Quantcast
Konference Radiokomunikace

Novinky v dekódování a příjmu pay-tv III

| Tisk

Novinky v dekódování a příjmu pay-tv III

Konec roku 2001 a začátek roku 2002 byl pro hackery velmi příznivým obdobím, neboť se jim zadařilo prolomení kódu hned ve dvou systémech.

M E D I A G U A R D
Doposud jediným evropským 'paketem', který v systému Mediaguard nebyl prolomen byl maďarský program MiniMax. Tato skutečnost platila jen do konce roku 2001. Právě v první den roku 2002 se na internetu objevily klíče pro providera 00 2A (program MiniMax).

Maďarský MiniMax vysílá na satelitu Amos-1 (pozice 4W) na kmitočtu 11,260 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4. Maďarský MiniMax vysílá od 6 do 20 hodin. Poté od 20 do 23 a od půlnoci do 6 hodin ráno na pozici MiniMaxu vysílá maďarský MusicMax. Ve zbývajícím čase (23 - 24 h) je vysílán maďarský program ITV.

MiniMax Hungary vysílal ještě v závěru roku 2001 v paketu Antenna Hungaria na kmit. 11,304
GHz (polarizace horizontální, SR 19540, FEC 3/4) taktéž v kódu Mediaguard. Zde je již jen v současnosti vysílán zakódovaný test Antenna Hungaria.

V nejbližších dnech můžeme očekávat spuštění kódovacího systému tzv. Seca2 u francouzských provozovatelů pay-tv.

V I A C C E S S - C O D I C R Y P T
Dalším úspěchem hackerů je částečné prolomení řeckého pay-tv paketu Alpha Digital, který ostrartoval na konci října 2001. V závěru loňského roku se objevily funkční klíče do FUN a GW karet pro programy ALPHA TV a POLIS TV. Tyto dvě stanice jsou vysílány na satelitu Hot Bird 4 (pozice 13E), na kmitočtu 10,949 GHz, polarizace vertikální, SR 27500, FEC 3/4 a jsou kódovány vedle systému Viaccess i poměrně neznámým systémem CodiCrypt. Zajímavá je i informace, že stačí mít v modulu Viaccess naprogramovanou kartu na uvedené dva programy na malou chvíli, poté lze kartu z modulu vyndat a modul pak bez problémů uvedený program 'udrží'.Alpha Digital je nová řecká pay-tv platforma, která využívá na satelitech Hot Bird 13E dva transpondéry, vedle již zmíněného kmitočtu 10,949 využívá také i kmitočet 11,304 GHz, polarizace horizontální, SR 30000, FEC 3/4. Signály jsou proti neoprávněnému příjmu chráněny systémem Viaccess.

Řecký program Alpha TV můžeme již nějaký ten čas přijímat volně z digitálu ze satelitní pozice 62E, kde je vysílán jako SCPC kanál na kmit. 11,072 GHz, polarizace horizontální, SR 3877, FEC 3/4. Vzhledem k nově používanému satelitu Intelsat 902 můžete tento program příjímat na poměrně malé parabolické antény (cca 80 cm).

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články