Quantcast

Začlenění pozemní digitální TV do nabídky kabelové TV UPC

| Tisk

logo UPC Česká republika, a. s. oznamuje, že v roce 2007 aktivně a úspěšně plnila finančně náročný investiční program spočívající v urychleném a plném zavedení digitální kabelové televize v České republice. V nastupujícím roce 2008 pak tento program mimo jiné umožní široké využívání digitálního nahrávání obrazu (PVR) a vysílání v systému HDTV, a to již v prvním čtvrtletí.

Naplňování programu digitalizace kabelových sítí současně představuje z hlediska UPC i konkrétní podporu snaze vlády České republiky úspěšně zabezpečit přechod z televizního analogového vysílání na vysílání digitální. Společnost rovněž rozumí úsilí státních, zákonodárných a regulačních institucí zajistit, aby proces digitalizace umožnil od samého počátku co nejširší přístup k televizním službám šířeným ve veřejném zájmu. Byla a je připravena tomuto úsilí plně napomáhat.

Bohužel poslední změna zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání představuje pro UPC, ale i pro jiné provozovatele převzatého vysílání v analogových kabelových systémech skutečný problém. Novelou rozšířená tzv. povinnost „Must Carry“, tj. povinný přenos určitých programů v nejnižší programové nabídce (po novele nejméně patnáct televizních programů), vytváří významné vícenáklady, které přechod k plně digitálnímu vysílání spíše pozdrží, než urychlí. U zákazníků digitální televize UPC nebude zařazení nových programů do programové nabídky zásadní problém. Analogová programová nabídka v sítích UPC však již dosáhla své maximální kapacity. U předplatitelů analogových programových nabídek v místech, kde digitální nabídka ještě není k dispozici, bude jedinou možností, jak zajistit přístup k novým povinně šířeným programům, vybavení domácností vhodným přijímacím zařízením.

UPC svým zákazníkům, kteří nebudou mít dostatečně vybavené koncové zařízení (TV přijímač se zabudovaným DVB-C tunerem či vhodný set-top-box) doporučí vhodný set top box, který si předplatitel bude moci zakoupit u autorizovaných prodejců, případně od UPC pronajmout.

S ohledem na výše uvedené UPC Česká republika věří, že je v zájmu všech jejích zákazníků urychlit přechod na digitální vysílání v kabelových rozvodech tak, aby toto provizorní řešení pro zákazníky analogových programových nabídek bylo jen krátkodobou záležitostí.

Navíc je třeba znovu upozornit, že jakkoli UPC hodlá plnit své zákonné povinnosti, současná i budoucí úprava povinného přenosu určitých programů v zákoně č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání je v rozporu se základními právními principy a pravidly a s evropským regulačním rámcem pro elektronické komunikace, zejména s evropskou směrnicí o univerzální službě. Podle UPC není v případě všech programů, v jejichž prospěch se povinnost stanoví, jednoznačně obhájen veřejný zájem, ani není stanovena přiměřená kompenzace (náhrada nákladů) povinným subjektům, povinnost není přiměřená, transparentní ani technologicky neutrální, jak směrnice vyžaduje. UPC Česká republika společně s jinými operátory požádala Evropskou komisi o přezkum této povinnosti a hodlá využít i možnosti soudního přezkumu této povinnosti v tuzemsku.Společnost informovala v minulých dnech o svých krocích příslušné regulační orgány a vybrané instituce.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí

Reklama
Vybrané články