Quantcast

Ochraňte své elektronické přístroje

| Tisk

Ochraňte své elektronické přístroje

Bouřky vznikají v oblasti atmosféry v nestabilních proudech teplého vzduchu. V bouřkových mracích se nahromadí elektrický náboj, který se po dosažení velikosti milionů voltů vybije do země bleskem o intenzitě několika tisíc ampérů. Napětí si často krátí cestu a blesk pak uhodí do vysokého předmětu. Proto je vždy důležité mít na objektu fungující bleskosvod s kvalitním uzemněním (max 15 Ohm) a k němu uzemněné všechny venkovní stožáry s anténami.

Při úderu blesku se v nejbližším okolí šíří po elektrické síti přepětí, které i když je krátkodobé (několik milisekund), je schopné zničit všechny elektronické přístroje připojené do sítě. Pro choulostivé přístroje je výhodné trvale používat přepěťové ochrany a filtry, kterých je na trhu dnes už dostatečné množství v různém provedení.
Nejlepší ochranou proti této nepříjemné události je odpojení přístrojů ze všech zásuvek vždy před i během bouřky.

Podobná situace je s televizory. Díky blesku, který může zasáhnout i vaši terestrickou anténu na střeše domu, může být zničen televizní přijímač, i když máte venkovní anténu uzemněnou. Zde je opět vhodné při bouřce odpojit přívodní kabel od antény do TV, je možné také použít přepěťových ochran či bleskojistek, které se zapojí do signálové cesty přímo na koaxiální kabel.

Podobná situace je v případě satelitního přijímače. Kromě vypnutí a vytažení síťového kabelu ze zásuvky je důležité nezapomenout ani na odpojení kabelu od parabolické antény. I na ní se mohou naindukovat výboje, které mohou zničit digitální přijímač.

Odpojením kabelu satelitního receiveru od paraboly nezabezpečíme ochranu našeho LNB, který je také možnou obětí blesku. Ceny LNB jsou však v porovnání s cenami televizních a satelitních přijímačů natolik nízké, že v případě jejich zničení není finanční ztráta tak výrazná.

Před bouřkou je doporučeno:
* odpojit veškerou spotřební elektroniku z el. sítě
* odpojit kabel od terestrické antény z televizoru
* odpojit kabel parabolické antény, případně i natáčecího zařízení ze satelitního přijímače
* kabely z antén odpojené od přístrojů je možné uzemnit připojením například na falešné konektory venku za oknem na pomocný kabel, připojený k bleskosvodovému vedení.Před odjezdem na delší dobu, zejména letní dovolenou, bychom všechny tyto úkony měli udělat automaticky.

Pro bezpečný provoz všech choulostivých a drahých zařízení je nutné mít na objektu fungující bleskosvod, odpovídající příslušným normám. Pro běžný provoz přístrojů je vhodné používat bleskojistky a přepěťové ochrany, při delší době opuštění objektu provést vždy odpojení přístrojů.

Je nutné počítat s tím, že na přístroje zničené bleskem se nevztahuje záruka a opravy mohou dosáhnout hodnot od několika set Kč po několik desítek tisíc Kč. Příslušné náklady vám může uhradit pojišťovna na základě posudku od specializované opravny.
Mnohem jednodušší a levnější je však dobrá prevence - vybavení zařízení a přívodních kabelů přepěťovými ochranami a filtry, jejichž pořizovací cena není příliš vysoká a jejich životnost je v mnoha případech neomezená.Parabola.cz

Reklama
Vybrané články