dispozici. S televizí LG modul Panaccess také pracoval bez problémů.


obrázek

▲ Obr č. 6 - Pantelio, dekódování stanice JOJ z paketu Pantelio

Dekódovací modul Panaccess

Podívejme se nyní na samotný dekódovací modul Panaccess. Dekódovací karta je již obsažena v modulu. Takovéto bezkartové dekódovací moduly používá celá řada satelitních operátorů. Modul má revizi CI+1.3, výrobcem je firma SMIT a modul je zpětně kompatibilní s CI rozhraním.

Takže modul lze použít i v satelitních přijímačích bez podpory CI+, to je jistě dobrá zpráva. V menu modulu najdete pouze informace o HW a SW samotného modulu, jinak nic. Menu je k dispozici v angličtině, ruštině, němčině a čínštině.


obrázek

▲ Obr č. 7 - Pantelio, příjem programu Nova Sport 1 z paketu Pantelio

Rodičovský zámek není obsažen v menu modulu, tedy nemůžete změnit výchozí PIN modulu nebo zámek deaktivovat. Operátor Pantelio používá rodičovský zámek u dvou svých erotickým programu SCT a Dorcel TV. Oba programy jsou šířeny 24 hodin denně. SCT vysílá v SD kvalitě, Dorcel TV je dostupný v HD kvalitě.

Při prvním vložení modulu do přijímače Formuler F1 došlo k automatickému upgradu firmwaru modulu z družice Belintersat 1. Po vypnutí přijímače a jeho opětovném zapnutí musíte chvíli počkat, než se objeví obraz. Po tuto dobu je zobrazeno chybové hlášení „Stream cannot be descrambled“.


obrázek

▲ Obr č. 8 - Pantelio, dekódování stanice JOJ PLUS z paketu Pantelio

Programová nabídka Pantelio

Aktuálně v nabídce programů Pantelia jsou šířeny v HD rozlišení pouze tyto programy: STV1, Markíza, Dajto, Joj, Joj+, CT1, CT Sport, Joj Cinema, Nat Geo, Discovery Showcase, M4 Sport, Eurosport 1 a Dorcel TV.

Zatím tedy k deklarovaným 50 HD programům to má daleko. Aktuální přehled programů najdete zde. Na tuto stránku se odkazuje i samotná platforma Pantelio na svém webu. Ostatní programy jsou šířené v SD rozlišení. Jaká je kvalita vysílání? Různá, vždy zaleží program od programu. Některé programy mají velmi dobrý obraz, některé jsou na tom hůře. U HD programů se používá datový tok cca 4 Mbit/s.


obrázek

▲ Obr č. 9 - Pantelio, příjem programu Jednotka HD (paket Pantelio)

Řada programů je také downgradována z HD do SD kvality. Např. STV2, CT24, CT :D/Art, Nova Sport 2. Některé programy mají chybný název. Celková nabídka programů je zatím poměrně chudá, zejména chybí filmové programy. Nicméně třeba do budoucna platforma příjemně překvapí. U některých programů je šířený teletext, HbbTV není k dispozici.

V nabídce jsou zastoupeny všechny programy veřejnoprávní televize RTVS i ČT. Ze soukromých slovenských televizí jsou zde zastoupeny všechny programy skupiny Markiza a JOJ, nechybí ani zpravodajská TA3.


obrázek

▲ Obr č. 10 - Pantelio, příjem stanice Dajto HD, paket Pantelio

Z českých soukromých stanic je zde zastoupena skupina Nova, Prima a Barrandov. Z programů skupiny Nova je zde šířen hlavní program TV Nova, Nova Cinema, Nova 2 a Nova Gold. Z programu skupiny Prima je zde šířen hlavní program TV Prima, Prima Cool, Prima Zoom a Prima Love. Ze skupiny Barrandov je zde zastoupen pouze hlavní kanál TV Barrandov.

Přístupový modul Pantelio, zatím neřeší místo příjmu programů a díky tomu může uživatel sledovat celou programovou nabídku - tedy všechny šířené české a slovenské komerční i veřejnoprávní programy. To je v rozporu s požadavky vysílatelů, kteří požadují zablokování přístupu slovenských privátních programů v Česku a naopak českých na Slovensku. Operátorům televizních sítí provozovatelé komerčních programů nabízejí na území druhého státu mezinárodní verze - Nova International, Prima Plus, Markíza International a JOJ Family. Z těchto programů jsou v paketu Pantelio pouze stanice Nova International a Prima Plus.

V nabídce Pantelia jsou zastoupeny i některé maďarské programy. Maďarská veřejnoprávní televize MTVA je zde zastoupena programy M1, M2 a M4 Sport. Jsou zde i soukromé maďarské programy jako je TV2 nebo RTL Klub. Nabídka programů se občas mění.


obrázek

▲ Obr č. 11 - Pantelio, příjem Discovery Science, paket Pantelio

U některých programů chybí ve vysílání příznak WSS pro formát obrazu 16:9, takže je obraz deformovaný, např. na programu Eurosport 2 a na řadě dalších. Názvy některých programů neodpovídají skutečnosti. Programy zřejmě nemají záložní trasy nebo nepřetržitý monitoring. Během týdenního příjmu programů Pantelio došlo ke dvěma velkým výpadkům u hlavních programů. Vysílání bylo obnoveno až druhý den.Nutno zdůraznit, že se jedná stále o zkušební vysílání! Lze jen doufat, že s ostrým startem Pantelia všechny tyto problémy zmizí.

AKTUALIZACE
6.12.2017: Satelitní operátor Pantelio dnes zahájil geoblokaci českých a slovenských privátních programů v souladu s požadavky vysílatelů. Programy skupiny Nova a hlavní program TV Prima, tak nejsou dostupné slovenským zákazníkům. Pro tyto zákazníky jsou k dispozici mezinárodní verze programů Nova International a Prima Plus.

Obdobné opatření bude uplatněno při vstupu Pantelia na český trh, kde českým divákům nebudou přístupné slovenské komerční programy skupiny Markíza a JOJ.

Satelitní operátor Pantelio mě oslovil s nabídkou spolupráce, kterou jsem rád přijal. Pantelio bude také dostupné pro DTH zákazníky (tedy individuální příjem) a je krátce před oficiálním spuštěním na Slovensku, navíc operátor se chystá vstoupit do dalších zemí. To je jistě velmi potěšující zpráva. Pro budoucí zákazníky se chystají také doplňkové funkce jako je hybridní televizní vysílaní HbbTV nebo OTT služby.

Ing. Martin Švehlík

Přečtěte si také

Reklama
Vybrané články