Quantcast

Spuštění pay-tv na terestrice je logickým krokem

| Tisk

logo Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, která provozuje DTH platformy Skylink a freeSAT, v rozhovoru webu parabola.cz o záměrech spustit placenou televizi přes pozemní vysílače.

Parabola.cz: Česko v nadcházejících měsících přejde na druhou generaci pozemního vysílání DVB-T2. Na nedávné konferenci společnosti České Radiokomunikace, jednoho z poskytovatelů pozemního vysílání, byly prezentovány mýty a realita o přechodu na DVB-T2. Provozovatel pozemního vysílání konstatoval, že řada programů v DVB-T2 bude vysílat v HD rozlišení. Co na to říkáte?
Jaromír Glisník, M7 Group: Česká televize má ze zákona celý multiplex a musí jej financovat. V této situaci je HD vysílání programů ČT na terestrice logickým důsledkem. Když už koncesionář musí platit celý multiplex, hodí se jej plně využít. U komerčních vysílatelů bývá tlak na efektivitu zpravidla mnohem vyšší a financování HD distribuce programů bezplatně poskytovaných veřejnosti již tak logicky nevypadá. Ale záleží samozřejmě pouze na rozhodnutí vysílatele. Předpokládám, že poskytovatelé terestrické distribuce jim dokáží nabídnout, cokoli si budou přát. SD, HD či UHD. Kapacity mají díky přechodu na DVB-T2 více než dostatek.

Stejný subjekt zároveň zdůraznil, že terestrická platforma je jako jediná je bezplatná... Co na to říkáte s ohledem na možnosti bezplatného (!) příjmu stovek programů ze satelitů?
Co na to říci? Je to dezinformace poškozující konkurenci. Bezplatnost není technickou vlastností jakékoli technologie. Uživatelé satelitního příjmu mohou sledovat stovky nebo tisíce nekódovaných a neplacených programů. Nikdy by mě ovšem nenapadlo satelit prohlašovat za jedinou bezplatnou platformu.

V seznamu plánovaných programů ve finálních DVB-T2 multiplexech byly uvedeny všechny programy Prima, Barrandov HD i Seznam TV HD. Prima ale následně popřela, že by chystala bezplatné HD vysílání v DVB-T2. Má jít jen o kvalitu SD+. Jak mají tyto informace chápat diváci?
Nevidím v obou informacích žádný rozpor. Řeč byla o finálních multiplexech v roce 2020. Prima opakovaně uvedla, že budou-li její programy na terestrice v HD, budou zakódovány a zpoplatněny. Zdá se, že se rýsuje placená terestrická platforma. Jen se o ní veřejně nemluví, protože by se ukázalo, že přechod na DVB-T2/HEVC skutečně nemá nic společného s veřejným zájmem a že si tedy nezaslouží podporu z veřejných prostředků.

S přechodem na DVB-T2 se uvolní značná část kmitočtů, které mohou být využity pro spuštění dalších vysílacích sítí. Nabízí se tedy spuštění placené televize v DVB-T2. M7 Group/Skylink již dříve projevila zájem o kmitočtové příděly na svoji pozemní platformu. Stále Váš zájem trvá?
Ano, projevili jsme zájem o dva terestrické multiplexy.

Kdy by mohl M7 Group/Skylink získat potřebné frekvence?
Pochybuji o tom, že Evropská komise schválí záměr automaticky prodloužit kmitočtové příděly stávajícím držitelům do konce roku 2030. Platnost stávajícího přídělu rádiových kmitočtů pro multiplex 2 expiruje již za 2 roky. Chceme se zúčastnit výběrového řízení na udělení tohoto přídělu na další období, tj. následující po 11. květnu 2021.

Za jak dlouho lze vybudovat novou vysílací síť pro placenou pozemní televizi? Není už pozdě nyní řešit co bude po 11. květnu 2021?
Pozdě dosud není, je ovšem nejvyšší čas.

Jak velké území České republiky by pokrýval DVB-T2 multiplex s placenou televizí?
To do značné míry záleží na tom, kdy ČR zveřejní podmínky aukce kmitočtů. Vybudování vlastní infrastruktury nebo její nasmlouvání bude trvat delší dobu. Překvapuje mě, že stát vše vsadil na jednu kartu a vůbec se na eventualitu, že Evropská komise zamítne prodloužení přídělů jejich aktuálním držitelům, nepřipravuje. Čím později se rozhodne, tím méně budou mít noví hráči času na přípravu a tím pádem se oproti těm stávajícím dostanou do nevýhodné situace a někteří se nezúčastní. Důsledkem bude, že stát získá v aukci méně, než by při důkladné přípravě mohl získat.

Kdo by mohl provozovat terestrické vysílače pro pay-tv? Některý ze stávajících dvou hlavních hráčů v oboru pozemního vysílání nebo stávající menší operátoři nebo byste si vysílače vybudovali a provozovali sami?
Za nejlogičtější považuji využít služeb vlastníků stávající infrastruktury. Nejsem zastáncem mnoha paralelních technologických řešení. To jen zvyšuje náklady.

Jaké programy a služby byste mohli zákazníkům na klasickou pozemní anténu poskytovat?
Terestrika není schopna konkurovat jiným technologiím počtem programů. Předpokládám proto spíše menší programový balíček za velmi výhodnou cenu určený cenově citlivým divákům. Je brzy hovořit o konkrétní programové skladbě.

Provoz DVB-T2 vysílačů je jistě finančně náročný. Může být pay-tv v pozemním vysílání v černých číslech?
Ano, plošné pokrytí terestrickým signálem je enormně nákladné. Když ovšem uvážíme, že velká část programů bude v terestrice šířena na náklady vysílatelů, jako dosud, může to dávat ekonomický smysl.

Placenou terestrickou televizi poskytujete na území Belgie od roku 2017. Jaké máte s ní zkušenosti? Kolik má abonentů?
Naše terestrická platforma má v Belgii několik tisíc zákazníků a je ideálním doplňkem k našemu satelitu. Terestrika sice neposkytuje stejný rozsah služeb jako satelit, je však lacinější a zejména v domech, kde není jednoduché instalovat satelitní anténu, je vhodnou alternativou.

Televizní domácnosti řeší problém s koncem DVB-T nákupem levných set top boxů, které neumožňují příjem případné placené pozemní TV služby. Upozorňujete na možná úskalí úředníky a případně i televizní diváky, že si kupují přístroj, který jim neumožní přístup ke všem šířeným službám, které jsou v plánu?
Je velká škoda, že požadavek na certifikaci pro DVB-T2 neobsahuje povinnost vybavit přístroj slotem pro CAM. Autoři procesu certifikace evidentně s konceptem placené terestriky nepočítali. Na druhou stranu všechny televizory na trhu slot na CAM mají. To je pro rozvoj placené platformy dostačující báze.

Placenou televizi přes pozemní vysílače mají všechny sousední země České republiky - tedy v Německu, Rakousku, na Slovensku i v Polsku. Mělo by být Česko výjimkou (kde nebude pay-tv v terestrice)? Jak jinak by mělo být využito až 6 celoplošných vysílacích sítí (multiplexů)?
Spuštění placené služby na terestrice je velmi logickým krokem, zejména pak na trhu se silným podílem terestriky na příjmu televizního vysílání. Od samého počátku příprav na redukci pásma 700 MHz spojenou s upgradem terestrické platformy na DVB-T2/HEVC jsem chápal upgrade jako krok k vytvoření dodatečné kapacity pro rozjezd placené televize. To byl taky důvod, proč se mi nelíbilo, že se tento upgrade má financovat z veřejných prostředků. Nevzpomínám si, že by stát financoval technický upgrade kabelovým či satelitním operátorům.

S vypínáním původního DVB-T uvažuje řada diváků i o změně televizní platformy. Chystáte se oslovit televizní domácnosti s výhodnou nabídkou?
Ano, prakticky stále jsou k dispozici akční nabídky. Máme i řešení pro zájemce, kteří nechtějí investovat do přijímacího zařízení, avšak nevadí jim závazek odběru služby po určitou dobu. Spousta uživatelů terestrické televize již má doma televizor se satelitním tunerem a za velmi málo peněz mohou přejít ke Skylinku i bez závazků, s měsíčním poplatkem od 89 Kč.

Podle dostupných informací je společnost České Radiokomunikace před prodejem. Souvisí nějak prodej ČRa s rozvojem vysílání v systémech DVB-T2 či DAB?
Nedovedu posoudit, jaký je záměr stávajících či budoucích akcionářů. České Radiokomunikace jsou úspěšnou profitabilní firmou a podnikají v zemi, která terestrickou televizi preferuje.

Jste členem ČASO (Česká asociace satelitních operátorů). Daří se Vám přes ČASO více upozorňovat na problémy, které souvisí s vypínáním DVB-T a přechodem na DVB-T2?
ČASO hlavně poukazuje na aspekty přechodu související s jeho finanční podporou z veřejných prostředků. Pokud by se jednalo o proces financovaný komerčními firmami z v oboru terestriky, tento hlavní „problém“ by odpadl. Stát by měl pomoci subjektům dotčeným redukcí pásma 700 MHz. V tom problém nevidíme. Redukce pásma 700 MHz a upgrade technického standardu by však měly být posuzovány odděleně. Přechod na DVB-T2/HEVC rozhodně není „vynucen“ rozhodnutím mezinárodních orgánů.

Je cílem ČASO zlikvidovat pozemní terestrické vysílání?
ČASO terestrické vysílání nezlikviduje, máme své komerční cíle a nikoho likvidovat nehodláme. O dlouhodobé existenci platformy - ať už terestrické nebo satelitní - rozhodne její životaschopnost v podmínkách dynamických změn na trhu. Významnými změnami jsou například postupná redukce terestrických vysílacích frekvencí nebo vývoj preferencí diváků směrem k nelineární konzumaci televizního obsahu. V okolních zemích již terestrika oslabila natolik, že se stala málo významnou platformou. Ve Švýcarsku provoz terestrického vysílání již ukončili. ČASO na tom nenese vinu, to mi můžete věřit.

Informace poskytované ČASO jsou podle Strategie rozvoje pozemního TV vysílání založeny na lživých, klamavých a nepřesných informacích. Víte, co konkrétně úředníkům vadí?
Pokud se s podobným tvrzením setkáme, žádáme o doložení důkazů. V samotné Strategii takovou výtku nenajdete.M7 Group dlouhodobě kritizuje veřejnou podporu pozemního vysílání v České republice a podpora pokračuje i v době uvolňování 700 MHz pásma pro rozvoj rychlého mobilního internetu. Jak tyto kroky hodnotíte? Není to nekalá soutěž?
Souhlasím. V řadě ohledů naše země ustrnula v dobách, kdy se televize přijímala jen přes anténu. Zatímco v okolních zemích přešli na efektivnější technologie distribuce, u nás terestrika stále kraluje. Podíl na tom má naše legislativa a rovněž kroky politické reprezentace, mezi které patří schválení plánu přechodu na DVB-T2/HEVC financovaného z veřejných prostředků. Považuji to za velmi krátkozraké a pochybuji, že plán schválí Evropská komise.

Pokud takový plán EK neschválí, co se pak stane?
Těžko odhadovat. V mém věku si snad mohu dovolit trochu skepse: Tipnul bych si, že škody opět zaplatí daňový poplatník, komerční subjekty si k financování svých projektů cestu najdou. A jako obvykle se nikdo ze zodpovědných politiků a expertů k vině nepřihlásí. Nikdo se neomluví „sateliťákům“ a neuzná, že měli celou dobu pravdu.
Napadá mě analogie se solárním programem. Přestože bylo očividné, jak to dopadne, politici odsouhlasili nesmyslný program dotací pod vlivem krásných slov o ekologické elektřině ze sluníčka. A v projektu DVB-T2 se politici znovu se nachytali. Tentokrát na krásná slova o bezplatné televizi.

Děkuji Vám za rozhovor.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články