Široká nabídka DVB-T antén

RRTV: Majitel Mňam TV a Mňau TV nespustil Vau TV

| redakce | tisk

Majitel tématických kanálů - gastronomické a lifestylové Mňam TV a zvířecího programu Mňau TV nespustil do jednoho roku od získání licence nový kanál Vau TV. Zjistila to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním zasedání.

Regulátor RRTV upozornil společnost S&P Broadcasting, provozovatele stanic Mňam a Mňau TV na porušení zákona - nezahájil vysílání programu Vau TV do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

S&P Broadcasting získala licenci pro kanál Vau TV v říjnu 2016 k provozování vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - neveřejných IP sítí. Licence platí 12 let.

Podle licenčních podmínek má být Vau TV televizním programem o domácích zvířatech, včetně videí zasílaných diváky, dále se má program zaměřovat na videa či fotografie prezentující a propagující útulky pro zvířata v maďarském jazyce. Licence Vau TV platí pro šíření programu na území Maďarska.