Široká nabídka DVB-T antén

Minimax s prodlouženou platností licence

| redakce | Tisk

Placený dětský kanál Minimax může vysílat dalších 12 let. Český regulátor RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém posledním zasedání rozhodl o prodloužení platnosti vysílací licence programu Minimax, šířeného prostřednictvím satelitu.

Společnost AMC Networks Central Europe tak může provozovat svůj dětský kanál Minimax dalších 12 let.

Regulátor RRTV na stejném zasedání odňal licenci na teleshoppingový a reklamní kanál Tip TV provozovatele TipTV broadcast s.r.o. Důvodem k odejmutí licence je skutečnost, že stanice nevysílá déle než 30 dní. Rada zároveň uložila společnosti uhradit náhradu nákladů správního řízení ve výši 1 tisíc Kč. Tuto částku je účastník řízení povinen uhradit do pěti pracovních dní od doručení tohoto rozhodnutí.