Quantcast

Příjem satelitu Eutelsat 5 West B

| Tisk

V tomto týdnu uvedl francouzský satelitní operátor Eutelsat do komerčního provozu družici Eutelsat 5 West B. Ta je zaparkována na pozici 5°W, kde postupně převezme služby za dosluhující družici Eutelsat 5 West A.

Z určitého pohledu je změna satelitu na pozici 5°W pouhou formalitou - kmitočty multiplexů se pro diváky nemění a v ideálním případě na území, pro které jsou programy vysílány, si divák výměny družice nepovšimne. Nic ale není tak ideální. Vysílání z pozice 5°W i z historických či jiných důvodů přijímají diváci nejenom ve Francii ale také v dalších zemích Evropy. A všude tam mohlo dojít ke změně příjmových podmínek.

1. Místo příjmu

S příchodem nového satelitu se zásadně proměnilo pokrytí. Původní Super a Wide beam (Super a Široký svazek) je postupně nahrazován svazkem novým Transalpským. Zatímco původní svazky nabízely pokrytí většiny či celé Evropy, v případě Širokého svazku také oblastí severní Afriky a Středního východu, nový svazek nabízí územní oblasti Francie a Itálie - tedy dvou klíčových trhů, pro které má nový satelit sloužit. Mimo tyto dvě země signál pomalu slábne.

Žádné katastrofické scénáře s možností konce příjmu pozice 5°W se nekonají. Signál mírně poklesl na území České republiky (podle lokality příjmu), větší pokles zaznamenávají diváci na Slovensku, zejména na východě republiky, která je oficiálně mimo mapku pokrytí, nicméně příjem je zde nadále možný s parabolami relativně malých rozměrů. Opět i zde záleží na místě příjmu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 5 West B, transalpský svazek (mapa: Eutelsat)

Všechny transpondéry s programy pro francouzský a italský trh budou mít jednotný svazek - Transalpský. Původně plánovaný Evropský svazek zřejmě nebude vůbec k dispozici z důvodu havárie jižního solárního panelu, který rovněž výrazně zredukoval provozní kapacitu. Družice je vybavena 35 transpondéry v ekvivalentu 36 MHz jednotek. Z uvedeného důvodu může operátor počítat jen se cca 45% kapacity, tj. zhruba se 16 transpondéry. Eutelsat proto musí optimálně využívat každý transpondér. Některé služby proto přesouvá na jiné orbitální pozice. Příkladem je SCPC kanál Numidia TV, který se přesunul na 7°E a italské distribuční multiplexy, většinou v režimu multistream, jsou nově provozovány v italském svazku družice Eutelsat 9B (9°E). Zatím jsou šířeny souběžně ze dvou pozic.

2. Nastavení a vhodný typ LNB

Jste v zóně pokrytí a máte nyní špatný příjem signálu z nového satelitu Eutelsat 5 West B? Patrně bude u Vaší přijímací antény zapotřebí provést nové (do)nastavení LNB na pozici 5°W.

Francouzské weby uvádějí, že oproti staré Eutelsat 5 West A je zapotřebí znovu nastavit LNB pro dosažení nejlepších výsledků signálu - je zapotřebí pootočit s konvertorem o 3,5° proti směru hodinových ručiček.

3. Polarizace

Dalším aspektem, který může ovlivnit výsledný příjem satelitu Eutelsat 5 West B, je volba vhodného konvertoru pro tuto pozici. Oproti některým jiným družicím se zde vysílá souběžně na stejných frekvencích v odlišných polarizacích. Příkladem je multiplex Fransat na kmitočtu 11,471 GHz na vertikální polarizaci a menší rozhlasový multiplex na kmitočtu 11,472 GHz na horizontální polarizaci.

Dalším příkladem je distribuční paket v režimu multistream na kmitočtu 11,509 GHz na horizontální polarizaci proti placenému paketu Bis TV na frekvenci 11,512 GHz.

Vysílání na stejných frekvencích v obou polarizacích není nestandardní. Nicméně pokud divák řeší problémy se slabým signálem, může se zde signál "ztrácet". Pro tuto pozici je proto vhodný LNB s dobře oddělenými polarizacemi.

4. Parametry multiplexu

Příjem ovlivňují i parametry multiplexů na satelitu. Dobrým příkladem je zde již uvedený distribuční multiplex v režimu multistream s francouzskými programy na kmitočtu 11,509 GHz. Paket není určen pro DTH a proto má poměrně vysoké FEC 8/9, aby byla dosažena požadovaná kapacita pro další distribuci programů na pozemní vysílače.Pro příjem takového muxu - vedle set top boxu s podporou režimu multistream - uživatel také potřebuje i dostatečně silný signál. Pro tento případ je již vyžadována S/N (signál/šum) o minimální hodnotě 10,7 dB. Proto je zapotřebí "tuning" satelitního kompletu pro dosažení nejlepších signálových hodnot.

ČTĚTE TAKÉ:
* Eutelsat 5 West B v provozu. První transpondéry z nové družice
* Minimální C/N pro DVB-S a DVB-S2 multiplexy

Je třeba zdůraznit, že distribuční muxy v režimu multistream nejsou určeny pro DTH příjem. Vysílání slouží jen jako distribuční trasa pro pozemní vysílače. Kdykoliv může dojít k nečekané změně v distribuci - zakódování programů, případně jiných úprav v distribučním řetězci - například přechod na T2-MI a podobně. Volné vysílání a technická dostupnost je ale lákadlem pro příjem programů, které nejsou na jiných družicích volně dostupné.

redakce

Reklama
Vybrané články