TereBox T2

V Česku může odstartovat teleshoppingový kanál GALERIE

| Tisk

Na českém trhu může zahájit vysílání nový kanál s názvem GALERIE. Odštěpný závod FBC Media získal licenci pro provozování televizní stanice GALERIE prostřednictvím pozemních vysílačů.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 18. zasedání konaném v tomto týdnu rozhodla o udělení vysílací licence Odštěpnému závodu FBC MEDIA pro televizní stanici GALERIE. Podle licenčních podmínek bude GALERIE teleshoppingová stanice, která bude vysílat 24 hodiny denně.


obrázek
▲ Obr č. 1 - Test Galerie v RS7

Vysílání stanice GALERIE naladí diváci na klasickou pozemní anténu v rámci RS7 (Regionální síť 7) u operátora Progress Digital.Licence GALERIE platí 12 let.

AMC Networks naopak může přijímat o vysílací licence. Na stejném zasedání se RRTV rozhodla zahájit se společností AMC Networks Central Europe správní řízení o odnětí licencí pro šíření programů Sport4 Czechia and Slovakia, Sundance TV FR a SportM, které nezahájily vysílání do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. Regulátor provozovateli stanovil v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

redakce

Vybrané články