CryptoBox 800 UHD

RRTV: Barrandov Krimi nevysílá pořady pro děti a dokumenty

| redakce | tiskobrázek k článku: RRTV: Barrandov Krimi nevysílá pořady pro děti a dokumenty

Barrandov Krimi, jeden z tématických kanálů české komerční televizní skupiny Barrandov porušuje programové podmínky. Zjistila to na posledním zasedání RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) konaném 8. června 2021.

Český regulátor médií podrobně zkoumal programové podmínky stanice Barrandov Krimi a porovnával je s reálným programem 4. května 2021. Rada zjistila, že v daný den vysílatel, společnost Barrandov Televizní Studio a.s., nevysílal žádné pořady pro děti a mládež, dokumentární pořady, dramatickou tvorbu mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy), zpravodajské a publicistické pořady.

Podle licenčních podmínek má Barrandov Krimi vysílat program se zaměřením na pořady pro děti a dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Další programové podmínky hovoří o tom, že podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků bude 51%.

Sídlo televizní skupiny Barrandov (foto: TV Barrandov)
▲ Sídlo televizní skupiny Barrandov (foto: TV Barrandov)

Regulátor zjistil, že v monitorovaný den provozovatel reálně vysílal reprízy vlastních pořadů ze soudního prostředí, v nočních hodinách potom vlastní zábavní pořady.

RRTV stanovila lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení upozornění.

Na stejném zasedání RRTV rovněž analyzovala vysílání sesterského kanálu Kino Barrandov. Podle licenčních podmínek má tento program přinášet převážně akviziční filmovou a seriálovou tvorbu, respektive premiér a repríz převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření.

Rada na porušení licenčních podmínek stanice Kino Barrandov upozornila jeho provozovatele, Barrandov Televizní Studio.

Programové podmínky Kino Barrandov stanovují, že programová skladba stanice bude obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických, rodinných, dále i trillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata a ve sledovaný den 16. února 2021 v časovém úseku 10:00 až 22:00 hodin byly na stanici Kino Barrandov odvysílány pouze tři seriály, Clara a Adrian, Velkolepé století a Odstíny lásky, o souhrnné délce 3:01:36 hodin, a ostatní vysílání tvořily reprízy reality show a dalších zábavních pořadů provozovatele.

Regulátor médií i v tomto případě stanovil 90 dní k nápravě ode dne doručení upozornění na porušení programových podmínek.